Dnešní složité prostředí dodavatelských řetězců vyplývá z orientace na požadavky zákazníků. V této spletité síti řízené poptávkou je právě komplexní sledovatelnost faktorem, díky kterému se prémiové služby odlišují od konkurence. Je to vůbec dosažitelné?

Náročný úkol: zákazník je králem komplexního trhu

Ať je zákazníkem konečný spotřebitel, který čeká na oblečení objednané online, nebo vedoucí výroby čekající na náhradní díly nutné pro zajištění chodu výrobní linky, všichni mají jedno společné: očekávají krátkou dobu vyřízení a včasné dodání kompletní objednávky přesně podle jejich požadavků. To vše za  nejnižší možnou cenu. Pokud nesplníte jejich očekávání, pravděpodobně si příště objednají jinde. 

Zajištění včasného a správného plnění vyžaduje efektivní plánování a provádění procesů dodavatelského řetězce. K tomu potřebujete sledovatelnost, zpátky směrem k výrobcům a dopředu k zákazníkům, abyste mohli najít okamžitá řešení v případě výskytu problému. Čím rychleji dokážete reagovat, tím nižší bude dopad a finanční náklad na řešení problému.

Jak vyřešit problémové oblasti?

Jak  zajistit sledovatelnost v situaci, kdy je Váš dodavatelský řetězec stále složitější a zahrnuje stále více logistických a obchodních partnerů, zvětšuje se i geograficky a má více bodů plnění, které obhospodařují větší počty zákazníků a zasílají objednávky různých velikostí?

1. Zaznamenávejte relevantní data tím nejefektivnějším způsobem

Nejde o  shromáždění co nejvíce dat, ale o záznam a sdílení relevantních dat ve všech kritických krocích procesu plnění.  neznamená to změnu celé infrastruktury a procesů - hlavní je analýza a optimalizace stávajících prostředků. Za tím účelem potřebujete

  • Odstranit z dodavatelského řetězce složité prvky: Definovat kroky, které jsou klíčové pro zajištění nepřerušeného provozu.
  • Zajistit nepřerušený provoz s vylepšením stávajících systémů a procesů: Využijte ty nejefektivnější provozní procesy, které mají nejmenší dopad na stávající technické a funkční prostředí.

2. Sdílejte vybrané informace se všemi relevantními účastníky

Účastníci procesu (interní a externí) by měli sdílet a sledovat vybrané informace,  platí i pro menší dodavatele daleko od Vás, kteří provozují své procesy tradičními způsoby. To znamená, že potřebujete platformu pro sdílení dat (Data Event Execution Platform), která je dostatečně intuitivní a má konzistentní a přímé rozhraní pro spolupráci s různými stávajícími IT systémy používanými Vašimi dodavateli. Ideálně by měla zahrnovat snadno použitelné a jednoduše integrovatelné moduly pro sběr dat v různých fázích Vašeho dodavatelského řetězce.

3. Okamžitě reagujte na nepředvídané události

Rychlost je základ: když se některá z plánovaných činnosti nezdaří, měli byste  být okamžitě informováni. Čím rychleji můžete reagovat a dostat situaci pod kontrolu, tím lépe můžete omezit a vyloučit dopad na následné procesy, například pomocí nalezení alternativního zdroje zboží, využitím nouzových zásob nebo přesměrováním či realokací produktů, které již jsou v přepravě. Také náklady na nápravná opatření mohou být podstatně sníženy.

Shrnutí - klíčové body, pomocí kterých změníte svůj dodavatelský řetězec v  řetězec hodnot

Implementace řešení pro zajištění komplexní sledovatelnosti vyžaduje

  • Důkladnou analýzu provozních procesů s definováním toho, které relevantní informace (logické vazby ID, obchodní události) mají být sledovány a sdíleny.
  • Využití odborných rad k nalezení správných nástrojů, technologií a infrastruktury.
  • Flexibilní přístup, který lze snadno integrovat a přizpůsobit specifickým potřebám Vašeho dodavatelského řetězce.

Po správné implementaci sledovatelnost dodavatelského řetězce umožní

  • Reagovat na problémy vydáním rychlých a přesných rozhodnutí, což minimalizuje riziko nesprávného/neúplného/pozdního plnění v dalších fázích řetězce.
  • Snížit náklady na nápravná opatření.
  • Analyzovat a lépe pochopit dřívější problémy vede k vyšší provozní efektivitě v budoucnosti.

Ve zkratce to zlepšuje agilitu služeb, lepší externí spolupráci – s obchodními partnery i v rámci dodavatelského řetězce, a rychlejší obchodní inovace. Vše se v důsledku projeví v lepší kvalitě služeb, snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti.