Odpovězte na následující 3 otázky a zjistíte, kde a jak může Vaše firma zajistit vyšší sledovatelnost v dodavatelském řetězci a větší efektivitu.

1. Vyřizujete všechny objednávky přesně v souladu s požadavky Vašich zákazníků?

Dokážete zaručit včasné a kompletní dodávky přesně podle požadavků zákazníků (SLA)? Daří se Vám bez enormního úsilí a trvale zajistit spolehlivé zásobování, aniž by byly Vaše výrobní linky omezeny či zastaveny z důvodu pozdní dodávky? Daří se Vám zamezit ztrátám prodejů kvůli nesprávným nebo opožděným dodávkám?

Příklad:

Kupující objednal na e-shopu opalovací krém s ochranným faktorem 30 s tím, že požaduje doručení nejpozději do pátku, než odjede na dovolenou. Dokážete zajistit, že nebude doručen produkt s nesprávným faktorem nebo v tom horším případě, že dodávka nebude předána až v sobotu?

Proč je to tak důležité?

Ať jde o interní nebo externí zákazníky, koncové spotřebitele nebo jiné subjekty Vašeho komplexního dodavatelského řetězce, pokud nedokážete splnit jejich očekávání, najdou si jiného dodavatele.

2. Kolik času a úsilí vyžaduje odhalení a vyřešení problému s plněním objednávek ve Vašem dodavatelském řetězci?

Když dojde k narušení procesů, dokážete okamžitě odhalit, ve které části dodavatelského řetězce došlo k selhání? A dokážete předvídat potenciálně problémová místa v dodavatelském řetězci? Můžete provést okamžitá nápravná opatření, nebo jste nucení zvolit nákladné řešení na poslední chvíli? Nebo, ještě hůře, nedokážete takovou situaci vůbec vyřešit?

Příklad:

Máte doručit 4 balení produktu a do Vašeho regionálního distribučního střediska dorazí pouze 3 balení. Pokuty v případě nesprávných či opožděných dodávek jsou značné. Dokážete snadno najít náhradní zdroje zboží, využít nouzové zásoby, přesměrovat nebo realokovat produkty, které již jsou předány k přepravě? Nebo byste museli využít leteckou přepravu, kurýra a přepravit chybějící balení z distribučního střediska v zahraničí?

Proč je to tak důležité?

Čím rychleji dokážete reagovat a vyřešit problém, tím nižší je pravděpodobnost, že bude ohroženo plnění Vašich služeb, a tím nižší budou náklady na případnou nápravnou akci.

3. Jak dobře mezi sebou spolupracují jednotlivé systémy ve Vašem dodavatelském řetězci při zajištění správné sledovatelnosti?

Pokud Váš dodavatelský řetězec používá různé provozní softwarové systémy, umožňují tyto systémy jednoduché sledování realizace objednávek? Máte snadný přístup k důležitým obchodním informacím, které musejí být sdíleny k zajištění včasné realizace dodávek?  Máte k dispozici systém agregace informací v reálném čase z většího počtu zdrojů, jako je ERP, WMS a TMS, provozovaných různými účastníky řetězce (interními či externími)?

Příklad:

Když je zaslána objednávka z ústředí do regionálního distribučního střediska, musíte nejprve ručně vyhledat relevantní údaje z Vašeho systému WMS a importovat (odeslat) je do jiného systému, aby bylo informováno regionální distribuční středisko? Nebo Váš systém tyto údaje odešle automatizovaným způsobem a upozorní Vás v případě problému?

Proč je to tak důležité?

Ruční zpracování dat v jakémkoli bodu dodavatelského řetězce přináší možnost vzniku chyb a ztráty informací. Dále omezuje možnost reakce v reálném čase, protože než budou informace sdíleny s ostatními účastníky, jsou již v podstatě zastaralé.

Pokud na tyto otázky jen těžko hledáte odpovědi, pak byste měli využít bezplatnou a nezávaznou konzultaci s jedním z našich konzultantů v sledovatelnosti v dodavatelském řetězci. Dohodněte si schůzku hned teď!