Snabb och noggrann lastning med programvara för pallhantering

Med ZetesMedeas programvara för pallhantering får ni ett automatiserat och effektivt sätt att kontrollera att era gods lastas på rätt fordon. Detta hjälper er att övervinna följande utmaningar:

  • Felaktig lastning av pallar, vagnar eller lådor
  • Lastning av för många eller för få lastbärare
  • Brist på visuellt bevis av godsets skick vid kundklagomål
  • Lastbärare som ”försvinner” på vägen
  • Processer som kräver mycket arbete och tid

Hur fungerar det?

Vår programvara för pallhantering är en avancerad kamerabaserad lösning som använder vår patenterade visionsteknik ImageID. En kamera är placerad vid er utlastningsport för att ta bilder av varje pall, vagn eller låda som lastas på era fordon. Den identifierar och validerar omedelbart streckkodsdata och utfärdar ett godkännande eller en avslagssignal till operatören. Detta förhindrar er från att felaktiga lastbärare lastas och att era lastbilar kör iväg med ofullständiga leveranser.

 

 

Sedan vi började använda systemet har det inte förekommit några lastningsfel eftersom systemet varnar oss när en förare försöker lasta felaktiga pallar på sin lastbil.

Henrik Rosendahl Laursen, Warehouse and Distribution Consultant, Danfoss Read the case study

Fyra huvudsakliga fördelar med vår programvara för pallhantering

loading icon

Snabbare lastning
Genom att använda en automatiserad process tar ni bort alla manuella moment och kontroller vilket gör att arbetet går fortare. Ni kan ha olika operatörer som lastar samma fordon och våra rörelsedetektorer för streckkoder påverkar inte deras effektivitet.
 

handshake

100 % rätt i alla kontroller
Varje pall kontrolleras vid lastporten och åtkomst till lastbilen beviljas eller nekas baserat på streckkodsinformationen på palletiketten.

 

loading icon

Färre kundklagomål och tvister
Vår funktion för Image capture ger ett visuellt tidsstämplat bevis på att godset lastats och dess skick. Bilder lagras i en molnbaserad bildbank som kan delas med era kunder och ger full spårbarhet av pallastningsprocessen.

 

replenishment icon

Förenklad pallastning
Ingen operatörsutbildning krävs eftersom programvaran är helt automatiserad. En ”go” eller ”no-go” -signal stoppar operatören från att lasta fel pall på lastbilen.