Oprogramowanie identyfikowalności produktu


Śledzenie i identyfikowanie w łańcuchu dostaw

Ochrona marki i bezpieczeństwa konsumenta ma kluczowe znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa. Utrzymanie marży, zadowolenia klienta oraz zgodności z regulacjami to czynniki, które wymuszają coraz szybsze uzyskanie kontroli i widoczności. Oprogramowanie identyfikowalności produktu ZetesZeuspozwala czołowym organizacjom z branż od farmaceutycznej i spożywczej po kosmetyczną i towarów luksusowych w całym regionie EMEA stawić czoła wyzwaniom w obszarze serializacji i identyfikowalności. Dzięki naszej platformie śledzenia i identyfikowaniamasz na bieżąco ogląd całej sytuacji.

Dowiedz się więcej o Kontakt

Securing Supply Chain Integrity & Consumer Safety

Supplier Parts
Production Sites
Warehouses
Distribution
Points of Sale
End Consumer

Upstream & Downstream Traceability

Consumer Transparency + Authentication

Jak możesz wykorzystać nasze oprogramowanie identyfikowalności produktu?

 

Zgodność z przepisami prawa

Spełnienie obecnych i przyszłych wymogów

 

Uwierzytelnienie marki

Weryfikacja pochodzenia produktu i zapobieganie fałszowaniu

 

Wycofywanie produktów

Wydajne zarządzanie wycofywaniem produktów

 

Szara strefa

Przeciwdziałanie nieuprawnionej dystrybucji produktów

Zetes wspomaga wiele sektor w spełnieniu wymogów prawnych w zakresie identyfikowalności. Oto niektóre z nich:

brochure transport
Zetes na rzecz wyrobów tytoniowych
brochure transport
Zetes na rzecz opieki zdrowotnej
brochure transport
Zetes na rzecz materiałów wybuchowych
brochure transport
Zetes na rzecz badań rolniczych

Śledzenie i identyfikowanie na wszystkich etapach od produkcji po sprzedaż

ZetesZeus to nasza oparta na chmurze platforma danych na temat współpracy.

Oprogramowanie identyfikowalności produktu zostało opracowane z myślą o zapewnieniu identyfikowalności w całej sieci łańcucha dostaw. Może ono współpracować z rozwiązaniami do rejestrowania danych, w tym ZetesAtlas na potrzeby serializacji produktów w obrębie linii pakującej oraz ZetesMedea na potrzeby obsługi magazynu. Oprogramowanie ZetesChronos jest wykorzystywane do obsługi dostarczania w terenie, a ZetesAthena – operacji związanych ze sprzedażą detaliczną w sklepie.

Store efficiency for the omni-channel retailer

Changing customer expectations are raising the bar for retail management. With barriers of online and offline shopping disappearing, customers expect a shopping experience that is unrestricted across different channels.

Download the brochure
...

Większa autonomia w łańcuchu dostaw dzięki rozwiązaniu ZetesZeus

Niezależnie od branży, w której działasz, oprogramowanie ZetesZeus oferuje Twojemu personelowi dokładne i aktualne informacje na temat zdarzeń, materiałów i zasobów. To zaawansowane oprogramowanie identyfikowalności produktu zapewnia pełną kontrolę nad operacjami w takich obszarach jak:

 • Spersonalizowana informacja na temat zamówionych produktów i ich podzespołów, materiałów lub składników.
 • Poprzedni i bieżący status wszelkich zdarzeń związanych z logistyką i transportem w całej sieci łańcucha dostaw.
 • Śledzenie i identyfikowanie jednostek logistycznych i zasobów zwrotnych.
Synchronizacja danych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych

Za pomocą oprogramowania identyfikowalności produktu ZetesZeus możesz przeglądać i filtrować dane krytyczne z systemów wewnętrznych oraz od partnerów łańcucha dostaw.

Dlaczego warto sięgnąć po nasze oprogramowanie identyfikowalności produktu z myślą o pełnej identyfikowalności?

