Cíl:


  • Upgrade legacy aplikací pro mobilní pracovníky
  • Centrální správa hardware, aplikací a uživatelů
  • Snadné nasazení vlastních aplikací
  • Poskytnutí sady aplikací pro několik skupin mobilních pracovníků zajišťujících odlišné činnosti

Řešení:


  • MCL™ Mobility Platform
  • Zebra TC55 mobile computer

Výsledek:


  • Rozsáhlé cloudové řešení implementovaní v krátkém čase
  • Data jsou odesílána do nadřazených systémů v reálném čase
  • Zvýšení productivity práce a kvality poskytovaných služeb
Společnost Selecta , specialista na prodejní automaty, díky společnosti Zetes a platformě MCL™Mobility Platform zdokonalila své mobilní servisní řešení pro operátory a techniky. Tato platforma uživatelům umožňuje pracovat nezávisle na hardwaru a operačním systému a zvyšuje jejich efektivitu. Ředitel IT Dennis Straathof hovoří o svých zkušenostech. 

Prodejní řešení pro čerstvé produkty

Společnost Selecta Nederland, která sídlí ve městě Waardenburg, je součástí mezinárodní skupiny Selecta Group, největšího evropského poskytovatele vendingových služeb. Společnost Selecta má přibližně 250 zaměstnanců a více než 25 000 prodejních automatů po celém Nizozemsku a nabízí čerstvě připravenou kávu a čaj, nealkoholické nápoje, cukrovinky, občerstvení, sendviče a další čerstvé produkty. Jedním z naších nejznámějších zákazníků je bezpochyby Starbucks. Společnost Selecta vyniká na trhu prodejních automatů tím, že nabízí vždy bezchybné zážitky. Aby dostála tomuto slibu, přibližně 95 operátorů provádí údržbu a v závislosti na své smlouvě i doplňování automatů. V případě potřeby se mohou spolehnout na podporu 35 techniků, kteří odpovídají na technické dotazy a provádějí opravy. „Začal jsem zde pracovat v březnu 2014 v době, kdy bylo třeba modernizovat mobilní servisní aplikace používané našimi operátory a techniky,“ říká pan Straathof. „Na jaře jsem proto zahájil výběrový proces pro Nizozemsko a Belgii. Po prostudování a podrobném porovnání různých mobilních řešení jsme se rozhodli pro společnost Zetes a její platformu MCL Mobility Platform. K rozhodujícím faktorům patřila nezávislost na hardwaru a operačním systému a snadnost používání.“

Po prostudování a podrobném porovnání různých mobilních řešení jsme se rozhodli pro společnost Zetes a její platformu MCL™ Mobility Platform.

MCL™ Mobility Platform

MCL™ Mobility Platform je cloudová platforma, označovaná také jako MEAP (Mobile Enterprise Application Platform, mobilní podniková aplikační platforma), umožňující provozování mobilních řešení po celou dobu jejich životnosti. Tato platforma nabízí sadu nástrojů a standardního softwaru, které umožňují velice rychlé vytváření profesionálních obchodních aplikací, aniž by vyžadovaly pokročilé programátorské schopnosti. Všechny aplikace vyvinuté prostřednictvím této platformy jsou nezávislé na hardwaru a operačním systému, díky čemuž je lze používat na průmyslových mobilních zařízeních i spotřební elektronice, jako jsou smartphony a tablety. Platforma MCL™ Mobility Platform rovněž poskytuje různé možnosti centrální správy hardwaru a softwaru z cloudu, což umožňuje nasazení nových aplikací a softwaru v několika jednoduchých krocích. Díky modelu „plovoucích licencí“ se zákazníci mohou rozhodnout, kterému zařízení má být přidělena licence. Licenci lze rovněž přesunout na jiné mobilní zařízení bez ohledu na jeho model a operační systém.

Aplikace pro servis v terénu

Mobilní aplikace společnosti Selecta pro údržbu a opravy prodejních automatů spadají do kategorie „servisu v terénu“. Pan Straathof zdůrazňuje jako hlavní kritéria výběru jednoduchou správu, krátkou dobu vývoje vlastních aplikací, možnost práce podle role uživatele a podporu systému Android. „Po technické stránce se domníváme, že systém Windows zaostává, zatímco Android má lepší výbavu a aktuálnější operační systém pro mobilní práci v cloudu. Vzhledem k tomu, že máme skupiny operátorů, kteří provádějí různé druhy prací, je naším cílem poskytnout jim jako skupině vhodnou sadu aplikací. To zahrnuje i pracovníky, které zaměstnáváme v sezóně a o svátcích. Platforma MCL™ Mobility Platform nabízí tuto centrálně řízenou flexibilitu s přihlašováním na základě rolí. Dále jsme požádali společnost Zetes, aby vyvinula několik nových aplikací Selecta a dodala pro každého operátora příruční počítač Zebra TC55, který rovněž podporuje další aplikace pro smartphony, jako je telefonování, e-maily, zprávy, kalendář, kontakty a ověřování příslušných firemních informací v terénu.  To vše se zdá velice jednoduché, avšak v praxi se ukázalo jako obtížné zablokovat některé funkce systému Android, jako je například individuální instalování nežádoucích aplikací. I tuto funkci lze centrálně spravovat pomocí platformy MCL™ Mobility Platform.“

Kromě široké řady možností a aplikační flexibility má naše řešení Zetes také podstatně nižší licenční náklady na uživatele.

