CTS

חברת CTS, יצרנית טבק לגלגול עצמי, עומדת בצו TPD האירופי ומציעה עקיבות מלאה של חפיסות הטבק שלה, מהייצור ועד למסירה ללקוח, בעזרת שני פתרונות של Zetes: ZetesAtlas‏ ו-ZetesOlympus.

מטרה:


  • עמידה בתקנות האירופיות
  • סימון יחידות והשגת עקיבות מלאה
  • שדרוג קווי הייצור להכנסת יכולות סריאליזציה

פתרון:


  • ZetesAtlas לסימון יחידות של חפיסות טבק
  • ZetesOlympus למעקב אחר כלל האירועים הלוגיסטיים במחזור החיים של מוצר

התוצאה:


  • סימון יחידות בודדות ואריזות, אגרגציה והשגת עקיבות מלאה של מוצרים
  • שותף אחד ויחיד להשגת תאימות מלאה לצו התקנות האירופי
  • מבט כולל טוב יותר על מוצרי טבק מקוריים ואמיתיים

במאי 2019 נכנס לתוקפו צו התקנות למוצרי טבק (TPD), המכתיב מספר אתגרים משמעותיים בתחום האריזה וההפצה של מוצרי טבק מסוימים. מטרתו של הצו היא לספק אמצעי מגן במאבק נגד הייצור והסחר במוצרים לא חוקיים. הצו העמיד בפני יצרני הטבק אתגרים חדשים ומורכבים: כל החפיסות הנפרדות ואריזות האגרגציה המקובצות חייבות להיות מסומנות ולקבל קוד מזהה ייחודי, שיירשם במאגר המידע האירופי. באופן זה, כל מוצר נתון במעקב לאורך כל מסלולו ומחזור חייו.

 

מכיוון שהתאימות הוגדרה כמחייבת, שוק הטבק האירופי נדרש להשקעה ניכרת לעמידה בדרישות אלה. חברת CTS הבלגית, יצרנית הטבק לגלגול עצמי, גייסה לעזרתה את המומחיות של Zetes, כדי לעזור לה להשיג תאימות, כנדרש. "כעת קווי הייצור שלנו בתאימות מלאה" מספר המנכ"ל סדריק סנטלה (Cédric Santelé).

יכולת אינטגרטיבית מלאה מבית Zetes

במירוץ לעמידה במועד הנדרש לתאימות, מימשה Zetes יכולות סריאליזציה בקווי הייצור של CTS Tobacco. "מרגע שחפיסת טבק לגלגול מתמלאת, היא מקבלת כיום קוד זיהוי ייחודי משלה. ואז אותו התהליך נמשך גם לאריזות האגרגציה, שמכילות שתים-עשרה חפיסותבודדות, ולאחר מכן לרמת משטח ההעמסה כולו - כולם מקבלים קוד ייחודי לפני ההובלה" מספר סדריק סנטלה (Cédric Santelé), מנכ"ל CTS.

"בשלב זה אנחנו סורקים את הקודים הייחודיים ו-ZetesOlympus מאחסן אותם אוטומטית במאגר המידע, שמקושר למוקד האירופי. כך יכולים הממשלה ורשויות המס לדעת תמיד בוודאות אם מוצרי טבק הם אמיתיים או מזויפים."

ערך עסקי מוסף באמצעות איתור ומעקב

באופן ספציפי, Zetes התקינה שני פתרונות אצל יצרנית הטבק מבלגיה. בעזרת ZetesAtlas, מבצעת CTS סריאליזציה ואגרגציה של כל האריזות, עם הצמדת קוד זיהוי ייחודי שנרכש מ-Incert - הגוף הממשלתי שאחראי לאספקת אמצעי זיהוי ייחודיים בבלגיה. באופן זה, פתרון ZetesAtlas מטפל בזיהוי האריזות והמוצרים, כנדרש על פי צו TPD. בנוסף, CTS משתמשת כעת גם ב-ZetesOlympus, פלטפורמת נתונים שיתופית שרושמת במוקד האירופי את קודי הזיהוי שהוקצו.

"היתרון הגדול של השילוב הזה בין ZetesAtlas לבין ZetesOlympus הוא שכעת CTS יודעת כעת במדויק איזו חפיסה נמצאת באיזה ארגז ואיזה ארגז נמצא באיזה משטח העמסה. כל המוצרים נותרים גלויים לעין (נראות) לאורך כל מסלול השרשרת הלוגיסטית", מספר ינס הלברכטס (Jens Holbrechts), מנהל הפיתוח העסקי של פתרונות ההדפסה וההדבקה (Print & Apply) ב-Zetes.

העקיבות הזאת היא אתגר משמעותי מאד בענף הטבק. עם 26 מיליארד חפיסות טבק בשנה, הנפחים בענף הם עצומים. כל חפיסה חייבת להיסרק בערך עשר פעמים בממוצע מרגע הייצור ועד נקודת המכירה.

כך, הסריאליזציה מעניקה יתרונות שחורגים מעבר לסתם תאימות לתקנות האירופיות. אם משהו משתבש בתהליך הייצור, CTS יכולה לארגן החזרות (recall) באופן ממוקד, מהיר ויעיל ביותר.

שילוב בקו הייצור

הפרויקט ב-CTS התבסס על המומחיות של Zetes ועל יכולתה לשדרג את קווי הייצור הקיימים ולשלב בהם יכולות סריאליזציה. "בעקבות צו התקנות האירופי למוצרי טבק (TPD), התחלנו לחפש שותף מהימן שיוכל להציע לנו חבילה כוללת. חיפשנו בשוק ולבסוף בחרנו בפתרון של Zetes לתאימות ולעקיבות מלאה. כיום אנחנו נהנים ממבט כולל על כל פעילויות הלוגיסטיקה וההובלה לאורך כל שרשרת האספקה שלנו", מסכם סדריק סנטלה (Cédric Santelé).

"כיום אנחנו נהנים ממבט כולל על כל פעילויות הלוגיסטיקה וההובלה לאורך כל שרשרת האספקה שלנו", מסכם סדריק סנטלה (Cédric Santelé).