 

Elastyczne, oparte na chmurze centrum danych

 • Za pomocą oprogramowania ZetesZeus można rejestrować wszelkie dane łańcucha dostaw.
 • Dane są rejestrowane i zachowywane na potrzeby widoczności w czasie rzeczywistym i ujęciu historycznym.
 • Brak konieczności modyfikowania istniejących systemów w celu gromadzenia danych.
 

Personalizowany interfejs współpracy

 • Dane surowe mogą zostać spersonalizowane na potrzeby zapewnienia współdzielonych pulpitów i wysyłania w czasie rzeczywistym ostrzeżeń dla wszystkich interesariuszy.
 • Dostawcy, zewnętrzne firmy logistyczne, podmioty prawne i konsumenci otrzymują na bieżąco informacje.
 

Ochrona marki i konsumenta

 • Ustalaj i potwierdzaj lokalizację produktów w dowolnym czasie oraz wskazuj ich miejsce w ramach łańcucha dostaw.

Ekscytujące właściwości z punktu widzenia pełnej identyfikowalności

...

Potrzeby biznesowe zależą od wyzwań, którym pragniesz stawić czoła. Ich zaspokojenie umożliwiają oferowane przez nas rozwiązania, które obejmują trzy główne obszary:

 • Informacje o produktach i ostrzeżenia
 • Informacje na temat dostępności produktów
 • Informacje na temat zamawiania produktów

Niezależnie od tego, czy poszukujesz widoczności pojedynczych zserializowanych wyrobów, numerów seryjnych czy powiązanych danych na temat zleceń zakupu, możesz w każdej chwili skorzystać z pulpitów, raportów i ostrzeżeń Zetes.

INFORMACJE O PRODUKTACH

 • Zestawienie materiałów
 • Podzespoły
 • Surowce
 • Początki
 • Operacje
 • Numery seryjne
 • Numery zserializowane

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

 • Pojedynczy wyrób
 • Partia
 • Paczka
 • Paleta
 • Zasób

DOKUMENTACJA ZAMÓWIEŃ

 • Zlecenie zakupu
 • ASN
 • Numery wysyłek
 • Jednostki transportowe SSCC

Dlaczego warto nawiązać współpracę z Zetes?

Mamy za sobą ponad 30 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań identyfikowalności.

Jako pojedynczy dostawca możemy poszczycić się dogłębnym zrozumieniem złożonej natury globalnych procesów identyfikowalności na wymagających rynkach Pojedynczy punkt kontaktu pozwala ograniczyć ryzyko i komplikacje.Nasze rozwiązania w dziedzinie identyfikowalności i widoczności są wykorzystywane przez czołowych producentów i przedstawicieli handlu detalicznego, w tym EPC Group, Bristol Meyers Squibb, Sanofi oraz Azcar. Dysponując ponad 30 biurami w całej Europie, zapewniamy szybką i wydajną obsługę.

“Firma Zetes zaimponowała nam możliwościami w zakresie identyfikowalności na poziomie pojedynczego towaru, wiedzą techniczną oraz wysokim poziomem wsparcia technicznego.”

Zarządzanie projektem identyfikowalności produktu

Nasz pakiet wsparcia dla klienta jest uzależniony od jego potrzeb, ale przeważnie obejmuje:

 • Warsztaty opracowane z myślą o zidentyfikowaniu potrzeb najważniejszych interesariuszy.
 • Przegląd procesów identyfikowalności w całym łańcuchu dostaw wraz z analizą luk w procesach interesariuszy łańcucha dostaw i spójności danych.
 • Wybór najodpowiedniejszych technologii rejestrowania danych, takich jak: kody kreskowe, RFID, system wizyjny maszyn oraz czujniki IoT.
 • Tam, gdzie to konieczne, programy wdrażania dostawców.
 • Pełna realizacja implementacji, testów i wsparcia.

Learn more about our Product Traceability Software Solution

Kontakt