מה יש בדו"ח?

Zetes ערכה לאחרונה מחקר החושף את הפער הקיים בין היעדים לביצוע של הארגון לבין מה שהם משיגים בפועל. המחקר מציג את הדעות של אנשי מקצוע בכירים בתחום הייצור מאירופה ודרום אפריקה.


ממצאי מפתח:

67% מתקשים לחלוק מידע חשוב בין המחלקות השונות

62% אינם מסוגלים לסייע במקרה של משלוחים לא מוכנים או מאוחרים

59% אין נראות בזמן אמת להיקף המלאי בארגון

68% אין מידע בזמן אמת של היקפי הייצור במפעלי הארגון

68% אינם יכולים לספק למקבלי ההחלטות גישה למידע הנדרש לקבלת החלטות עסקיות מושכלות