Brusel, Dublin, 7. června 2016 - Firma Zetes nedávno nasadila své mobilní řešení v irské společnosti Fastway Couriers, aby maximalizovala provozuschopnost všech zařízení a pomohla jejich IT oddělení s náročnou správou mobilních zařízení. Toto řešení zahrnuje kompletní systém služeb a mobilní terminály Honeywell CN51 k zajištění procesů Proof of Delivery/Collection. Díky tomuto novému řešení se již pracovníci IT nemusí věnovat administrativním úkolům souvisejícím se správou zařízení. Každý kurýr ušetří až hodinu času denně, což ve výsledku znamená úsporu téměř 2 milionů eur ročně.

Maximální provozuschopnost zařízení
Firma Fastway působí v Austrálii, Novém Zélandu, Jihoafrické republice, Irsku a Severním Irsku. Irská pobočka zahrnuje až 400 smluvních kurýrů a autorizovaných řidičů. Dříve byla správa mobilních zařízení zajišťována vlastním IT oddělením firmy Fastway. V případě závady mobilního terminálu řidiče bylo zařízení odesláno na opravu do Spojeného království a vrátilo se zpět za 2 až 4 týdny.  V případě nedostatku náhradních zařízení se museli kurýři vrátit k papírovým zápisům a seznamům, což vedlo k nižší produktivitě a vzniku chyb.

Firma Zetes nabídla řešení v podobě řešení formou Managed Services, které zahrnuje přístup na vlastní webový portál, linky technické podpory pro uživatele, správu, nastavení, rekonfiguraci, expedici a výměnu zařízení. Výměna zařízení zaručuje náhradu vadného přístroje do jednoho dne. Všichni řidiči také dostali mobilní terminál Honeywell CN51 poslední generace pro zpracování vyzvednutí a doručení balíků.

Rychlý a snadný přechod na nové řešení
"Firma Zetes zajistila nasazení nových terminálů během jednoho měsíce bez jakýchkoli větších nároků či potíží pro naše týmy. Naše IT oddělení se již nemusí starat o náročné administrativní úkoly související se správou mobilních zařízení a může se soustředit na naše další IT projekty", vysvětluje Danny Hughes, Chief Technology Officer ve firmě Fastway Ireland. "Všechny naše pobočky okamžitě přešly na nový systém a rychle se naučily využívat všechny jeho výhody", uzavírá Hughes.