1. Waaruit bestaat de tweede fase van de nieuwe Europese Tabaksrichtlijn?

De nieuwe Tabaksrichtlijn (TPD) is sinds 20 mei 2019 van kracht. Deze Europese richtlijn heeft gevolgen voor alle bedrijven in de supply chain van tabaksproducten. De nieuwe voorschriften gelden voor alle spelers die bij deze supply chain betrokken zijn. De tweede fase van de Tabaksrichtlijn begint op 20 mei 2024 en geldt voor tabaksproducten zoals sigaren, cigarillo's en rookloze tabaksproducten. Vóór die tijd moeten fabrikanten en importeurs van deze tabaksproducten de naam van hun gecertificeerde verkopers aan de Europese Commissie meedelen, uiterlijk op 31 december 2022.

2. Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op de naleving?

Sébastien Sliski, General Manager Collaborative Supply Chain Solutions at Zetes
 

De grote internationale tabaksbedrijven lopen vaak voorop, omdat ze beschikken over speciale projectteams. Ze kunnen verschillende oplossingen, leveranciers en alternatieven grondig analyseren en bepalen hoe ze hun activiteiten voor serialisatie en aggregatie het best wereldwijd kunnen uitrollen, rekening houdend met specifieke verschillen tussen landen.
Maar de tabakssector heeft ook veel middelgrote en kleinere bedrijven, zoals importeurs. Deze bedrijven hebben vaak veel minder specialisten, financiële middelen en capaciteiten om de naleving van de Tabaksrichtlijn voor elkaar te krijgen. Wij merken dat veel van deze organisaties in Europa tot het laatste moment wachten met de implementatie, waardoor ze zichzelf allerlei onnodige uitvoeringsproblemen op de hals halen, met alle kosten van dien.

3. Hoe ontwikkelen en verhouden serialisatie en aggregatie zich tot ruimere track & trace initiatieven?

Dankzij de nieuwe wet- en regelgeving valt ook voordeel te behalen op het gebied van efficiëntie en kwaliteit. Doordat elk geserialiseerd item wordt geregistreerd, zijn terugroepacties eenvoudiger uit te voeren. Het gaat erom dat u zicht hebt op de distributie van uw producten. Daardoor kunt u uw stakeholders strategisch onderbrengen in een wereldwijd netwerk en de informatiesilo's in uw supply chain afbreken.