Pandemie COVID-19 přinesla masivní nárůst elektronického obchodování a nedostatek pracovních sil. Složení produktů, které musí sklady skladovat a dodávat, se může během krátké doby měnit z hlediska velikosti a tvarů, přičemž stávající nedostatek skladových a průmyslových prostor tuto rovnici ještě více komplikuje. Vývoj v oblasti distribučních postupů, lidské chyby zpožďující se dodávky, nadbytečné procesy, které stojí čas a peníze, nábor a udržení zaměstnanců v současném inflačním prostředí – to vše situaci samozřejmě neusnadňuje.

Produktivní a motivovaní zaměstnanci jsou největším bohatstvím každého skladu. Nejdůležitějším úkolem je najít a udržet si ty správné lidi. Omezená nabídka na trhu práce v kombinaci s pandemií COVID-19 měla na toto odvětví negativní vliv.

Provozovatelé skladů jsou pod stále větším tlakem, aby našli způsoby, jak zvýšit produktivitu plnění objednávek. Rozhodující prioritou jsou přitom rychlá a flexibilní řešení. Management musí vyhodnotit možnosti, které nabízejí technologie pro efektivní spolupráci ve skladech a automatizace, aby vyřešily tuto situaci a zvýšily efektivitu.