Bruksela (Belgia), 7 maja 2019 r. - Sześciu największych belgijskich producentów wyrobów tytoniowych podjęło współpracę z firmą Zetes, aby zapewnić swoim sieciom dystrybucji zgodność ze zaktualizowaną dyrektywą w sprawie wyrobów tytoniowych („dyrektywą TPD”), która ma na celu zwalczanie nielegalnego obrotu tytoniem.

Aktualizacja dyrektywy tytoniowej TPD (2014/40/UE), która wchodzi w życie 20 maja 2019 r., Uaktualnienie dotyczy produkcji, pakowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych. Dzięki wprowadzeniu obowiązku pełnej identyfikowalności wyrobów tytoniowych w całym łańcuchu dostaw dyrektywa przyczyni się wydatnie do zwalczania nielegalnego handlu tymi wyrobami, a tym samym do lepszej ochrony zdrowia publicznego i skuteczniejszego egzekwowania podatków. Aby zapewnić zgodność z nowym prawodawstwem, sześć belgijskich firm produkujących wyroby tytoniowe, tj. CTS, Flandria, Nollet, Notebaert, Stubbe i Twist Tobacco, wybrało firmę Zetes do realizacji zlecenia, które polegało na zapewnieniu identyfikowalności ich produktów tytoniowych w całym łańcuchu dostaw.

tpd_logos
 

Zgodnie z uaktualnioną dyrektywą tytoniową TPD producenci wyrobów tytoniowych mają obowiązek umieszczania na każdym produkcie unikalnego kodu identyfikacyjnego (serializacji produktów tytoniowych) oraz przechowywania tych kodów we własnym repozytorium producenckim połączonym z repozytorium europejskim. Pozostałe podmioty gospodarcze wchodzące w skład łańcucha dystrybucji (hurtownicy, dystrybutorzy, zewnętrzni dostawcy usług logistycznych i detaliści) mają obowiązek weryfikacji kodów identyfikacyjnych i rejestracji zmian położenia opakowań tych produktów w całym łańcuchu dostaw oraz przesyłania stosownych informacji poprzez europejski router do depozytorów producentów. Dzięki temu urzędy administracyjne krajów członkowskich UE i Komisja Europejska uzyskają dostęp do danych za pośrednictwem europejskiego repozytorium, co ułatwi im kontrolę legalności produktów.

TPD
 

Aby dostosować się do nowego prawodawstwa Unii Eropejskiej podmioty gospodarcze będą musiały dokonać przeglądu swoich procesów oraz wdrożyć rozwiązanie zapewniające im zgodność z dyrektywą tytoniową. Rozwiązania Zetes zapewniające zgodność z dyrektywą tytoniową TPD dedykowane dla producentów umożliwiają pełną identyfikację opakowań i produktów, wymaganą do celów związanych z procesem serializacji i agregacji, oraz ich śledzenie (gormadzenie oraz przetwarzanie danych w głównym repozytorium).

Rozwiązanie Zetes TPD dedykowane dla hurtowników, dystrybutorów i detalistów umożliwia odczyt i udostępnianie unikalnych kodów identyfikacyjnych wraz ze zdefiniowanymi przez przepisy wykonawczei danymi dotyczącymi sprzedaży mającym na celu identyfikację poszczególnych transakcji i odbiorców produktów tytoniowych odbiorcy.

Olivier Frère, ekspert ds. identyfikowalności w Zetes, mówi: „Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy liderami branży w dziedzinie podnoszenia bezpieczeństwa i integralności europejskich łańcuchów dostaw. Wspieranie producentów wyrobów tytoniowych, hurtowników i detalistów w celu eliminacji nielegalnego obrotu tytoniem jest dla nas kolejnym rozdziałem tej naszej działalności”.

Olivier Frère, Serialisation Expert
 

Fachowa wiedza firmy Zetes w zakresie serializacji i identyfikowalności produktów jest przydatna podczas wdrażania rozwiązań mających na celu zapewnienie zgodności z dyrektywą tytoniową.

Cédric Santelé, dyrektor generalny CTS Tobacco, zauważa: „Wiedza fachowa Firmy Zetes wyróżnia się na tle konkurencji kompleksową wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie serializacji i identyfikowalności produktów. Jesteśmy pewni, że nasza działalność będzie zgodna z nowymi aspektami dyrektywy”.

Dowiedz się więcej o naszym rozwiązaniu dotyczącym TPD