23% - Průměrný podíl VRACENÉHO ZBOŽÍ pro online prodej oděvů

Podle studie „Fashion Returns Review“ obchodní asociace IMRG se v současné době průměrný poměr vraceného zboží při online nákupech pohybuje na úrovni 23% celkových prodejů. A pro některé řady a značky to může být ještě mnohem vyšší podíl – dokonce přes 50%.

To pro maloobchodníky představuje náročnou výzvu. Jak vyřešit vracení zboží a zajistit minimální náklady, zlepšit dostupnost vraceného zboží pro další prodej, omezit zastarávání skladových zásob a maximalizovat marže>?

Získání maximální zbytkové hodnoty VRACENÉHO ZBOŽÍ

U vraceného zboží vyžaduje různé způsoby zpracování podle jeho stavu, ale také podle místa uložení a nákladů na zpracování v poměru k jeho zůstatkové hodnotě. V ideálním případě lze zboží v nedotčeném stavu okamžitě znovu zařadit do zásob, ať již na prodejnu nebo do distribučního střediska. Pravděpodobnější ale je, že zboží bude vyžadovat menší či větší zásah, hlavně při jeho balení. Je také možné, že poptávka po dané položce je na jiném místě, než kde se nyní nachází, a bude nutné ji doručit na požadované místo.

S čtvrtinou ‘prodejů’, které ve skutečnosti vlastně ani nejsou realizovány, je důležité, aby maloobchodník měl k dispozici včasné a efektivní procesy k využití maximální zbytkové ceny (hodnoty) vraceného zboží s co nejnižšími náklady.

Několik úrovní podpory

Na management vraceného zboží má vliv celá řada faktorů, od marketingové strategie, image značky a zákaznických služeb až po výši způsobených nákladů a vrácené hotovosti. Tento management má dvě základní funkce – flexibilně zajišťovat fyzické a online procesy, což je pozitivní stránka věci ale zejména maximalizovat hodnotu vraceného zboží a minimalizovat snížení marže ze ztracených prodejů.

Optimalizace této složité situace vyžaduje dobré nastavení pravidel a procedur a přesné rozhodování personálu. Vyžaduje také IT systémy, které dokáží identifikovat, sledovat a zpracovávat individuální vrácení položek pomocí vhodných procedur, v ideálním případě zpět do prodejních zásob, a zajistí viditelnost vraceného zboží v celkovém stavu zásob.

Granulární viditelnost je klíčová

Řešení by mělo umožnit efektivní management vracení do prodejny a informovanost vedení o realizovaných vráceních a zařazení zpět do stavu zásob. Pokud vrácení proběhne, přímo nebo prostřednictvím prodejny, zpět do distribučního střediska, pak systém musí podporovat možnost identifikace těchto zásob a jejich stavu a řídit proces opětovného zabalení či dalších zásahů - finálně pak musí zajistit vrácení do zásob na vhodném místě s minimálními náklady na zpracování a v co nejrychlejším čase.

Je důležité, aby management umožňoval granulární viditelnost a byl schopen identifikovat zásoby přiřazené určitým oblastem podnikání, například vrácené zásoby, ale také zásoby vyhrazené jako součást objednávek Click&collect, které tím pádem nejsou dostupné. To má přímý vliv na doplňování zboží, dostupnost, platnost nabídky e-commerce a schopnosti plnění objednávek přímo z prodejny.

Výsledkem je pak přesná správa lokací, což je klíčový prvek reversní logistiky - toto je zboží určené k vrácení do distribučního střediska, toto je zboží čekající na vyhodnocení kvality, toto je zboží určené pro výprodej, toto je zboží určené k vyřazení atd. Tato úroveň granularity umožňuje efektivnější management prodejny, lepší viditelnost reálných pozic zásob, vyšší přesnost a lepší schopnost plnit objednávky, což v důsledku vede k lepší nabídce s menšími skladovými zásobami. Nebo jednodušeji řešeno, k lepším maržím a vyšším ziskům.

Přečtěte si celý článek (EN) v PDF