Van kostenbesparingen tot meer agility en winst. Industrie 4.0 – de volledige digitalisering van het productieproces – wordt gezien als de drijfveer achter interne verbeteringen en productie-innovatie. Dit klinkt producenten als muziek in de oren, maar welke weg moet er nog afgelegd worden om dit te realiseren? Het komt misschien als een verrassing, maar die weg is nog behoorlijk lang. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Sapio Research in opdracht van Zetes. Daaruit blijkt ook hoe omvangrijk de uitdagingen zijn waar de sector mee te maken heeft en hoe groot de kloof is tussen de operationele doelstellingen en wat momenteel daadwerkelijk bereikt wordt.

Manufacturing report 2017Slechts 29 procent van de producenten geeft aan echt inzicht te hebben in Digital Supply Chain Networks (DSN) en minder dan 15 procent implementeert DSN. 15 procent van de producenten verwacht wel dat DSN de komende vijf jaar de norm zullen worden. De grootste uitdagingen voor de invoering ervan? Het ontbreken van informatievisibiliteit. Dat staat dan weer de toegang tot relevant inzicht in realtime voor organisaties in de weg.

Belangrijkste bevindingen

Momenteel geven de producenten aan dat het kunnen verzamelen van zinvolle informatie uit de end-to-end supply chain een aanzienlijke uitdaging zou zijn (80 procent). Ook het omgaan met informatie in realtime (75 procent) en het kunnen omgaan met de informatie vormen behoorlijke obstakels die overwonnen moeten worden.
Andere belangrijke punten uit het Manufacturing Report:

  • Meer dan de helft (59 procent) beschikt niet over visibiliteit in realtime van de voorraadniveaus binnen de organisatie;
  • 65 procent beschikt niet over een realtime overzicht van de productieschema's van leveranciers;
  • 68 procent beschikt niet over een realtime overzicht van de productievolumes in de verschillende productiesites van de organisatie;
  • Slechts een derde van de producenten is in staat informatie in de hele supply chain te aggregeren;
  • Ondanks de opkomst van het Internet of Things (IoT) en het streven naar digitale supply chain-netwerken is de organisatie-efficiëntie voor het delen van kritische informatie nog steeds afhankelijk van verouderde communicatiemiddelen zoals telefoon, fax en e-mail.

Het feit dat twee derde van de producenten het hoger management geen toegang kan verschaffen tot de informatie die nodig is om onderbouwde zakelijke beslissingen te nemen, is erg zorgwekkend.
89 procent van de producenten geeft aan dat het realiseren van één informatieoverzicht van de supply chain-werkzaamheden essentieel is, maar toch beschikt slechts 30 procent vandaag de dag over volledige end-to-end visibiliteit. De komende 12 maanden zijn voor producenten dan ook cruciaal, want dan moeten ze stappen ondernemen om hun business te hervormen. Er zijn positieve signalen dat er al veel producenten begonnen zijn met het doorvoeren van essentiële veranderingen: 38 procent van de respondenten wil de samenwerking met leveranciers verbeteren, 35 procent wil de leveranciersprestaties monitoren en 34% wil voorspellende waarschuwingen om storingen te beperken.

De noodzaak van agility, samenwerking en informatie in realtime

De vraag is nu wat cruciaal zal zijn voor het realiseren van de voordelen van de digitaliseringsbeweging. Enkele daarvan zijn het creëren van een geïntegreerde informatielaag die gevuld wordt door basissystemen, het zorgen voor samenwerking tussen afdelingen en het verschaffen van toegang tot de juiste informatie, en dat op het juiste moment en vanaf elke plek in de supply chain. Maar vooral de ondersteuning van het management om belangrijke zakelijke beslissingen te nemen zijn cruciaal. Die beslissingen zijn noodzakelijk om vraaggestuurde productie mogelijk te maken en te voldoen aan de verwachtingen van de klant of deze zelfs te overtreffen. Duidelijke voordelen zijn het flexibeler worden en het optimaal benutten van de investering in dure apparatuur en tegelijk ook nog eens het terugbrengen van de voorraadniveaus en het beschikbaar maken van werkkapitaal.

Sébastien Sliski, General Manager Supply Chain Solutions bij Zetes:

"Producenten weten dat het binnen de hele sector noodzakelijk is om meer te focussen op snelheid, nauwkeurigheid en agility in de end-to-end supply chain als ze concurrerend willen blijven en het ideaal van Industrie 4.0 willen bereiken. De enige manier om hiertoe te komen, is door de processen tussen de bestaande en nieuwe systemen te optimaliseren en door de belangrijkste stakeholders te voorzien van zinvol inzicht aan de hand van realtimegegevensbronnen. Ook bij onze Nederlandse klanten voelen we de nood om te digitaliseren. Ze zijn echter nog niet klaar om het volledige end-to-end supply chainproces aan te pakken, dus verkiezen ze dit stapsgewijs te doen, vertrekkende vanuit de eigen infrastructuur."

“Connecting different internal and external silos and harmonising that data is pivotal to making valid comparisons and supporting intelligent decision-making. The pressure is on; but once manufacturers begin to make small changes within the supply chain, and become more proactive, they will be in a better position to become fully immersed in Industry 4.0 and can start reaping the benefits it will bring to both their business and customers.”

- EINDE -

Het onderzoek, door Sapio Research, werd in augustus 2017 gedaan bij 330 senior managers in verschillende productiesectoren in Europa en Zuid-Afrika.