Nízké celkové náklady na vlastnictví

Využívání mobilních zařízení na základě rolí zahrnuje více než jen přiřazení aplikací a zásad všem rolím. V současné době jsou v mnoha organizacích SIM karty a aplikace, jako například kalendář, kontakty a e-mail, nastavovány individuálně. „Naši operátoři telefonují pomocí cloudu (VoIP) a jejich osobní data se jim nabídnou teprve poté, co se přihlásí pomocí svého kódu,“ uvádí pan Straathof. „Flexibilita implementace je jednou z výhod našeho řešení Zetes. Všechny informace zadané našimi operátory jsou zpracovány prostřednictvím platformy MCL Mobility Platform™ v naší centrále ve Švýcarsku. Původním plánem bylo pracovat s komunikací synchronizovanou v reálném čase, ale vzhledem k tomu, že pokrytí sítěmi 3G/4G není vždy spolehlivé, zejména v budovách, jsme během pilotní fáze bez problémů přešli na asynchronní komunikaci. Všechna data se nyní odesílají na pozadí, aniž by to mělo vliv na operátora nebo způsobovalo prodlevy. Naše řešení pro operátory je pokročilejší než řešení, která jsou dostupná v jiných zemích, což je důvod, proč naše ředitelství uvažuje o podobné platformě. Po porovnání s dalšími řešeními MEAP nyní moji švýcarští kolegové zvažují platformu MCL™ Mobility Platform. Kromě široké řady možností a aplikační flexibility má naše řešení Zetes také podstatně nižší licenční náklady na uživatele.“

Rozmanité požadavky

Pascal Kock, obchodní konzultant společnosti Zetes, hovoří o svých zkušenostech s projektem Selecta: „Během našich prvních setkání se rychle ukázalo, že společnost Selecta má nejrůznější požadavky a preference týkající se nového mobilního řešení. Kromě vývoje několika nových aplikací museli mít operátoři přístup k řadě standardních aplikací systému Android, avšak s omezeným přístupem k operačnímu systému. Hlavním požadavkem také byla možnost centrální správy veškerého hardwaru, aplikací a uživatelů, protože operátoři společnosti Selecta neustále pracují mobilně na cestách a často se nedostanou do kanceláře ve Waardenburgu po celé dny. A konečně jsme splnili jejich požadavek na snadné vyvíjení vlastních aplikací, které jsou nezávislé na hardwaru a operačním systému, aby se maximalizovala návratnost požadované investice. Díky platformě MCL™ Mobility Platform jsme dokázali splnit všechny požadavky a preference společnosti Selecta a implementovali jsme rozsáhlé cloudové mobilní řešení v krátké době.“

Efektivnější práce a vyšší kvalita

Po úspěšné spolupráci se společností Zetes na projektu výměny řešení pro operátory společnost Selecta zahájila podobný projekt pro své techniky, kteří stále ještě pracují s příručními počítači založenými na systému Windows CE a samostatnými mobilními telefony. „Co se týče techniků, budeme nahrazovat dvě mobilní zařízení jedním zařízením Zebra TC70,“ říká pan Straathof. „Kromě toho, že jim poskytneme aktuální mobilní řešení, dokážeme také zlepšit jejich efektivitu a tím dosáhnout vyšší kvality. Naši technici budou mít například k dispozici novou aplikaci se všemi seznamy náhradních dílů k našim prodejním automatům ve formátu PDF. Namísto toho, aby s sebou nosili pořadače, si u zákazníků budou moci prohlédnout seznam na mobilním zařízení. Na základě našeho obchodního případu očekáváme, že požadovaná investice se nám vrátí během prvního roku. V budoucnosti nasadíme také novou plánovací aplikaci, která je právě vyvíjena. Když se ohlédnu za posledními šesti měsíci, jsem mimořádně spokojený s mobilním řešením implementovaným společností Zetes i s tím, jak přijala naše požadavky a preference a přispěla svými nápady k optimalizaci našich procesů pomocí aplikací.“  

Selecta atualiza a solução de mobilidade
Selecta atualiza a solução de mobilidade