Najważniejszym trendem w 2024 roku będzie łączność łańcucha dostaw, zrównoważony rozwój i zarządzanie doświadczeniem klientów. Aby zoptymalizować elastyczność swoich działań i zachować konkurencyjność na rynku, firmy muszą inwestować w cyfryzację, identyfikowalność i realizację zamówień oraz ich personalizację. Jednym z priorytetów jest „zielona logistyka”, ponieważ kierownicy magazynów oraz działów transportu i logistyki dążą do zmniejszenia śladu węglowego oraz emisji. Automatyzacja przepływu danych i współpracy oraz możliwości cyfrowe pomogą sprostać wyzwaniom działalności i uzyskać pełną widoczność w czasie rzeczywistym. W tym artykule analizujemy pięć trendów kształtujących krajobraz logistyczny w łańcuchu dostaw w 2024 roku.

Automatyzacja danych i współpracy oraz możliwości cyfrowe pomogą sprostać wyzwaniom działalności i uzyskać pełną widoczność w czasie rzeczywistym.

Automatyzacja współpracy

Do 2030 roku 75% siły roboczej będą stanowić milenialsi. To pokolenie cyfrowe oczekuje pracy z intuicyjną technologią, taką jak możliwość korzystania z funkcji rozpoznawania głosu, wirtualnego asystenta oraz rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości1. Pracodawcy muszą inwestować w wysoce technologiczne środowisko, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty, a automatyzacja współpracy będzie tu kluczowa. Wsparcie ludzi za pomocą technologii obejmuje robotykę i automatyzację oraz sztuczną inteligencję, internet rzeczy (IoT) i urządzenia ubieralne. Połączenie technologii głosowej nowej generacji z metodami odczytu danych, np. skanowanie i RFID, ułatwia pracę przy zachowaniu swobody rąk, zapewniając optymalną szybkość i wydajność kompletacji. Dzięki technologii magazynów współpracujących, pracownicy mogą skupić się na zadaniach o wartości dodanej, zamiast marnować czas na wykonywanie nieproduktywnych lub powtarzalnych czynności. W magazynach zarządzanych nowoczesnymi metodami wykorzystuje się możliwości ruchu urządzeń ARM. W 2022 roku w krajach UE zainstalowano niemal 72 tys. robotów przemysłowych, co oznacza roczny wzrost o 6%2.

Inteligentna fabryka

Inteligentna fabryka jest sercem Przemysłu 4.0, czyli cyfryzacji produkcji. Do 2025 roku 80–100% produkcji może obejmować zastosowanie IoT, tj. maszyn, czujników i innych urządzeń produkcyjnych, komunikujących się przez Internet3. Połączenie łańcucha dostaw i linii produkcyjnej w czasie rzeczywistym jest kluczowe w celu sprostania wymaganiom klientów w zakresie jakości, autentyczności, szybkości i dostosowania się do ich wymagań. W 2024 roku, jak i w kolejnych latach, zwiększenie efektywności operacyjnej, optymalizacja wydajności i poszerzanie wąskich gardeł zostaną osiągnięte dzięki technologiom cyfrowym w każdym punkcie styku – od przyjęcia towaru, przez pakowanie, po weryfikację wysyłki. Rezygnacja z procesów opartych na dokumentacji papierowej, wykorzystanie zaawansowanej analityki i wyposażenie pracowników w połączone urządzenia zapewni widoczność łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym, identyfikowalność, usprawni współpracę i umożliwi szybsze rozwiązywanie problemów.

