Szybki i dokładny załadunek samochodów z pomocą oprogramowania do paletyzacji

Oprogramowanie do paletyzacji ZetesMedea zapewnia efektywną zautomatyzowaną kontrolę nad załadunkiem samochodów. Pozwala ono stawić czoła następującym wyzwaniom:

  • załadunek nieprawidłowych palet, klatek lub skrzynek;
  • załadunek zbyt dużej lub zbyt małej liczby nośników transportowych;
  • brak wizualnego dowodu warunku na wypadek reklamacji klienta;
  • „znikanie” nośników transportowych w trasie;
  • pracochłonne i czasochłonne procesy.

Jak to działa?

Nasze oprogramowanie do paletyzacji to zaawansowane rozwiązanie wykorzystujące kamery oraz naszą opatentowaną technologię identyfikacji obrazu. Kamera umiejscowiona jest przy drzwiach doku załadunkowego i zapisuje obraz każdej palety, klatki lub skrzynki ładowanej na samochód. Na bieżąco wykrywa i weryfikuje dane zawarte na kodzie kreskowym oraz wysyła informację o zatwierdzeniu lub odrzuceniu do operatora załadunku. Pozwala to zapobiec załadunkowi niewłaściwych nośników transportowych oraz wyjazdom niekompletnie załadowanych samochodów.

 

Odkąd korzystamy z systemu, nie wystąpił ani jeden błąd w trakcie załadunku, ponieważ system ostrzega nas o każdej sytuacji, w której kierowca próbuje załadować na samochód niewłaściwe palety.

Henrik Rosendahl Laursen, konsultant ds. magazynu i dystrybucji, Danfoss – zapoznaj się ze studium przypadku

Cztery najważniejsze zalety oprogramowania do paletyzacji

loading icon

Szybszy załadunek
Dzięki automatyzacji procesu czynności i kontrole dokonywane ręcznie to już przeszłość – zapewnia to przyspieszenie pracy. Możliwe jest prowadzenie załadunku tego samego pojazdu przez kilku operatorów, a system wykrywania kodów kreskowych w ruchu nie powoduje spadku efektywności ich pracy.
 

handshake

Wskaźnik dokładności kontroli na poziomie 100%
Każda paleta sprawdzana jest przy pojeździe, a zezwolenie na załadunek uzyskuje na podstawie informacji odczytywanych z kodu kreskowego na etykiecie palety.

 

loading icon

Mniej reklamacji i sporów z klientami
Funkcja zapisu obrazu zapewnia wizualny dowód załadunku i stanu towarów ze znacznikiem czasu. Obrazy są przechowywane w chmurze i mogą być udostępniane klientom, co przekłada się na uzyskanie pełnej identyfikowalności procesu załadunku palet.

 

replenishment icon

Uproszczenie załadunku palet
Oprogramowanie jest w pełni zautomatyzowane, co eliminuje konieczność szkolenia operatorów. Dzięki informacji o zatwierdzeniu lub odrzuceniu maleje ryzyko załadowania niewłaściwej palety.