1. Čeho resp. koho se druhá fáze TPD týká?

Směrnice o tabákových výrobcích - Tobacco Products Directive (TPD) začala platit 20. května 2019 a je závazná pro všechny organizace v dodavatelském řetězci tabákových výrobků. Těmto požadavkům musí vyhovovat všechny složky dodavatelského řetězce tabákových výrobků. Druhá fáze směrnice TPD začne platit od 20. května 2024 i pro další tabákové výrobky, jako jsou doutníky, krátké doutníčky, žvýkací tabák a bezkouřové tabákové produkty. Ještě předtím budou muset výrobci a dovozci uvedených tabákových produktů nahlásit jméno jejich certifikovaného dodavatele řešení TPD Evropské komisi do 31. prosince 2022.

2. Jak se mohou firmy připravit na plnění předpisů?

Sébastien Sliski, General Manager Collaborative Supply Chain Solutions at Zetes
 

Velké tabákové společnosti obvykle mají náskok, protože mají k dispozici specializované projektové týmy. Mají dostatečnou kapacitu na analýzu řešení, dodavatelů a alternativ a mohou vyhodnotit optimální způsob, jak globálně zajistit serializaci a agregaci i s ohledem na konkrétní odlišnosti v jednotlivých zemích.
Tabákový průmysl ale zahrnuje i řadu menších a středních firem, včetně dovozců. Ty obvykle mají k dispozici podstatně omezenější prostředky, zdroje a kapacitu pro přípravu na směrnici TPD. Zjistili jsme, že v Evropě řada takových organizací odkládá přípravu a riskuje zbytečné problémy při implementaci potřebných opatření spolu se zvýšenými náklady.

3. Jak se serializace a agregace vyvinou v širší iniciativy typu track & trace a zapojení zákazníků?

Kromě těchto požadavků ze strany legislativy lze dosáhnout dalších výhod v oblasti efektivity i kvality. Například díky jednoznačné definici každé serializované položky jsou zjednodušeny procesy spojené se stažením problematických výrobků z trhu. Je důležité mít přehled o tom, jak budete distribuovat produkty a jak můžete strategicky zařadit své partnery do globální sítě a vyplnit různé slepé oblasti, které existují ve vašem dodavatelském řetězci.