Od zmniejszenia kosztów po większą elastyczność i wyższe przychody – pełna cyfryzacja procesu produkcyjnego dzięki rozwiązaniu Przemysł 4.0 umożliwi wprowadzanie wewnętrznych usprawnień i innowacji produkcyjnych. Dla producentów to dobra wiadomość, jednak jak daleko są oni od tego celu? Co może, lecz nie musi zaskakiwać, cel ten nie jest całkiem bliski – nowe badanie przeprowadzone przez Sapio Research w imieniu Zetes wykazało rzeczywisty zakres wyzwań, w obliczu których stoi obecnie branża produkcyjna, oraz wskazało na wyraźną lukę między celami operacyjnymi przedsiębiorstw a celami faktycznie przez nie osiąganymi.

Manufacturing report 2017Tylko 29% producentów przyznaje, że naprawdę rozumie, na czym polega dostęp do cyfrowej sieci dostaw (DSN), przy czym niecałe 15% z nich wdrożyło DSN i przewiduje, że w ciągu następnych pięciu lat sieci te staną się standardem w biznesie. Jakie są największe problemy związane z wdrożeniem? Brak widoczności informacji, co pozbawia organizację szans na dostęp do odpowiednich danych w czasie rzeczywistym.

Najważniejsze wnioski

Obecnie producenci uważają, że uzyskiwanie przydatnych informacji pochodzących z całego łańcucha dostaw byłoby poważnym wyzwaniem (80%), ponadto uznają przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym (75%) oraz zdolność do przetwarzania danych analitycznych za istotne przeszkody, które należy pokonać. Poniżej przedstawiono inne ważne wnioski z badania dotyczącego produkcji:

  • Ponad połowa (59%) respondentów nie ma dostępu w czasie rzeczywistym do informacji o poziomach zapasów organizacji;
  • 65% nie ma dostępu w czasie rzeczywistym do harmonogramów produkcji dostawców;
  • 68% nie ma dostępu w czasie rzeczywistym do informacji o wielkości produkcji we wszystkich zakładach organizacji.
  • Zaledwie jedna trzecia producentów deklaruje zdolność do agregowania informacji w całym łańcuchu dostaw.
  • Mimo wzrostu popularności internetu rzeczy oraz aspiracji w zakresie cyfrowych sieci dostaw podczas udostępniania danych o krytycznym znaczeniu organizacje nadal bazują na przestarzałych sposobach komunikacji, takich jak telefon, faks czy e-mail.

Poważne zaniepokojenie budzi fakt, że ponad dwie trzecie producentów nie jest w stanie zapewnić decydentom dostępu do informacji potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.
Choć 89% producentów uważa, że jednolity widok informacji o operacjach zachodzących w łańcuchu dostaw ma istotne znaczenie, obecnie tylko 30% z nich ma pełną widoczność. Najbliższy rok będzie zatem ważnym okresem dla producentów dążących do przekształcenia swojej działalności. Istnieją pozytywne sygnały, że wielu z nich zaczyna wprowadzać szereg istotnych zmian; 38% respondentów zamierza usprawnić współpracę z dostawcami, 35% – monitorowanie wydajności dostawców, a 34% – udoskonalić system ostrzeżeń predykcyjnych służących do łagodzenia skutków zakłóceń.

Potrzeba elastyczności, współpracy i dostępu do informacji w czasie rzeczywistym

Co zatem będzie kluczem do zrozumienia zalet postępującej cyfryzacji? Utworzenie zintegrowanej warstwy informacji przesyłanych z systemów głównych, umożliwienie współpracy między działami oraz dostęp do odpowiednich informacji we właściwym czasie, z dowolnego miejsca w łańcuchu dostaw. Ponadto, co najważniejsze, wzmocnienie pozycji kierownictwa w zakresie podejmowania decyzji koniecznych do zarządzania produkcją uzależnioną od zapotrzebowania oraz spełnianie, a nawet przekraczanie oczekiwań klientów. Wyraźne zalety cyfryzacji obejmują zwiększenie elastyczności oraz największy możliwy wzrost inwestycji w kosztowne wyposażenie przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomów zapasów i uwolnieniu kapitału obrotowego.

Sébastien Sliski, dyrektor generalny ds. rozwiązań łańcucha dostaw w Zetes komentuje:

„Producenci wiedzą, że aby utrzymać konkurencyjną pozycję i najlepiej wykorzystać możliwości Przemysłu 4.0, w całej branży należy bardziej koncentrować się na prędkości, dokładności i elastyczności w ramach całego łańcucha dostaw. Jedynym sposobem osiągnięcia tak ambitnych celów jest optymalizacja procesów między istniejącymi i nowymi systemami, a także zapewnienie kluczowym interesariuszom dostępu do istotnych informacji przesyłanych w czasie rzeczywistym”.

 

„Łączenie i harmonizacja danych pochodzących z różnych silosów wewnętrznych i zewnętrznych są niezbędne do tworzenia przydatnych porównań i wspierania procesu podejmowania świadomych decyzji. Presja nie słabnie, jednak gdy tylko producenci rozpoczną wprowadzanie niewielkich zmian w łańcuchu dostaw i staną się aktywniejsi, będą oni lepiej przygotowani do pełnego korzystania z rozwiązań Przemysłu 4.0 i zaczną czerpać korzyści płynące z tego rozwiązania, tak dla ich działalności, jak i dla klientów”.

- KONIEC -

W sierpniu 2017 r. Sapio Reserach przeprowadziła ankietę wśród 330 kierowników wyższego szczebla, pracujących w różnych sektorach produkcyjnych w Europie i RPA.