Brusel (Belgie), Lisabon (Portugalsko), 20. září 2016 - Climex, portugalská společnost zajišťující úklidové služby, nedávno nasadila systém ZetesAres, řešení Field Force Automation, k řízení všech jejích operací při úklidu letadel. Tato aplikace slouží ke kontrole a záznamu provedených úkolů v reálném čase pomocí mobilních terminálů. To společnosti Climex přineslo celou řadu provozních výhod včetně zvýšené produktivity pracovníků o 20%, zkrácení doby fakturace o 50% a efektivnější management administrativních procesů o více než 75%.

 

Neefektivní ruční zpracování pomocí tištěných dokumentů

Týmy společnosti Climex každý měsíc uklidí 900 letadel na letišti Oporto Airport (Portugalsko). Při práci musí dodržovat striktní časový rozvrh, na kompletní úklid kabiny přitom mají 8 až 20 minut, během kterých musí splnit kontrolní seznam zahrnující 30 úkolů. Dříve byly pracovní rozpisy a časové plány zapisovány na tištěných formulářích, které byly následně ručně zadávány do systému ERP společnosti. To vedlo k velké administrativní zátěži a znamenalo to, že reporting činností a fakturace mohly probíhat pouze jednou měsíčně. Navíc společnost Climex používala k plánování rozpisů prací tištěné letové plány, takže jakékoli změny byly časově náročné a vyžadovaly složité úpravy rozpisů s následným rozesíláním nových informací pracovníkům v provozu.

Flexibilní, rychlejší registrace úkolů a rychlejší reporting v reálném čase

Společnost Climex hledala řešení, které by jí pomohlo optimalizovat procesy záznamu úkolů, sběr dat a zajistilo by analýzu v reálném čase. Volbou bylo řešení ZetesAres, které umožňuje sběr dat v reálném čase a komunikaci mezi pracovními týmy v provozu, centrálou a klienty. Dnes jsou vedoucí týmů Climex vybaveni tímto řešením nainstalovaným na odolných mobilních terminálech Zebra MC75, Mají přístup k údajům o letech v reálném čase, takže mohou v případě potřeby snadno upravit časový plán týmu. Na mobilním terminálu si zobrazí kontrolní seznam úkolů, které je třeba provést, odškrtnou provedenou práci a požádají správce letecké společnosti o potvrzení provedení práce v požadovaném rozsahu a kvalitě. Data jsou ihned zaznamenána a v reálném čase jsou načtena do systému ERP společnosti Climex. Řešení ZetesAres přináší centrále sledovatelnost a nabízí online sledování postupu všech pracovních činností a kompletní řadu nástrojů pro reporting. Díky tomu může svým klientům poskytnout informace o průběhu úklidu jejich letadla.

Snížení administrativy a 20% nárůst produktivity

Po instalaci řešení ZetesAres společnost Climex zaznamenala skokový nárůst výkonu:

  • Více než 75% administrativních úkolů je zjednodušeno a nevyžaduje tištěné dokumenty.
  • 20% nárůst produktivity pracovníků.
  • Doba fakturace zkrácena o polovinu, vylepšený cash flow.
  • Transparentní reporting v reálném čase s flexibilním přizpůsobením podle změn v časových plánech.
  • Menší riziko administrativních chyb při ručním zadávání dat.

Ricardo Mascarenhas, ředitel společnosti Climex, říká: "Zetes nám dodal aplikaci Field Force Automation, která splnila všechna naše očekávání i očekávání našich klientů. Dokonce jim jako první firma v tomto odvětví můžeme nabídnout tak vysokou úroveň transparentnosti týkající se naší práce. Implementace řešení ZetesAres měla v naší společnosti velký úspěch díky snadnému ovládání a času, který nám ušetří."

Centralizovaná aktualizace softwaru i správa zařízení

ZetesAres je řešení optimalizované podle platformy MCL™ Mobility Platform, což je mobilní cloudová aplikační platforma (Mobile Enterprise Application Platform - MEAP). Řídí celý životní cyklus mobilní infrastruktury, aplikací a zařízení. Tato platforma také umožňuje organizacím centrálně provádět aktualizace softwaru najednou pro všechny terminály.

- KONEC -

Další informace

Corporate Communications Manager
Sandra Franchitti
T +32 2 790 38 90
E sandra.franchitti@zetes.com

Obrázky : https://www.zetes.com/press/assets

O společnosti Zetes

Zetes je mezinárodní společnost, která se specializuje na řešení v oblasti identifikace a mobility. Naším klíčovým úkolem je vzájemně propojovat nejdůležitější sféry: fyzický svět a digitální svět, naše zákazníky a jejich důležitá data stejně jako zákazníky a firmy či občany a vlády. Pomocí nejnovějších technologií pomáháme našim zákazníkům zrychlovat a zkvalitňovat jejich procesy a přesnost jejich dat, a díky tomu je posouváme do čela jejich obchodního sektoru. To je také důvod, proč je společnost Zetes průkopníkem a vedoucím hráčem na trhu v této oblasti.

Společnost Zetes Group má sídlo v Bruselu a celkem zaměstnává více než 1100 zaměstnanců v 21 zemích v regionu Evropy, Středního Východu a Afriky. Společnost Zetes si klade za cíl dosáhnout stabilního růstu a dlouhodobé ziskovosti. V roce 2015 byl obrat společnosti 258,2 milionů Eur. Více informací: cz.zetes.com

SO řešení Supply Chain společnosti Zetes

Řešení ZETES mění způsob, jakým spolupracují moderní dodavatelské řetězce. Řešení optimalizace procesů pro balení, skladování, doručení, přímý i nepřímý prodej a řízení maloobchodu, která jsou propojena centrálním úložištěm Track & Trace společnosti Zetes, umožňují organizacím dosáhnout významných úspor a přínosů při sledovatelnosti výrobků, od výroby až po koncový prodej. Společnost Zetes hraje důležitou roli v pomoci organizacím k řešení globálních požadavků, jako je sledovatelnost, serializace, bezpečnost potravin, léků a jiných výrobků, zajištění shody s předpisy a ochrana proti padělání. Společnost Zetes integruje nejnovější technologie včetně cloudu, nejmodernější kamerové systémy ImageID, rozpoznávání řeči, RFID, čárové a 2D kódy a mobilní výpočetní techniky. Jako spolehlivý partner společnost Zetes garantuje nejlepší řízení životního cyklu svých řešení prostřednictvím produktů ZetesTotalCare a ZetesTotalFinance.