Brusel (Belgie), 27, červen 2017 - Firma Desco, přední belgický velkoobchodní dodavatel sanitární keramiky a techniky v oblasti topení, větrání a klimatizace, si vybrala společnost Zetes a řešení ZetesChronos Proof of Delivery (ePOD). K zajištění viditelnosti dodávek v reálném čase a zvýšení jejich přesnosti firma Desco přejde ze současného procesu založeného na tištěných dokumentech na nový, plně digitální systém. Celý projekt bude plně nasazen během léta 2017.

ePOD pro 100% viditelnost v reálném čase

Firma Desco má 19 prodejen na území Belgie. Z jejich distribučního střediska ve Wijnegemu (Belgie) každý den pomocí 40 vozidel realizují 700 až 1000 dodávek pro více než 7000 partnerů. Jejich celý proces dodání je nyní řízen pomocí tištěných dokumentů, což klade vysoké nároky na centrálu přepravního oddělení. V odvětví topení, větrání a klimatizace jsou navíc dodávky často doručovány na staveniště, kde není přítomna odpovědná osoba, nebo montážním technikům, kteří často nejsou během dne doma. Proto je obtížné zajistit důkaz, že byla dodávka provedena včas, v plném rozsahu a v řádném stavu.

Christoph Beyls, Project Manager ve firmě Desco: „Tyto dodávky bez přímého potvrzení převzetí mohou způsobit problémové situace u našich zákazníků týkající se stavu či úplnosti dodávky. Proto byly vyžadovány odpovídající follow-up procesy a hledali jsme ucelené řešení, které by dokázalo vylepšit průkaznost dodávek a plánování rozvozových tras.“

Informace v reálném čase

Nový systém ZetesChronos proof of delivery poskytuje informace v reálném čase o pohybu zboží a řidičích zajišťujících přepravu. To garantuje sledovatelnost v celém rozsahu procesu dodání.

„Systém ZetesChronos bude napojen na náš stávající systém ERP a naši řidiči budou vybaveni novými přístroji PDA s dotykovou obrazovkou“, vysvětluje Christoph Beyls. Během toho, jak řidiči absolvují své trasy, systém shromažďuje všechna data pořízená při logistických transakcích, od nakládání vozů až po dodání, vyzvednutí a registraci vrácených položek. „Tyto informace jsou zaznamenány pomocí přístroje PDA a odeslány na centrálu. Tento systém poskytuje aktualizace o dodávkách v reálném čase a umožňuje dispečerům monitorovat stav objednávek a provádět odpovídající zásahy v případě výskytů nějakých dotazů nebo nesrovnalostí“, uzavíráChristoph.

Se systémem ZetesChronos založeným na platformě MCL™ Mobility Platform, což je cloudová firemní platforma určená pro dodavatelské řetězce, bude moci firma Desco centrálně spravovat všechny mobilní aplikace, uživatele a zařízení.

- KONEC -