Zetes Zeus logo

Spåra allt som händer i er distributionskedja

För ett företag finns det inget viktigare än att skydda sitt varumärke och säkerställa konsumentsäkerhet. Genom kontroll och visibilitet i er verksamhet kan ni säkerställa ökad effektivitet, kundnöjdhet och att lagar och regler efterlevs. Vårt system ZetesZeus för produktspårbarhet hjälper företag att framgångsrikt hantera sina serialiserings- och spårbarhetsutmaningar, från läkemedel och livsmedel till lyxvaror och skönhetsprodukter. Med vår spårbarhetsplattform kommer ni hela tiden att veta exakt vad som händer.

Securing Supply Chain Integrity & Consumer Safety
 

Vad kan vårt spårbarhetssystem göra för er?

 

Efterlevnad av lagstiftning

Uppfyll nuvarande och framtida föreskrifter och lagstiftning.

Verifiera varumärken

Verifiera produktursprung och bekämpa förfalskning.

Produktåterkallelse

Hantera produktåterkallelser på ett effektivt sätt.

Gråa marknader

Motverka obehörig distribution av produkter.

 

Zetes hjälper många branscher att följa lagar för spårbarhet. Här är några:

 

Spårbarhet hela vägen från produktion till butik

ZetesZeus är vår molnbaserade plattform för integrering av datahändelser. Det här spårbarhetssystemet har konstruerats för att tillhandahålla spårbarhet i hela er distributionskedja. Ni kan använda det med vår portfölj av lösningar för datainsamling hela vägen från packlinjen med ZetesAtlas för serialisering av produkter till ZetesMedeas lösningar för lagret. ZetesChronos används för leveransbekräftelse och ZetesAthena för lösningar till butiken.

end-to-end supply chain visibility and traceability
 

“Det som Zetes imponerade på oss med var deras expertis inom området spårbarhet på enhetsnivå, deras tekniska kompetens och engagemanget från deras supportteam.”

Charles-Ernest Armand, Administrativ chef och ekonomichef i EPC-koncernen – Läs mer om hur EPC säkerställer spårbarhet för sprängämnen på enhetsnivå

 

Ge er distributionskedja nya möjligheter med ZetesZeus

Vilken bransch ni än arbetar i ger ZetesZeus er personal exakt och aktuell information om händelser, material och tillgångar. Med detta avancerade spårbarhetssystem kommer ni att ha fullständig kontroll över er verksamhet inklusive:

 • Anpassad information relaterad till era produktbeställningar och deras komponenter, råvaror eller ingredienser.
 • Tidigare och nuvarande status för alla logistik- och transporthändelser i hela er distributionskedja.
 • Spårbara logistikenheter och anläggningstillgångar.
 

Synkronisera data från interna och externa källor

När ni använder ZetesZeus spårbarhetssystem kan ni få fram och filtrera viktig data från både era interna system och från era partners i distributionskedjan.

Vilka är fördelarna med att använda vår helhetslösning för produktspårbarhet?

product traceability software
 

Flexibel molnbaserad datahubb

 • All data i distributionskedjan kan läsas in i ZetesZeus.
 • Data registreras och säkras för visibilitet i realtid och för historik.
 • Ni behöver inte anpassa era befintliga system för att samla in data.

Anpassningsbart gränssnitt

 • Rådata kan anpassas för att tillhandahålla delade dashboards och realtidsaviseringar för alla intressenter.
 • Håll leverantörer, tredjepartslogistik, juridiska enheter och konsumenter informerade.

Skydd av varumärken och konsumenter

 • Ni kan när som helst identifiera och verifiera var och när era produkter befinner sig i distributionskedjan.
 

Innovativa funktioner för spårbarhet i alla led

Trots att behoven kommer att vara olika beroende på de utmaningar ni vill ta itu med koncentrerar sig vår strategi på tre nyckelområden:

 • Produktinformation och aviseringar
 • Information om produkttillgänglighet
 • Information om produktbeställningar
Zetes work with us
 

Oavsett om ni behöver visibilitet för vissa serienummer, batch-nummer eller relaterad information om inköpsorder, kan ni använda Zetes dashboards, rapporter och aviseringar.

PRODUKTINFORMATION

 • MateriallistaKomponenter
 • Råvaror
 • Ursprung
 • Verksamhetsdrift
 • Batch-nummer
 • Serienummer

PRODUKTTLLGÄNGLIGHET

 • Ett objekt
 • Bunt
 • Kartong
 • Pall
 • Anläggningstillgång

ORDERDOKUMENTAITON

 • Inköpsorder
 • Följesedel
 • Fraktsedelsnummer
 • Kollinummer
 

Varför samarbeta med Zetes?

Vi har över 30 års erfarenhet av att tillhandahålla lösningar för produktspårbarhet. Som en totalleverantör har vi en djup förståelse för komplexa och globala spårbarhetsprocesser på krävande marknader. Genom att ha en enda kontaktpunkt tar ni bort risker och komplexitet för ert företag.

Våra lösningar för produktspårbarhet och visibilitet används av ledande tillverkare och återförsäljare, t.ex. EPC-koncernen, Bristol Meyers Squibb, Sanofi och Azcar. Vi finns på över 30 lokalkontor över hela Europa för att ge er en snabb och effektiv service.

Vi skräddarsyr lösningar efter våra kunders behov men i vanliga fall ingår:

Our approach to helping our clients is tailored to their requirements but will typically include:

 • Workshops för att förstå behov och kartlägga de viktigaste kraven som berörda parter har.
 • Granskning av alla led i spårbarhetsprocessen och gap-analyser över distributionskedjans aktörer samt dataintegritet.
 • Urval av lämplig inläsningsteknik av data inklusive streckkodsläsning, RFID, maskinläsning och IoT-sensorer.
 • Färdiga processer för integrering av nya leverantörer och programvara.
 • Fullständig implementering, test och support.
software for product traceability
 

Related articles

Modular Content

Boka ett kostnadsfritt möte med en av våra konsulter

Kontakta oss