Verbinding van de supply chain, duurzaamheid en de klantbeleving zijn belangrijke trends in 2024. Om concurrerend te blijven moeten bedrijven investeren in digitalisering, want alleen zo kunnen zij hun wendbaarheid, traceerbaarheid en orderverwerking optimaliseren en strategieën als personalisatie realiseren. ‘Groene logistiek’ staat hoog op de agenda nu warehouse en T&L-managers ernaar streven om hun ecologische voetafdruk en uitstoot efficiënt te verminderen. Data-automatisering, collaboratieve automatisering en digitale mogelijkheden helpen bij het overwinnen van uitdagingen als arbeidstekorten en bij het realiseren van real-time end-to-end zichtbaarheid. In dit artikel onderzoeken we vijf trends in de supply chain die het logistieke landschap van 2024 vormgeven.

Data-automatisering, collaboratieve automatisering en digitale mogelijkheden helpen bij het overwinnen van uitdagingen als personeelstekorten en bij het realiseren van real-time end-to-end zichtbaarheid.

Collaboratieve automatisering

Rond 2030 zal 75% van de arbeidskrachten bestaan uit millennials. Deze ‘digital natives’ verwachten te kunnen werken met intuïtieve technologieën als spraakherkenning, virtuele assistenten en augmented en virtual reality1. Werkgevers moeten investeren in een omgeving die rijk is aan technologie omgeving om talent aan te trekken en te behouden, en collaboratieve automatisering is daarbij cruciaal. Mensen in staat stellen om te werken met technologie heeft alles te maken met robotica en automatisering, kunstmatige intelligentie (AI), Internet of Things (IoT) en wearables. De combinatie van de nieuwste generatie voice-technologie met methodes voor data capture als scanning en RFID maakt handsfree werken mogelijk en zorgt voor maximale picksnelheid en -prestaties. Met collaboratieve magazijntechnologie kunnen werknemers zich concentreren op taken met een toegevoegde waarde in plaats van tijd te verspillen aan niet-productieve of repetitieve activiteiten. Toekomstgerichte magazijnen benutten de mogelijkheden van autonome mobiele robots (AMR's) voor de intralogistiek: in de EU zijn in 2022 bijna 72.000 industriële robots geïnstalleerd – een toename van 6% op jaarbasis2.

Smart Factory

De Smart Factory staat centraal in Industry 4.0, de digitalisering van de maakindustrie. In 2025 zou 80 tot 100% van de productie gebruik kunnen maken van IoT-toepassingen: machines, sensoren en andere productie-apparaten die via internet met elkaar communiceren3 . Deze real-time verbinding tussen supply chain en productielijn is essentieel om aan uitdagende eisen van klanten op het gebied van kwaliteit, authenticiteit, snelheid en maatwerk te voldoen. Het verhogen van operationele efficiëntie, optimalisatie van capaciteit en het verminderen van knelpunten in 2024 en daarna wordt bereikt door middel van digitale technologieën bij elk contactmoment, van goederenontvangst tot verpakken en verificatie van zendingen. Het elimineren van papieren processen, het gebruik van geavanceerde analyses en het uitrusten van medewerkers met verbonden apparaten maakt real-time zichtbaarheid, traceerbaarheid, samenwerking en het oplossen van problemen in de supply chain mogelijk.

