Co należy wiedzieć o integracji systemów?

Wiemy, że sukces klienta zależy od rozumienia działalności oraz zastosowania podejścia do korzystania z technologii polegającego na najlepszym dopasowaniu. Poniższe pytania i odpowiedzi pozwolą lepiej zrozumieć, jak możemy pomóc w maksymalizacji inwestycji technologicznych klienta.

Nasza firma musi zwiększyć teraz wydajność. Czy moje dotychczasowe systemy będą utrudniać wdrożenie nowych aplikacji mobilnych?

Nie. Nie ma potrzeby aktualizacji ani instalacji nowego pakietu ERP lub WMS w celu uzyskania dostępu do korzyści związanych z mobilną aplikacją Zetes.

Zetes zaprojektował swoje rozwiązania, abyś mógł czerpać korzyści z najlepszego w swojej klasie portfolio autonomicznych lub powiązanych ze sobą rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw. Bardzo skutecznie wypełniają luki w dotychczasowych systemach, umożliwiając menedżerom uzyskanie lepszej kontroli, wydajności i widoczności operacji zarówno w fabryce, magazynie, sklepie, jak i w terenie.

Jakie są korzyści z rozszerzenia funkcjonalności moich dotychczasowych systemów?

 • Można w ten sposób wydłużyć okres użytkowania i utrzymać wartość dotychczasowych systemów hosta lub starszych systemów.
 • Bieżące korzyści i oszczędności uzyskane dzięki zwiększeniu wydajności i dokładności za pomocą nowych aplikacji mogą wpłynąć znacząco na możliwość ponoszenia kosztów innych inwestycji w przedsiębiorstwie.
 • Dodanie aplikacji mobilnych do dotychczasowego systemu ułatwi także przejście do nowego systemu w przyszłości. Pozwala to zminimalizować ilość koniecznych szkoleń i gwarantuje płynność przejścia pracowników mobilnych.
 • W kontekście czasu i kosztów, jakie często są związane z wymianą lub aktualizacją nowoczesnego systemu ERP lub WMS, krótki czas wystarczający na wdrożenie nowej aplikacji Zetes (często krótszy niż sześć miesięcy) oraz natychmiastowe korzyści i szybki zwrot z inwestycji (często krótszy niż rok) stanowią uzasadnienie biznesowe dla korzystania z rozwiązań mobilnych najnowszej generacji.
Supply Chain Systems Integration Checklist
 
 • Na przykład w przypadku magazynu: jeśli aktualnie użytkowany system spełnia potrzeby klienta w zakresie zarządzania zapasami, rozwiązanie magazynowe mogłoby przyczynić się do natychmiastowej mobilizacji pracowników magazynu, a tym samym do optymalizacji istotnych procesów, takich jak odbieranie, odkładanie, uzupełnianie czy kompletowanie towarów; to z kolei pozwoliłoby na wypełnienie luk w zakresie zarządzania i widoczności w dotychczasowych systemach.
 

Jak zyskać pewność, że rozwiązanie Zetes będzie współpracować z moimi dotychczasowymi systemami?

Od czasu, gdy integracja wiązała się z koniecznością wdrożenia szczegółowego, kompleksowego i kosztownego oprogramowania, branża oprogramowania znacząco się rozwinęła. Obecnie technologie integracji opartej na standardach pozwalają znacząco zminimalizować złożoność i ryzyko związane z integracją aplikacji mobilnych i technologii z dotychczasowym systemem ERP/WMS lub systemem hosta. Zetes osiąga w tej dziedzinie ciągłe postępy, co umożliwia klientom czerpanie korzyści z najnowszych rozwiązań w zakresie mobilnych aplikacji technologicznych i jest poparte najlepszym w branży doświadczeniem w dziedzinie integracji, zdobytym podczas pomyślnej realizacji tysięcy projektów w regionie EMEA. Ponadto Zetes opracowała predefiniowane elementy łączące oraz narzędzia mapowania danych ułatwiające integrację.

Mój dotychczasowy dostawca systemów ERP/WMS może dostarczyć dodatkowe moduły. Po co mi integracja?

Dodatkowe moduły dostarczane przez dużych dostawców systemów ERP i WMS to standardowe moduły, które nie zawsze oferują konkretne możliwości, których klient poszukuje. Należy rozpocząć od własnych procesów i przepływów pracy, a następnie sprawdzić, czy wymaganą funkcjonalność można osiągnąć bez kosztownej i czasochłonnej personalizacji.

Których systemów ERP/WMS/TMS dotyczy integracja Zetes?

Integracja Zetes dotyczy następujących typowych i powszechnie stosowanych systemów ERPs/WMS/TMS (niepełna lista):

 • SAP
 • Manhattan Associates
 • Infor
 • JDA / Red Prairie
 • Oracle / JD Edwards
 • Microsoft Dynamics
 • Kerridge
 • Generix
 • Dynaman
 • Reflex
 • Lisa
 • I nie tylko.

Czy to ponadczasowe rozwiązanie?

Oprócz zaspokajania bieżących potrzeb, kolejnym ważnym czynnikiem jest ocena, na ile łatwo klient będzie mógł zmienić w przyszłości przepływy pracy i procesy, tak aby elastycznie dostosowywać się do zmieniających się wymagań biznesowych. Oferowane przez Zetes najlepsze rozwiązanie w swojej klasie – niezależnie od tego, czy jest stosowane w sklepie, czy w magazynie – cechuje pełna skalowalność i elastyczność dająca możliwość dostosowania do tempa rozwoju firmy.
Co należy wziąć pod uwagę podczas porównywania systemów WMS/ERP z aplikacjami mobilnymi?

 • Klient powinien dokonać oceny procesów i funkcji obsługiwanych przez dostawcę systemów ERP/WMS, aby mieć pewność, że spełniają one jego bieżące wymagania oraz zapewniają wystarczającą wydajność i widoczność procesu.
 • Jeśli konieczna jest personalizacja, należy zapoznać się ze szczegółowym podziałem kosztów i czasu.
 • Jeśli dodatkowe moduły systemów ERP/WMS klienta są w stanie wspierać jego bieżące procesy, klient powinien także rozważyć opcje w zakresie sprzętu przenośnego. W celu zwiększenia elastyczności można skorzystać z wielofunkcyjnego rozwiązania z trybem głosowym, skanowania i wyświetlania na ekranie. Można także rozważyć połączenie takich technologii, jak Vision czy Put to light (PTL), w celu dokonywania dokładnej, intensywnej kompletacji magazynowej zgodnie z potrzebami w zakresie realizacji zamówień w e-handlu. Ponadto z uwagi na to, że wiele aplikacji można teraz uruchamiać na wytrzymałych smartfonach lub tabletach, warto uwzględnić ich relatywnie niski koszt w porównaniu na przykład z własnym sprzętem głosowym.

Łatwość dostosowywania do potrzeb firmy – teraz i w przyszłości – to konieczność!

Podsumowując, odrób pracę domową! Nie zadowalaj się tylko jedną opcją. Dokonaj oceny nie tylko na podstawie obecnych potrzeb, spróbuj także przeanalizować przyszłe potrzeby. Jeśli rozważasz skorzystanie z dodatkowych modułów oferowanych przez dotychczasowych dostawców systemów ERP/WMS, wówczas porównaj funkcjonalność, czas i koszt ich wdrożenia z tym, co oferuje najlepszy w swojej klasie dostawca, Zetes.
I pamiętaj: proces powinien zawsze wyprzedzać technologię!


Pobierz broszurę na temat integracji łańcucha dostaw.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami