Prodejce oděvů Cassis úspěšně zvládá sezónní špičky a zásobuje dvojnásobný počet prodejen díky hlasovému řešení ZetesMedea Voice.

Cassis je belgická oděvní firma s prodejnami v Belgii, Lucembursku, Francii a Nizozemí. Během posledních deseti let se více než zdvojnásobil počet jejích prodejen. Tato značka se nejen rozšířila i o menší prodejny a nové prodejní koncepty, ale významně narostl podíl aktivit v oblasti e-commerce. To přineslo nové nároky na již tak dost složité logistické procesy - kde se vše řídí podle charakteristik produktu jako je 'velikost', 'barva', 'složený' vs zavěšené na ramínku', 'kus' a 'sada' atd. Aby udržela krok s rostoucím počtem objednávek a jejich stále vyšší diverzity, společnost Cassis optimalizovala procesy v distribučním středisku a integrovala hlasové řešení ZetesMedea Voice. Díky tomuto hlasovému řešení probíhají procesy vychystávání, doplňování a cross-docking mnohem rychleji a s menším počtem chyb. Stejný počet pracovníků skladu nyní zvládne obsloužit více než dvojnásobný počet prodejen a denně vychystá až 20 000 oděvních položek. Díky sníženým celkovým nákladům na vlastnictví (TCO) je firma připravena na další rozvoj s využitím této nové platformy

Expanze logistiky společně s úspěšným rozvojem

Síť prodejen Cassis nyní obsahuje 130 poboček, 100 z nich je v Belgii. V Nizozemí firma Cassis využívá koncept shop-in-shop v prodejních centrech Vroom&Dreesman. Všechny obchody jsou zásobovány z centrálního distribučního střediska ve Woutersbrakel (Belgie). Za posledních deset let se rozrostla síť firmy Cassis z 60 na 130 prodejen. Tento růst společně s narůstajícími aktivitami e-commerce klade podstatně vyšší nároky na logistické středisko. 

Složitý logistický proces

Vychystávání objednávek Cassis je velmi složitý proces, jak je to v oděvní branži obvyklé. Příchozí i odchozí položky se řídí podle charakteristik produktu, jako je 'velikost', 'barva', 'složený vs 'na ramínku', 'kus' a 'sada', přičemž položky 'složené' a na ramínku' se zpracovávají odlišně.

Díky expanzi prodejního řetězce se zvýšil počet cílových míst i počet objednávek. Narostla však také složitost objednávek: velké prodejny, malé prodejny, shop-in-shop a e-commerce mají různé typy objednávek co do velikosti i složení, což ovlivňuje všechny procesy. Monique Courant, IT & Logistics Manager společnosti Cassis, popisuje náročnou situaci: Výsledkem je velká  řada kombinací, kterou je nutné sledovat při správném zajištění všech objednávek a udržování odpovídajících skladových zásob. Původní systém nám prostě již nestačil. 

dnes zvládne stejný tým 11 zaměstnanců zpracovat 20 000 oděvních položek pro 130 prodejen. 

Monique Courant, IT & Logistics Manager, Cassis

Od skenování čárových kódů až po hlasové vychystávání

Původně byly objednávky ve společnosti Cassis vychystávány pomocí mobilních terminálů. Monique Courant: Skenování čárových kódů a komunikace pomocí terminálů s obrazovkou nám umožňovalo perfektně a včas zpracovávat objednávky. Pro omezený počet velkých prodejen, které všechny zadávaly podobné objednávky, mohly být objednávky snadno zpracovány jedna po druhé. S dalším růstem počtu prodejních míst však tato technologie již byla příliš pomalá. Abychom mohli zvýšit ziskovost, potřebovali jsme nový model a jinou technologii.

Když Monique Courant viděla hlasové řešení ZetesMedea Voice v praxi u jiného zákazníka v tomto oboru, okamžitě učinila důležité rozhodnutí. ZetesMedea je logistické řešení zajišťující efektivní správu všech skladových procesů. Cílem je rychle a flexibilně organizovat procesy a omezit chyby a snížit náklady. ZetesMedea Voice využívá technologie zpracování hlasu a kromě jiného je využívána pro hlasové vychystávání objednávek. S platformou MCL™  Voice nabízí řešení ZetesMedea nový přístup k rozpoznávání řeči. 