Traceerbaarheid

Fabrikanten staan steeds meer onder druk van toezichthouders en klanten .om hun producten in de hele levenscyclus tot op detailniveau traceerbaar te maken. Europol maakte bekend dat de handel in vervalste geneesmiddelen blijft toenemen en dat vervalste en nagemaakte medicijnen een aanzienlijke bedreiging blijven vormen voor de gezondheid en veiligheid van patiënten4. Maatregelen tegen namaak, ESG-doelstellingen, beheer van terugroepacties en het EU DPP (Europese digitale productpaspoort) vergroten de behoefte aan technologieën voor productcodering en -etikettering, serialisatie, palletisering en het vastleggen van informatie. Het DPP, dat rond 2026 van toepassing wordt, dient om de traceerbaarheid van producten in de hele waardeketen te verbeteren en de controle op naleving van de regelgeving voor producten te vereenvoudigen. Traceerbaarheid is ook essentieel voor de circulaire economie, waarbij grondstoffen en producten van de bron tot het einde van hun levensduur, inclusief recycling, worden gevolgd en getraceerd. Big data vormt hierbij een cruciaal onderdeel, versterkt door AI om patronen en trends in enorme datavolumes te ontdekken. Gegevensintegriteit en standaardisatie zullen daarom belangrijke doelstellingen zijn voor 2024.

Asset tracking

Track & trace is een groeiende trend die operationele efficiëntie, effectief voorraadbeheer en het minimaliseren van verspilling mogelijk maakt.Real-time locatiesystemen kunnen retourneerbare assets op elk punt in de supply chain nauwkeurig traceren, of het nu in een fabriek, DC/magazijn, tijdens transport of op de eindbestemming is. Ook kunnen ze omstandigheden als bijvoorbeeld de temperatuur bewaken. Elke asset in de pool is uitgerust met technologieën die op contactpunten kunnen worden gescand, zoals slimme labels, 1D- en 2D-barcodes en RFID-tags. Traceren op krat- of palletniveau is belangrijk voor waardevolle assets die herbruikbaar/recyclebaar zijn en voor assets die regelmatig onderhoud of reiniging nodig hebben. Ook kunnen beschadigde assets zo worden gelocaliseerd en gerepareerd en kan het risico op geschillen worden verkleind. De nieuwste generatie oplossingen combineert en centraliseert real-time data, verbetert digitalisering en verhoogt de prestaties en betrouwbaarheid in de hele supply chain.

Duurzaamheid

Initiatieven zoals het circulaire actieplan van de EU (voor een schoner en concurrerender Europa) en de Europese Green Deal bevorderen de duurzaamheid. 35% van de retailers wil kilometers in hun toeleveringsketen verminderen om de operationele kosten te verlagen5. Terwijl de uitstoot van broeikasgassen in EU-sectoren afneemt, ziet de transportsector een sterke stijging. Gegevens wijzen erop "dat de brandstofefficiëntie onvoldoende is verbeterd om de toename van het transportvolume te compenseren"6 en multinationals als Nike, Heineken en PepsiCo roepen de EU op om de klimaatdoelstellingen voor vrachtwagens te verhogen 7. Digitalisering is nodig om duurzaamheid te versnellen, real-time controle, zichtbaarheid en traceerbaarheid mogelijk te maken en het papierverbruik te verminderen. Het terugroepen van producten beheren met behulp van technologieën voor traceerbaarheid kan de impact van de terugroepactie met 50-95% verkleinen8, omdat producten al worden onderschept voordat ze als afval worden afgeschreven. Optimalisatie van de last mile is ook een prioriteit, omdat deze fase van de supply chain de grootste impact heeft op het milieu. Technologische oplossingen zijn onder meer het elektronisch bewijs van aflevering (e-POD) om de efficiëntie, flexibiliteit en prestaties van de last mile te verbeteren. Optimalisatie van route- en voertuiggebruik vermindert uitstoot, lege kilometers en herhaalleveringen.

Verbetering van duurzaamheid en prestaties staat in 2024 centraal, met voordelen voor bedrijven en milieu. Om deze prioriteiten te kunnen waarmaken zijn digitalisering, connectiviteit en real-time samenwerking essentieel. Concurrerende organisaties die met een technologiepartner samenwerken, creëren wendbaarheid in de complexe supply chain wat hoogwaardige informatie, risicomitigatie en innovatie oplevert.

 

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken welke technologie het meest geschikt is voor optimalisatie van uw processen