Autonomní mobilní roboti

Řešení, které umožňuje rychlé nasazení a řeší více aplikací pomocí společné, jednotné platformy založené na cloudu. Vysoce flexibilní a škálovatelná platforma nabízí spolehlivý přístup k bezpečnému vyhledání, sledování a přesunu materiálu a zboží ve skladech, továrnách a distribučních centrech.

Zjistěte více Kontaktujte nás

Co jsou autonomní mobilní roboti (AMR)?

Autonomní mobilní roboti pracují společně s pracovníky skladu a zajišťují vše od přesunu zásob během vychystávání, vyhledávání či doplňování až po hromadné přesuny zásob.

Přepravují produkty k další fázi zpracování a umožňují pracovníkům, aby se věnovali své hlavní pracovní činnosti.

Mezi pohybové funkce patří přesuny palet, vozíků, přesuny při doplňování do polic a stojanů a mnoho dalších transportních funkcí v rámci skladu.

  • Díky autonomnímu provozu AMR nepotřebují ke své funkci speciální infrastrukturu. Bezproblémově spolupracují se stávajícím vybavením skladu bez narušení stávajících operací.
  • Integrovaná čidla, mapy a systémy zpracování umožňují naplánovat trasy a dynamicky se přizpůsobit změnám okolí.
  • AMR mohou přesouvat zásoby v rámci skladu nebo mezi provozy. Mohou také provádět rutinní úkoly jako inventarizaci zásob.

Nyní je ta správná chvíle pro zařazení AMR do vaší logistiky a skladových provozů

Provozovatelé skladů nyní čelí nevídaném tlaku a musí plnit stále náročnější požadavky na vychystávání, balení, doručování a další klíčové logistické činnosti.

A kvůli trendům v oblasti e-commerce a direct delivery se zvyšování produktivity při plnění objednávek stává prioritou.

Autonomní mobilní roboti (AMR) představují jednu z nejnovějších technologií, kterou lze integrovat do řešení ZetesMedea a zvýšit objemy zpracování objednávek i kapacitu a udržovat vysokou úroveň služeb.

JSOU AUTONOMNÍ MOBILNÍ ROBOTI (AMR) SPRÁVNÝM ŘEŠENÍM PRO VÁŠ SKLAD?

Provozovatelé skladů jsou pod stále větším tlakem, aby našli způsoby, jak zvýšit produktivitu plnění objednávek. Rozhodující prioritou jsou přitom rychlá a flexibilní řešení. Management musí vyhodnotit možnosti, které nabízejí technologie pro efektivní spolupráci ve skladech a automatizace, aby vyřešily tuto situaci a zvýšily efektivitu.

Stáhnout brožuru

Produktivita: zvýší výkon Vašich pracovníků

Přesuny materiálu se často opakují, jsou časově náročné a nepřidávají žádnou hodnotu.

Skladové přesuny jsou často opakující se a časově náročné úkoly bez přidané hodnoty. Roboti AMR uvolní ruce klíčovým pracovníkům ve vytížených výrobních a skladových provozech, například pracovníkům vychystávání, aby se mohli soustředit na procesy s vyšší přidanou hodnotou, takže vzroste celkový objem a kvalita zpracování.

Roboti AMR mohou pracovat dlouhou dobu bez nutnosti dobíjení a umí se autonomně vrátit k nabíjecí stanici, takže není nutné vyhradit žádné pracovní síly pro jejich každodenní obsluhu.

Flexibilita - neomezené škálování

Řada menších, regionálních skladových provozů si obvykle nemůže dovolit omezit provoz kvůli nasazení nové technologie.

Současně nemají kapacitu investovat do rozšiřování skladů nebo do plné automatizace, jako jsou například automatické dopravníkové systémy.

Roboti AMR nabízejí flexibilní a škálovatelný přístup, který není nijak omezen stávajícími podmínkami. Snižují rizika spojená s nasazením nových technologií a optimalizují kapacitu a produktivitu stávajících pracovních sil, zvláště v sezónních špičkách.

Jak říká průzkum organizace IDC:

Nedostatek pracovních sil je jednou z příčin prosazování automatizace skladových operací pomocí autonomních mobilních robotů. Využití autonomních mobilních robotů umožňuje on-demand škálování skladových provozů, přeřazení pracovních sil na hodnotnější úkoly a snížení rizik, která vyplývají ze závislosti na krátkodobých sezónních pracovnících.

Bezpečnost pracovníků

Technologie AMR navíc mohou podstatně omezit míru absencí na pracovišti kvůli zdravotním potížím.

Hlavní příčinou těchto potíží je ruční manipulace. Větší míra automatizace takových procesů může snížit zátěž pracovníků, omezit absence a zvýšit jejich spokojenost a nasazení.

Autonomní mobilní roboti se schopností přesunu palet a velkých objemů mohou snížit závislost na vysokozdvižných vozících a zvýšit celkovou míru bezpečnosti ve skladu. Protože roboti nejsou řízeni lidmi, sníží se počet nehody souvisejících s vysokozdvižnými vozíky.

Podívejte se na naše další řešení, která zvyšují bezpečnost pracovníků a produktivitu, například hlasové vychystávání, UV dezinfekce zařízení, inventarizace paletových skladů

Autonomní mobilní roboti uvolní ruce klíčovým pracovníkům, aby se mohli soustředit na procesy s vyšší přidanou hodnotou, což vede k rychlejší ROI.
logo Fetch Robotics

Více informací?

Kontaktujte nás