Maloobchody a poskytovatelé logistických služeb nyní více než kdy jindy potřebují agilní model s komplexní kontrolou, efektivitou a viditelností. Vedoucí pracovníci hledají rovnováhu mezi využitím rostoucích příležitostí e-commerce, plnění cílů udržitelnosti a naplněním očekávání zákazníků v době, kdy rostoucí ceny pohonných hmot ovlivňují ziskovost na poslední míli.

Operace v rámci první a poslední míle mají zásadní vliv na výkonnost a efektivitu, od automatizace spolupráce ve skladu až po doručení na preferované místo zákazníka podle hesla „správně hned napoprvé.“

Tato zpráva se zabývá novými trendy, které musí maloobchody zohlednit, aby obstály mezi konkurencí díky udržitelným a automatizovaným službám při doručování.

Transport & logistics