logo olympus

Widoczność i identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw

W obecnych warunkach uzależnienia łańcucha dostaw od zapotrzebowania na dostęp do informacji w czasie rzeczywistym na temat krytycznych zdarzeń i ruchu towarów ma istotne znaczenie dla płynnego funkcjonowania łańcucha dostaw i utrzymania dobrej renomy marki. W celu terminowej realizacji zleceń, zminimalizowania strat produkcyjnych, postępowania zgodnie z przepisami i przeciwdziałania występowaniu szarej strefy i fałszerstwom należy wiedzieć, co się (nie) dzieje, oraz podejmować szybkie działania, aby nie dopuścić do zakłóceń i ograniczyć występowanie ryzyka. Rozwiązania całkowite firmy Zetes w łańcuchu dostaw zapewniają pełną widoczność i identyfikowalność potrzebne do osiągnięcia maksymalnej wydajności połączonego łańcucha dostaw, ochrony marki i maksymalizacji zysków.

Widoczność w łańcuchu dostaw – gwarancja terminowej realizacji zleceń i ciągłości produkcji

Zetes screen

Oprogramowanie widoczności łańcucha dostaw firmy Zetes umożliwia współpracę między wszystkimi interesariuszami dzięki dostępowi do zintegrowanych, dostępnych w jednym miejscu danych w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to umożliwia pełną kontrolę w czasie rzeczywistym, niezbędną do zapewnienia jak najdłuższej ciągłości produkcji oraz sprawnej realizacji zleceń, dzięki funkcji powiadomień w czasie rzeczywistym w przypadku zakłóceń w realizacji zleceń.

Identyfikowalność w łańcuchu dostaw – gwarancja zgodności z przepisami, bezpieczeństwa konsumentów i ochrony marki

Zetes work with us

Nasze oprogramowanie identyfikowalności łańcucha dostaw oparte na chmurze zapewnia identyfikowalność produktów i zasobów w czasie rzeczywistym w całej sieci łańcucha dostaw. Za pomocą ZetesOlympus możesz przeglądać i filtrować krytyczne dane we własnych niezależnych systemach wewnętrznych, jak również w systemach partnerów w ramach danego łańcucha dostaw.

 

 

Dlaczego warto nawiązać z nami współpracę?

Zaufany doradca

Zetes to firma, która od ponad 30 lat świadczy usługi w zakresie specjalistycznej obsługi łańcucha dostaw. Za pośrednictwem sieci oddziałów w całej Europie gwarantujemy bezpośrednią obecność i szybką realizację usług.

Sprawdzone rozwiązania

Nasze rozwiązania z zakresu identyfikowalności i widoczności są stosowane przez największych producentów i sprzedawców detalicznych.

 

Kompleksowe podejście

Nasze rozwiązania zapewniają optymalną realizację procesów oraz ich widoczność i identyfikowalność od etapu produkcji, przez etap magazynowania, aż po etap dostawy do sklepu:

 • Platforma zapewniająca widoczność i identyfikowalność (ZetesOlympus)
 • Identyfikacja opakowania / produktu (ZetesAtlas)
 • Obsługa magazynowa (ZetesMedea)
 • Obsługa logistyczna / dostaw (ZetesChronos)
 • Obsługa łańcucha dostaw sprzedawców detalicznych (dilerów) (ZetesMedea/ZetesAthena)

Oferujemy kompleksowe usługi dostępne u jednego dostawcy – pełny wachlarz naszych możliwości w zakresie cyklu życia projektu obejmuje:

 • Konsulting w zakresie procesów biznesowych
 • Projekt i realizację (wewnętrzne badania i rozwój, opracowanie i konfigurację)
 • Integrację technologii i systemów
 • Dostawę i wsparcie
 • Wdrożenie / instalację
 • Zarządzanie programem / projektem, wsparcie techniczne i usługi pomocy

Jak zarządzamy projektem z zakresu widoczności w łańcuchu dostaw?

Nasze podejście do wspierania naszych klientów dostosowane jest do ich konkretnych wymagań, jednak zazwyczaj uwzględnia ono:

 • Gromadzenie informacji o wymaganiach i warsztaty projektowe w celu nakreślenia krytycznych wymagań interesariuszy
 • Przegląd procesów w zakresie widoczności w pełnym łańcuchu dostaw i analizę luk w integralności danych i procesach interesariuszy łańcucha dostaw
 • Dobór odpowiednich technologii gromadzenia danych (kody kreskowe, RFID, system wizyjny maszyn, czujniki IoT)
 • Programy wdrażania dostawców
 • Pełne wdrożenie, testowanie i wsparcie
widoczność i identyfikowalność pełnego łańcucha dostaw
 
Dowiedz się więcej o ZetesOlympus. Pobierz broszurę.

Więcej informacji?

Kontakt