Optimalizace proces pomocí hlasu 

Společnost Cassis implementovala toto řešení v různých fázích logistických procesů. Na počátku sezóny přichází do distribučního střediska ve Woutersbrakel nová kolekce. Většinu oděvů je nutné co nejdříve distribuovat tak, aby se prodejny mohly zásobit před sezónou. To zajišťuje cross-docking. Zbývající zboží je uskladněno v distribučním středisku a během sezóny je distribuováno do prodejen podle prodejů a dostupnosti na prodejnách (vychystávání).

Příchozí i odchozí položky se řídí podle 4 důležitých charakteristik oděvních produktů: 'složené' nebo 'na ramínku' a 'předbalené' (balení obsahující několik různých velikostí jednoho zboží) nebo 'kusové' (1 zboží, 1 velikost). Každá položka vyžaduje odlišné logistické procesy. Po implementaci řešení ZetesMedea Voice jsou operátoři zajišťující tyto procesy naváděni hlasovým systémem. S hlasovými terminály Motorola/Zebra WT4190 napojenými na skener a náhlavní soupravu je systém navádí ke správnému produktu a říká jim, jaké množství je požadováno. Operátor poté akci potvrdí hlasovým příkazem a/nebo naskenováním produktu. 

Efektivní hlasový systém

Produktivita

Díky hlasovému řešení ZetesMedea Voice jsou procesy realizovány rychleji. V minulosti bylo nutné každou prodejnu zpracovávat samostatně pomocí čárových kódů a až pak mohl operátor přejít k další objednávce. Nový hlasový systém přináší značné časové úspory. Operátoři mají nyní volné ruce, což jim umožňuje například provádět vychystávání pro více klientů rychlejším tempem. Systém také optimalizuje obchůzky, což dále zvyšuje produktivitu. Následkem toho nyní dokáže obsloužit mnohem více prodejen: dnes zvládne stejný tým 11 zaměstnanců zpracovat 20 000 oděvních položek pro 130 prodejen. 

Snížení počtu chyb

Flexibilita tohoto systému nám umožnila upravit procesy podle našich potřeb, včetně využití specifických příkazů. Vyplácí se nám také 'multi-modální' přístup, kdy je hlasové ovládání možné využít společně se skenováním čárových kódů a tiskem potřebných dokladů. To podstatně snížilo počet chyb," popisuje Monique Courant jejich cestu k řešení ZetesMedea Voice.

Rychlejší zařazení agenturních pracovníků do práce

Společnost Cassis v neposlední řadě také těží z možnosti práce bez zaškolení, kterou také přináší řešení ZetesMedea Voice. S platformou MCL™  Voice nabízí řešení ZetesMedea nový přístup k rozpoznávání řeči. Operátoři již nemusí pře začátkem práce registrovat svůj hlas v systému. Tento proces přitom často trval až půl hodiny. Na rozdíl od 'školeného' hlasového systému naladěného na konkrétní hlasy se nyní mohou operátoři jen přihlásit do systému a   mohou hned začít pracovat. "Již nemusíme ztrácet cenný čas na zaškolení a konfigurování. Řešení ZetesMedea Voice mi umožňuje využít nevyškolené pomocné síly, což je klíčové pro zvládnutí sezónních špiček," říká Monique Courant.

Vzhledem k expanzi do 130 prodejen byl nutný odlišný přístup k vychystávání objednávek v distribučním středisku. S řešením ZetesMedea Voice tento maloobchod získal kvalitní platformu, která nejen dokáže úspěšně spravovat aktuální objemy objednávek, ale je připravena i pro budoucí rozvoj. "ZetesMedea Voice nám také umožňuje logistický rozvoj. I toto hledisko pro nás bylo důležité. Nyní jsme připraveni na budoucnost."