Eindhoven (Holandia), 25 lipca 2017 r. - firma Nightstar Express Hellmann B.V., dostawca usług logistycznych na terenie krajów Beneluksu, nawiązuje ponownie współpracę z Zetes w celu wdrożenia nowej wersji rozwiązania do obsługi operacji proof of delivery ZetesChronos. Nowe rozwiązanie, które będzie wdrożone w Holandii I Belgii, zapewnia podgląd w czasie rzeczywistym dostaw klientów Nightstar Express Hellmann B.V. i w back office. Wspierane przez Platformę Mobilną MCL™ rozwiązanie stanowi odpowiedź na wzrost obrotów, ponieważ umożliwia ono szybką integrację nowych użytkowników oraz umożliwia szerszy wybór sprzętu w przypadku zapotrzebowania na wyższe parametry bez względu na system operacyjny.

Proof of delivery w formie obrazu podczas ekspresowych dostaw nocnych

Firma Nightstar Express Hellmann B.V. należy do spółki Hellmann Worldwide Logistics oferującej ekspresowe dostawy nocne na terenie krajów Beneluksu, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W ramach współpracy z Zetes firma Night Star Express od kilku lat korzysta z systemu do obsługi operacji proof of delivery ZetesChronos. Kierowcy wyposażeni są w urządzenia mobilne, za pomocą których skanują dostarczane paczki w celu uzyskania dowodu dostarczenia przesyłki we właściwe miejsce, we właściwym czasie oraz we właściwym stanie. Mają oni także możliwość wykonywania zdjęć w celu uniknięcia ewentualnych sporów z klientami – kluczowa funkcja w przypadku dostaw realizowanych nocą. Wszelkie informacje są wysyłane do zaplecza biurowego. Dotyczy to także dokładnego punktu rozładunku, który jest wyznaczany w oparciu o system GPS.

Stabilny partner wspierający rozwój działalności

Firma Zetes przeprowadzi wdrożenie nowej wersji oprogramowania ZetesChronos oraz zastąpienie istniejącego sprzętu urządzeniami na platformie Android. Wdrożenie najnowszej wersji oprogramowania ZetesChronos pozwoli firmie Nightstar Express Hellmann B.V. sięgnąć po korzyści, jakie zapewnia udostępniana w chmurze Platforma Mobilna MCL™, która umożliwia scentralizowane zarządzanie mobilnymi aplikacjami, urządzeniami i użytkownikami.

„System POD ma krytyczne znaczenie dla naszej działalności, w związku z czym musimy uzyskać gwarancję ciągłości i stabilności jego funkcjonowania” – tłumaczy Christiaan van Driel, menedżer IT w Nightstar Express Hellmann B.V.. „Połączenie rozwiązania ZetesChronos oraz Platformy Mobilnej MCL™oznacza, że nie jesteśmy ograniczeni systemem operacyjnym ani sprzętem, co stanowi gwarancję swobody wprowadzania dalszych zmian w przyszłości. Firma Zetes jest doskonałym partnerem strategicznym, zapewniającym i wspierającym niektóre z naszych procesów, o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania firmy. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że będziemy mieli okazję ponownie nawiązać współpracę w ramach realizacji kluczowego składnika naszego planu rozwoju. Rozwiązanie, z którego korzystamy, oferuje skalowalność i elastyczność, jakiej potrzebujemy, aby móc powiększać zespół kierowców zgodnie z zapotrzebowaniem oraz tempem naszego rozwoju” – podsumowuje Christiaan van Driel.

„System ZetesChronos jest wykorzystywany przez wielu dostawców usług logistycznych w całej Europie. Rozwiązanie to dostarcza klientom informacje oraz rejestruje dostawy. Z radością powitaliśmy informację, że firma Nightstar Express Hellmann B.V.  zdecydowała się ponownie na skorzystanie z naszych usług jako partnera w obszarze technologii łańcucha dostaw pod kątem wsparcia swoich przyszłych projektów” – deklaruje Paul Lankhout, dyrektor Zetes na obszar Holandii.

„Rozwiązanie, oferuje skalowalność i elastyczność, jakiej potrzebujemy, by powiększać zespół kierowców zgodnie z zapotrzebowaniem oraz tempem rozwoju”

Christiaan van Driel, menedżer IT, Nightstar Express Hellmann B.V. 

- KONIEC -