CTS

CTS, výrobce tabáku pro ruční balení cigaret, plní požadavky evropské směrnice TPD a zajišťuje plnou dohledatelnost od výroby až po dodání pomocí dvou řešení Zetes: ZetesAtlas a ZetesOlympus.

Cíl:


  • Plnění předpisů EU
  • Značení jednotek a plná dohledatelnost
  • Dovybavení výrobních linek funkcemi serializace

Řešení:


  • ZetesAtlas pro značení jednotlivých balení tabákových výrobků
  • ZetesOlympus pro sledování všech logistických událostí v životním cyklu produktu

Výsledek:


  • Značení jednotek a agregovaných balení a plná dohledatelnost produktů
  • Jeden partner zajistí kompletní plnění požadavků evropské směrnice
  • Lepší přehled nad schválenými tabákovými výrobky

V květnu 2019 vešla v platnost směrnice TPD (Tobacco Products Directive), která zavedla přísné požadavky na balení a distribuci určitých tabákových výrobků. Jejím účelem je zajistit bezpečnostní opatření v boji proti nelegální výrobě a prodeji. Pro výrobce tabákových produktů přinesla složité nároky: všechny jednotky a agregovaná balení musí být označeny jedinečným kódem, který musí být registrován v evropské databázi. Díky tomu je možné každý výrobek sledovat po celou dobu jeho životního cyklu.

 

Protože plnění těchto předpisů je povinné, evropský trh s tabákem čelí značným investicím. Firma CTS, belgický výrobce tabáku pro ruční balení cigaret, využil k plnění těchto požadavků odborné zkušenosti společnosti Zetes. „Nyní jsou naše výrobní linky plně adaptovány,“ říká ředitel Cédric Santelé.

Plně integrovaná podpora od společnosti Zetes

V předstihu před finálním termínem společnost Zetes implementovala na výrobních linkách firmy CTS Tobacco nástroje pro serializaci. „Jakmile je balíček tabáku naplněn, je mu přiřazen jedinečný kód. Pak se stejný proces opakuje pro agregované balení s větším množstvím balíčků a nakonec je přiřazen kód i paletě,“ říká Cédric Santelé, ředitel firmy CTS.

„Poté jedinečné kódy naskenujeme a ZetesOlympus je automaticky uloží do databáze, která je napojená na evropský registr. Úřady a zákazníci mohou kdykoli zkontrolovat, zda jsou tabákové výrobky pravé nebo padělané.“

Přidaná hodnota díky Track & Trace

Společnost Zetes instalovala dvě řešení na linky výrobce tabákových produktů v Belgii. Pomocí řešení ZetesAtlas, firma CTS serializuje a agreguje všechna balení pomocí jedinečných kódů, které zakoupí od agentury Incert – státní organizace poskytující jedinečné identifikátory pro Belgii. Tím způsobem řešení ZetesAtlas zajišťuje identifikaci všech balení a produktů podle požadavků směrnice TPD. Firma CTS používá také řešení ZetesOlympus, platformu pro sdílení dat, která registruje všechny přiřazené identifikátory v evropském registru.

„Velkou výhodou této kombinace řešení ZetesAtlas a ZetesOlympus je, že firma CTS zná přesné umístění každého balíčku v krabici a pozici každé krabice na konkrétní paletě. Všechny produkty jsou v celém dodavatelském řetězci plně viditelné,“ říká Jens Holbrechts, Business Development Manager Print & Apply Solutions ve společnosti Zetes.

Dohledatelnost je velkou výzvou pro celé tabákové odvětví. S roční produkcí 26 miliard balíčků jde o obrovská čísla. Každý balíček musí být na cestě mezi výrobcem a spotřebitelem přibližně desetkrát naskenován.

Serializace přitom nabízí mnohem více přínosů, než jen plnění požadavků evropských předpisů. Pokud by došlo k nějakému problému při výrobě, firma CTS může efektivně a úsporně zorganizovat svolávací akci.

Nasazení na výrobní linky

Celý projekt ve firmě CTS spočíval na zkušenostech společnosti Zetes s nasazením nového řešení serializace na stávající výrobní linky. „V reakci na směrnici TPD jsme začali hledat partnera, který by nám dokázal nabídnout kompletní řešení. Prozkoumali jsme trh a zvolili řešení od společnosti Zetes, které zajistilo plnění předpisů a plnou dohledatelnost. Nyní máme dokonalý přehled o logistice a přepravě v celém dodavatelském řetězci.“ uzavřel Cédric Santelé.

„Nyní máme dokonalý přehled o logistice a přepravě v celém dodavatelském řetězci.“ uzavřel Cédric Santelé.