De supply chain voor de omni-channel-leveringen van tegenwoordig, wordt gekenmerkt door het centraal stellen van de klant en de complexiteit van de supply chain. In dit vraaggerichte, complexe netwerk is het beschikken over end-to-end supply chain-visibiliteit, wat de supply chain-koplopers onderscheidt van hun concurrentie. Maar hoe kan u dit bereiken?

Uitdaging: klant is koning en de markt is complex

Of uw klant nu een consument is die zit te wachten op een besteld kledingstuk of een sitemanager die wacht op vervangonderdelen die nodig zijn om de assemblagelijn operationeel te houden, ze hebben één ding gemeen: ze verwachten korte doorlooptijden en tijdige en complete leveringen op de gewenste plek en manier. En dit alles tegen de laagst mogelijke prijs. Als niet voldaan wordt aan de verwachtingen, dan zullen ze elders zaken gaan doen. 

Om tijdige en juiste leveringen te garanderen is een efficiënte planning en uitvoering van de supply chain-processen noodzakelijk. Hiervoor is visibiliteit vereist: enerzijds richting de fabrikanten (upstream) en anderzijds richting de klanten (downstream). Zo bent u in staat om onmiddellijk corrigerende maatregelen te treffen in geval van procesverstoringen. Hoe sneller u kunt reageren, hoe minder gevolgen en kosten hieruit voortvloeien.

Hoe voorkomt u blinde vlekken?

Hoe kan visibiliteit bereikt worden als uw supply chain steeds complexer wordt, met meer logistieke-en handelspartners, die geografisch nog meer verspreid zijn, met veel meer leverpunten en die een steeds grotere verscheidenheid aan artikelen en ordergroottes moeten verwerken?

1. Verzamel efficiënt relevante gegevens

Het is niet de bedoeling dat men met de overload aan informatie aan de slag gaat, maar dat de relevante gegevens doorheen de kritieke stadia van het leverproces verzameld en gedeeld worden. En het is niet de bedoeling dat de hele infrastructuur en het hele proces aangepast worden, maar dat wat reeds bestaat geanalyseerd en geoptimaliseerd wordt. Hiervoor moet u in staat zijn om:

  • De complexiteit van uw supply chain te vereenvoudigen: Bepaal welke stadia kritiek zijn voor het waarborgen van de operationele continuïteit.
  • De operationele continuïteit te waarborgen met behulp van eigen systemen en processen: Maak gebruik van het meest efficiënte operationele proces met de minste consequenties voor de bestaande technische en functionele omgeving.

2. Deel informatie

De betrokkenen (intern en extern) moeten geselecteerde informatie kunnen delen en bekijken, zelfs de kleinste leveranciers, ver weg, die met traditionele processen werken. Dit betekent dat u een platform voor het delen van gegevens nodig heeft (Data Event Execution Platform of DEEP) dat enerzijds intuïtief is en dat anderzijds gekoppeld is met de verschillende bestaande IT-systemen die door onze leveranciers gebruikt worden en dit op een consistente en eenvoudige manier. Idealiter moet het voorzien zijn van gebruiksvriendelijke en eenvoudig te integreren add-ons voor het verzamelen van gegevens in de verschillende stadia van de supply chain.

3. Reageer onmiddellijk op onvoorziene gebeurtenissen

Snelheid is van essentieel belang. U moet meteen gewaarschuwd worden als de uitvoering van de geplande activiteiten fout loopt. Hoe sneller u kunt reageren op een gecontroleerde manier, hoe beter u de verstorende gevolgen voor de downstream-processen kunt verminderen of voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door alternatieve toeleveringskanalen te zoeken, gebruik te maken van noodvoorraden of producten die reeds onderweg zijn een nieuwe bestemming te geven. Ook kunnen zo de kosten voor corrigerende maatregelen aanzienlijk teruggebracht worden.

Van supply chain naar value chain

Vereisten voor het implementeren van een oplossing voor end-to-end supply chain-visibiliteit:

  • Grondige analyse van de operationele uitvoeringsprocessen om te bepalen welke relevante informatie (ID’s, logische verbanden of bedrijfstaken) verzameld en gedeeld moeten worden.
  • Deskundig innovatief advies over de juiste tools, technologie en infrastructuur om dit te realiseren.
  • Flexibel plan van aanpak, dat eenvoudig te integreren is en aangepast kan worden aan de specifieke eigenschappen van uw supply chain.

Dankzij een goed geïmplementeerde oplossing voor supply chain-visibiliteit, is het mogelijk:

  • Snelle en nauwkeurige beslissingen te nemen bij procesverstoringen, zodat het risico op onjuiste / onvolledige / te late leveringen in een later stadium voorkomen of beperkt kan worden.
  • Kosten voor corrigerende maatregelen beperkt te houden.
  • Dieper in te gaan op eerdere incidenten en deze beter te begrijpen, waardoor de operationele efficiëntie in de toekomst verbeterd kan worden.

Kortom, supply chain-visibiliteit zorgt voor een flexibelere bedrijfsvoering, betere externe samenwerking – zowel met handelspartners als binnen de supply chain – en snellere bedrijfsinnovatie. En dit alles leidt tot hogere serviceniveaus, lagere kosten, betere onderscheiding van de concurrentie en waardecreatie.