Wat staat er in het rapport?

Zetes heeft onlangs een onderzoek gedaan dat aangeeft dat er een kloof bestaat tussen de operationele doelstellingen van organisaties en wat momenteel daadwerkelijk bereikt wordt. Het onderzoek is gebaseerd op de mening van senior executives in productiesectoren in Europa en Zuid-Afrika.

Belangrijkste bevindingen:

  • 67% heeft moeite met het delen van informatie tussen afdelingen onderling
  • 62% is niet in staat om in te grijpen bij een onvolledige of laattijdige levering
  • 59% beschikt niet over visibiliteit in realtime van de voorraadniveaus binnen de organisatie
  • 68% beschikt niet over een overzicht in realtime van de productievolumes in de verschillende productiesites van de organisatie
  • 68% kan de beleidsmakers geen toegang verschaffen tot de informatie die nodig is om onderbouwde bedrijfsbeslissingen te nemen