Identyfikowalność

Producenci znajdują się pod nieustanną presją ze strony organów regulacyjnych i klientów w kwestii optymalizacji szczegółowej identyfikowalności w całym cyklu życia produktu. Europol ujawnił, że handel podrabianymi farmaceutykami nadal rośnie i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia oraz bezpieczeństwa pacjentów4. Środki zapobiegające podrabianiu produktów, cele ESG, zarządzanie wycofywaniem produktów i unijny CPP (cyfrowy paszport produktu) zwiększają zapotrzebowanie na znakowanie/etykietowanie produktów, ich serializację, paletyzację oraz technologie pozyskiwania informacji. CPP, który ma służyć zwiększeniu identyfikowalności produktów w całym łańcuchu wartości i ułatwieniu weryfikacji ich zgodności, zostanie wprowadzony około 2026 roku. Identyfikowalność jest również kluczowa dla gospodarki o obiegu zamkniętym, śledzenia surowców i produktów przez cały cykl ich życia, aż do recyklingu. Duże zbiory danych wsparte przez sztuczną inteligencję są kluczowym komponentem identyfikacji wzorców i trendów w ogromnym wolumenie towarów. Dlatego też celami na rok 2024 będą integralność i standaryzacja danych.

Śledzenie aktywów

To rosnący trend zwiększający wydajność operacyjną oraz ułatwiający zarządzanie zapasami i minimalizację ilości odpadów. Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym mogą wskazać zasoby w trasie w całym łańcuchu dostaw, tj. w fabryce, centrum dystrybucji/magazynie, tranzycie czy miejscu docelowym, a także monitorować warunki otoczenia, takie jak temperatura. Każdy zasób w puli jest wyposażony w technologie do skanowania w punktach styku, w tym inteligentne etykiety, kody kreskowe 1D i 2D oraz tagi RFID. W przypadku wartościowych zasobów, które nadają się do ponownego użycia/recyklingu, oraz zasobów wymagających planowanej konserwacji lub mycia, ważne jest śledzenie na poziomie skrzyń lub palet. Umożliwia ono również lokalizację i naprawę uszkodzonych zasobów oraz unikanie sporów. Rozwiązania nowej generacji łączą i centralizują dane w czasie rzeczywistym, usprawniając cyfryzację oraz zwiększając wydajność i odpowiedzialność w całym łańcuchu dostaw.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój napędza .in.. plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy) oraz Europejski Zielony Ład. W celu obniżenia kosztów działalności, 35% sprzedawców detalicznych dąży do skrócenia łańcuchów dostawców5. Emisja gazów cieplarnianych w sektorach gospodarki UE spada, jednak w przemyśle transportowym zaobserwowano jej gwałtowny wzrost. Dane sugerują, że „efektywność paliwowa nie wzrosła wystarczająco, aby zrównoważyć wzrost wolumenu transportu”6, a globalne firmy, np. Nike, Heineken czy PepsiCo, wzywają UE do zwiększenia celów klimatycznych dla ciężarówek7. W celu przyspieszenia zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem kontroli w czasie rzeczywistym, widoczności i identyfikowalności oraz zmniejszenia zużycia papieru, niezbędna jest cyfryzacja. Zarządzanie wycofywaniem produktów za pomocą technologii zapewniających identyfikowalność, może pomóc w zmniejszeniu wpływu wycofania o 50–95% zasobów8, umożliwiając przechwycenie produktów zanim zostaną spisane na straty. Priorytetem jest również optymalizacja ostatniego etapu łańcucha logistycznego, ponieważ wywiera on największy wpływ na środowisko. W celu poprawy efektywności, elastyczności i wydajności na ostatnim etapie dostawy, rozwiązania technologiczne  korzystają z elektronicznego dowódu dostarczenia (ePOD, electronic proof of delivery). Optymalizacja tras i wykorzystania pojazdów spowoduje zmniejszenie emisji spalin, liczby pustych przejazdów i powtórnych dostaw.

Poprawa zrównoważonego rozwoju i wydajności są głównymi celami na 2024 rok, które mają przynieść korzyści zarówno biznesowe, jak i środowiskowe. Kluczem do realizacji tych priorytetów jest cyfryzacja, łączność i współpraca w czasie rzeczywistym. Konkurencyjne organizacje współpracujące z partnerem technologicznym będą mogły osiągnąć sprawność w złożonym łańcuchu dostaw dzięki generowaniu danych, ograniczeniu ryzyka i wprowadzaniu innowacji.

 

Skontaktuj się z nami i sprawdź, która technologia najlepiej usprawni Twoje działania.