Johannesburg (RPA), 11 czerwca 2024 r. - GUD Filters, od 1949 r. lider branży filtrów samochodowych w RPA, optymalizuje operacje magazynowe dzięki rozwiązaniu ZetesMedea Full Pallet inventory do inwentaryzacji palet. To innowacyjne podejście wykorzystujące technologię systemu wizyjnego, chroni integralność zapasów i zwiększa efektywność w centrach dystrybucji.

Precyzyjne dane o stanach magazynowych przy minimalnych zakłóceniach

W ramach dążenia do doskonałości operacyjnej firma GUD Filters poszukiwała rozwiązania usprawniającego procesy zarządzania zapasami. Wyzwanie związane z utrzymywaniem dokładnych stanów magazynowych w ramach dystrybucji zróżnicowanego asortymentu produktów skłoniło firmę do poszukiwania rozwiązania, które mogłoby zwiększyć wydajność bez zakłócania całego procesu świadczenia usług. W efekcie firma przyjęła bardziej zaawansowane podejście umożliwiające wyeliminowanie konieczności przeprowadzania częstych i pracochłonnych inwentaryzacji. „Przestoje związane z dokładnym liczeniem zapasów dwa razy w roku jednoznacznie wskazywały na to, że konieczne są zmiany, które zwiększą efektywność operacyjną i poprawią poziom świadczenia usług. Problem polegał na znalezieniu rozwiązania, które pozwoliłoby maksymalnie wykorzystać powierzchnię z wąskimi alejkami” – mówi James Naidoo, dyrektor działu IT w GUD Filters.

Innowacje i efektywność

W odpowiedzi na te wyzwania firma GUD Filters zdecydowała się wdrożyć rozwiązanie ZetesMedea. Polega ono na zastosowaniu wózka widłowego ze stacją ImageID, która umożliwia szybki i dokładny odczyt danych i tym samym automatyzuje proces liczenia palet. „Decyzję o wdrożeniu rozwiązania ZetesMedea podjęliśmy ze względu na udokumentowane doświadczenie firmy Zetes, solidność technologii oraz wspólne dążenie do doskonałości operacyjnej” – dodaje James Naidoo.

„Decyzję o wdrożeniu ZetesMedea podjęliśmy ze względu na doświadczenie firmy Zetes, solidność technologii oraz wspólne dążenie do doskonałości operacyjnej” – James Naidoo, dyrektor ds. IT w GUD Filters.

Partnerstwo oparte na zaufaniu i myśleniu przyszłościowym

Wybór firmy Zetes jako partnera technologicznego był motywowany długotrwałą relacją opartą na zaufaniu, niezawodności oraz ciągłych innowacjach. Rozwiązanie ZetesMedea Full Pallet Inventory pozwoliło znacznie skrócić czas potrzebny na zliczanie zapasów, co przełożyło się na dużo większą wydajność magazynu i sprawność operacyjną.

Poprawa wydajności operacyjnej i zadowolenia klientów

Wdrożenie ZetesMedea do działalności GUD Filters stanowi istotny krok naprzód w dążeniu firmy do doskonałości operacyjnej i najwyższej jakości obsługi klienta. „Jesteśmy gotowi na przyszłość, w której nasze operacje magazynowe będą wydajniejsze i spójniejsze z celem, jakim jest dostarczanie doskonałości klientom. Dzięki rozwiązaniu ZetesMedea Full Pallet Inventory wkroczyliśmy na właściwą ścieżkę” – podsumowuje Naidoo.

 

Więcej informacji na temat ZetesMedea