Złożoność wydłużonego łańcucha dostaw powoduje większe ryzyko niemożności zrealizowania zlecenia prawidłowo za pierwszym razem. Kluczową rolę z punktu widzenia zdolności do realizacji zleceń odgrywają kompleksowe procesy magazynowe. Rozwiązanie magazynowe ZetesMedea umożliwia zoptymalizowanie wszystkich krytycznych procesów logistycznych towarzyszących operacjom wykonywanym w magazynie. Oprogramowanie obsługuje procesy odbioru, odkładania, kompletacji, pakowania i załadunku towarów. Ponadto system ZetesMedea pozwala na optymalizację tych procesów.

Zliczanie zapasów

Oprogramowanie ZetesMedea pozwala na porównanie stanu magazynowego wskazanego przez system z rzeczywistym poziomem zapasów, tak aby uzyskać pewność, że zaplanowane czynności (w oparciu o poziomy systemowe) zostaną zrealizowane w całości. Zliczanie zapasów przez pracowników magazynu wyposażonych w ręczne urządzenia z aplikacją ZetesMedea odbywa się szybciej, a proces ten może zostać zintegrowany z istniejącymi operacjami, np. wybieraniem głosowym.

Korzyści dla Ciebie

  • Szybki proces sprawdzania stanu magazynowego
  • Zliczanie połączone z innymi procesami
  • Większa dokładność przeglądu stanu magazynowego
  • Skrócenie czasu wyszukiwania produktów
  • Brak konieczności utrzymywania dodatkowego zapasu na wypadek błędów w wyliczeniach
logistic-processes

Cross-docking

Ograniczenie czynności związanych z obsługą dostaw powoduje wzrost efektywności pracy magazynu. Dzięki oprogramowaniu ZetesMedea przetwarzanie dostaw przychodzących odbywa się w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii głosowej, skanowania radiowego lub innego rozwiązania w zależności od procesu. W efekcie dochodzi do skrócenia czasu przestoju, przeładunku i postoju pojazdów oraz do ograniczenia liczby błędów podczas załadunku pojazdów.

Uzupełnianie

Moduł uzupełniania umożliwia błyskawiczną odpowiedź na potrzebę uzupełnienia zapasu, co stanowi gwarancję utrzymania ciągłości zbierania zleceń i prowadzenia produkcji. Korzyścią jest wzrost wydajności i dokładności – zdolność do umieszczenia właściwego produktu we właściwym miejscu oraz uniknięcia pustych miejsc pobierania i zakłóceń produkcji.

Integracja z systemami ERP i WMS

Rozwiązanie do optymalizacji logistyki ZetesMedea zapewnia rozszerzenie funkcjonalności systemów ERP oraz umożliwia dodanie zaawansowanych funkcji w dziedzinie elastyczności do systemów zarządzania magazynem (WMS) w celu podniesienia wydajności i dokładności, a także zapewnienia identyfikowalności towarów przychodzących i wychodzących. Elastyczność integracji przekłada się na zdolność do współpracy z dowolnym systemem nadrzędnym.

Centralne zarządzanie aplikacjami i urządzeniami

Oprogramowanie ZetesMedea jest obsługiwane przez urządzenia wszystkich największych producentów sprzętu. Działająca w oparciu o Platformę Mobilną MCL™ Mobilna Platforma Aplikacji dla Przedsiębiorstw przeznaczona do obsługi operacji w obrębie łańcucha dostaw umożliwia centralne zarządzanie aplikacjami i urządzeniami, zapewniając działowi IT pewność niezawodności, zwłaszcza w przypadku zarządzania wieloma obiektami lub magazynami z dużą liczbą użytkowników.

logistic-processes
Modular Content

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami