Brusel (Belgie), Osaka (Japonsko), 27. dubna 2017 - Po schválení převzetí kontrolního balíku akcí společnosti Zetes Industries SA („Zetes“) společností Panasonic Corporation („Panasonic“) příslušnými úřady dnes společnost Panasonic převzala podíl 57,01% akcií v oběhu společnosti Zetes.

Akvizice společnosti Zetes firmou Panasonic

K dnešnímu dni společnost Panasonic získala uvedené akci na základě smlouvy, kterou podepsala dne 22. prosince 2016 s akcionáři společnosti Zephir Corporation SA, holdingovou společností, která vlastnila 23,70% akcií v oběhu společnosti Zetes, společností Cobepa SA, která držela 24,67% akcií v oběhu společnosti Zetes, a některými dalšími jednotlivými akcionáři, včetně managementu společnosti Zetes, což v souhrnu představuje 50,95 % akcií v oběhu společnosti Zetes.

Ve stejné době společnost Panasonic také získala další 5,26% akcií v oběhu společnosti Zetes prostřednictvím několika mimoburzovních transakcí, včetně akcií od držitelů opcí na akcie v oběhu společnosti Zetes, kteří všichni uplatnili své opce po převzetí společnosti Zetes společností Panasonic. Cena, která byla společností Panasonic zaplacena v každé z těchto transakcí, odpovídala nákupní ceně 54,50 Eur za akcii společnosti Zetes.

Povinná nabídka na převzetí zbývajících akcií za cenu 54,50 Eur za akcii

Jako výsledek výše uvedených transakcí je společnost Panasonic v současné době nepřímo, prostřednictvím její plně vlastněné dceřiné společnosti Panasonic Holding (Netherlands) B.V., držitelem podílu 57,01% akcií v oběhu společnosti Zetes. To zahrnuje 23,70% akcií v oběhu společnosti Zetes držených společností Zephir Corporation SA a 0,81% akcií v oběhu společnosti Zetes, které jsou v současné době drženy společností Zetes jako vlastní akcie. Společnost Zetes již nemá žádné další opce na své akcie. Po akvizici jejího podílu ve společnosti Zetes společnost Panasonic zahájí povinnou nabídku na převzetí zbývajících 42,99% akcií v oběhu společnosti Zetes, které dosud nevlastní. Povinná veřejná nabídka bude provedena společností Panasonic Holding (Netherlands) B.V. za cenu 54,50 Eur za akcii společnosti Zetes. V souladu s příslušnými předpisy v Belgii bude tato povinná veřejná nabídka nepodmíněná. Společnost Panasonic oznámil úřadu FSMA svůj záměr provést tuto nabídku a v krátké době provede všechna vyžadovaná podání.

Globální dodavatel řešení pro dodavatelské řetězce díky spojení

Spojení společností Panasonic a Zetes nabízí významné příležitosti k zajištění budoucího růstu v oblasti řešení pro dodavatelské řetězce i řešení bezpečnosti. Společnost Panasonic věří, že je v jedinečné pozici, ve které může pomoci společnosti Zetes uskutečnit své plány budoucího rozvoje v globálním měřítku.

 • Nové obchodní příležitosti
  Marketing služeb a řešení společnosti Zetes pro klienty v celém korporátním rozsahu společnosti Panasonic, což zahrnuje globální společnosti v mnoha různých oblastech a oborech.
 • Globální expanze
  Nabídne společnosti Zetes příležitosti ke geografické expanzi tím, že jí otevře cestu pro vstup na trhy v USA a širším regionu Asie a Pacifiku.
 • Posílení výzkumu a vývoje
  Vývoj inovativních řešení zaměřených na potřeby zákazníka s využitím přístupu společnosti Zetes k zákazníkům a výzkumných a vývojových kapacit společnosti Panasonic.
 • Navýšení zdrojů
  Společnost Zetes bude mít k dispozici významné korporátní zdroje společnosti Panasonic.

Společnosti Panasonic a Zetes budou moci díky spolupráci rozšířit rozsah služeb a řešení nabízených zákazníkům pomocí kombinace řešení společnosti Zetes v oblasti identifikace a mobility a možností pokročilého výzkumu a vývoje, globálního dosahu a technologické vyspělosti společnosti Panasonic, a díky tomu lépe plnit potřeby globálních zákazníků.

