Brusel (Belgie), 7. květen 2019 - Přední výrobci tabákových produktů spolupracují se společností Zetes na tom, aby jejich dodavatelské řetězce plnily novou směrnici TPD (Tobacco Products Directive) a pomáhaly potírat nelegální obchody.

Nová směrnice TPD (2014/40/EU), která začne v plném rozsahu platit 20. května 2019, upravuje výrobu, balení a prodej tabákových produktů. Cílem je potírání nelegálního obchodu za účelem ochrany zdraví obyvatel a zajištění řádného výběru daní díky zavedení povinné plné dohledatelnosti tabákových produktů. Aby splnily nové předpisy, spolupracují přední výrobci tabákových výrobků se společností Zetes na zajištění dohledatelnosti produktů v celém rozsahu dodavatelského řetězce. Mezi ně patří například šest předních belgických tabákových firem – CTS, Flandria, Nollet, Notebaert, Stubbe a Twist Tobacco.

tpd_logos
 

Podle směrnice TPD musí výrobci tabákových produktů povinně označit každý produkt jedinečným identifikačním kódem (serializace) a ukládat tyto identifikátory v soukromém registru s napojením na evropský registr. Ostatní ekonomické subjekty (velkoobchody, distributoři, poskytovatelé logistických služeb a maloobchody) musí registrovat pohyby těchto balení v dodavatelském řetězci a zasílat relevantní informace do evropského centra (router). Tato data pak budou k dispozici příslušným úřadům v zemích EU a Evropské komisi a umožní snazší kontrolu původu produktů.

TPD
 

Firmy budou muset upravit své procesy a implementovat technologická řešení pro splnění tohoto předpisu. Výrobci mohou využít Řešení TPD Zetes zajišťující identifikaci balení a produktů, což je nutná podmínka pro dohledatelnost a procesy serializace a agregace (zpracování dat v centrálním registru).

Velkoobchody, distributoři a maloobchody potřebují řešení TPD pro záznam a sdílení jedinečných identifikačních kódů spolu s prodejními daty, které společně identifikují transakci a jejího příjemce.

Olivier Frère, specialista na dohledatelnost ve společnosti Zetes, říká: „Jsme hrdí na to, že stojíme v čele při zajištění bezpečnosti a integrity evropských dodavatelských řetězců v celé řadě odvětví. Podpora tabákových firem, velkoobchodů a maloobchodů při potírání nelegálních obchodů je naším dalším krokem.“

Olivier Frère, Serialisation Expert
 

Zkušenosti společnosti Zetes v oboru serializace a dohledatelnosti jsou velkou výhodou při implementaci podobných projektů na zajištění plnění předpisů.

Cédric Santelé, ředitel firmy CTS Tobacco, komentuje: „Zkušenosti společnosti Zetes v oboru serializace a dohledatelnosti jsou velkou výhodou při implementaci podobných projektů na zajištění plnění předpisů. Nyní jsme si jistí, že naše firma plní všechny požadavky nové legislativy.“

Přečtěte si více informací o našich řešeních TPD