Společnost Zetes se nyní stala dceřinou společností skupiny Panasonic group, Panasonic však má v úmyslu ponechat společnost Zetes a její dceřiné společnosti pro dohlednou budoucnost jako samostatnou obchodní divizi. Společnost Panasonic věří, že pro zajištění budoucí úspěšnosti společnosti Zetes bude klíčové udržení dobré zaměstnanecké kultury ve společnosti Zetes. Společnost Panasonic má v úmyslu zajistit setrvání pana Alaina Wirtze a pana Jean-François Jacquese ve funkcích ředitelů společnosti Zetes a pana Pierra Lamberta ve funkci finančního ředitele společnosti Zetes.

- KONEC -

Další informace

Dotazy z Evropy
Panasonic Europe
Corporate Communications
+49-(0)611-235-457

Dotazy z jiných zemí
Panasonic Corporation
Public Relations Department
+81-(0)3-3574-5664

Zetes
Corporate Communications Manager
Sandra Franchitti
+32-(0)2-790-38-90
sandra.franchitti@zetes.com

O společnosti Zetes

Zetes je mezinárodní společnost, která se specializuje na řešení v oblasti identifikace a mobility. Naším klíčovým úkolem je vzájemně propojovat nejdůležitější sféry: fyzický svět a digitální svět, naše zákazníky a jejich důležitá data stejně jako zákazníky a firmy či občany a vlády. Pomocí nejnovějších technologií pomáháme našim zákazníkům zrychlovat a zkvalitňovat jejich procesy a přesnost jejich dat, a díky tomu je posouváme do čela jejich obchodního sektoru. To je také důvod, proč je společnost Zetes průkopníkem a vedoucím hráčem na trhu v této oblasti.

Společnost Zetes Group má sídlo v Bruselu a celkem zaměstnává více než 1100 zaměstnanců v 21 zemích v regionu Evropy, Středního Východu a Afriky. Společnost Zetes si klade za cíl dosáhnout stabilního růstu a dlouhodobé ziskovosti. V roce 2016 byl obrat společnosti 253,4 milionů Eur. Více informací: www.zetes.com

O řešení Supply Chain společnosti Zetes

Řešení ZETES mění způsob, jakým spolupracují moderní dodavatelské řetězce. Řešení optimalizace procesů pro balení, skladování, doručení, přímý i nepřímý prodej a řízení maloobchodu, která jsou propojena centrálním úložištěm Track & Trace společnosti Zetes, umožňují organizacím dosáhnout významných úspor a přínosů při sledovatelnosti výrobků, od výroby až po koncový prodej. Společnost Zetes hraje důležitou roli v pomoci organizacím k řešení globálních požadavků, jako je sledovatelnost, serializace, bezpečnost potravin, léků a jiných výrobků, zajištění shody s předpisy a ochrana proti padělání. Společnost Zetes integruje nejnovější technologie včetně cloudu, nejmodernější kamerové systémy ImageID, rozpoznávání řeči, RFID, čárové a 2D kódy a mobilní výpočetní techniky. Jako spolehlivý partner společnost Zetes garantuje nejlepší řízení životního cyklu svých řešení prostřednictvím produktů ZetesTotalCare a ZetesTotalFinance.

O divizi People ID

Divize People ID společnosti Zetes poskytuje bezpečná řešení, pomocí kterých mohou vlády správně identifikovat populaci svých zemí a zajistit ty nejpřísnější mezinárodní požadavky na vydávání dokladů a organizaci demokratických voleb. Máme více než 10 let zkušeností v zavádění citlivých projektů pro vlády a nadnárodní organizace. Naše řešení se vyznačují spolehlivostí v kombinaci s flexibilitou a využitelností v reálném světě. Díky tomuto přístupu mají občané zajištěnou možnost prokázat svoji identitu a vykonávat svá demokratická práva.

O společnosti Panasonic Corporation

Panasonic Corporation je světovým lídrem v oblasti vývoje rozmanitých elektronických technologií a řešení pro zákazníky v oboru spotřební elektroniky, bydlení, automobilů, podnikových řešení a průmyslových zařízení. Od svého založení v roce 1918 tato společnost globálně expandovala a nyní provozuje 474 dceřiných společností a 94 přidružených společností a vykázala čisté prodeje ve výši 7,553 bilionu yenů k roku ukončenému 31. března 2016. Naším závazkem je poskytovat nové hodnoty prostřednictvím inovací napříč všemi divizemi. Naše společnost využívá technologie k vylepšení života a světa pro naše zákazníky. Další informace o společnosti Panasonic: panasonic.com/global.