Během několika let došlo k výrazným změnám v potřebách a poptávce zákazníků a dodavatelský řetězec musí kompletně přepracovat tradiční metody distribuce. Rychle probíhající změny v tomto oboru často maloobchodníkům nedávají prostor pro úplné přepracování jejich stávajících systémů WMS (Warehouse Management System). To by bylo nákladné, jak vysvětluje Sébastien Sliski, General Manager Supply Chain Solutions ve společnosti Zetes, maloobchodníci nyní chtějí optimalizovat své procesy a využít takové kombinace různých řešení pro vychystávání objednávek, která jim umožní v jednom skladu plnit stále komplexnější objednávky.

S rostoucí poptávkou zákazníků po větším počtu prodejních kanálů musí být maloobchody inovativní. Musí najít mnohem efektivnější a nákladově úspornější způsoby plnění komplexních objednávek, než dokážou zpracovat tradiční sklady a systémy WMS.

V minulosti se maloobchod stále více soustředil na obchody ve stylu hypermarketů a supermarketů – s centrálním skladem a jednotným procesem vychystávání. V zásadě jde o řešení one-size-fits-all, které umožňovalo skladu řídit zásoby na prodejnách. V dnešní době je dodavatelský řetězec řízený poptávkou a prodejny objednávají zboží, po kterém je nejvyšší poptávka, případně si zákazníci objednávají přímo ze skladu. Tento ’multikanálový prodej’ přináší skladům řadu nových úkolů a objednávky už zdaleka nejsou tak jednoduché jako dříve.

Komplikované objednávky nejsou jedinou věcí, která vytváří složitou situaci při přípravě objednávek. Dalším faktorem jsou různé typy prodejen. Velké maloobchody  se nyní snaží mít různé typy prodejen – je možné, že stejný maloobchod  může mít online obchod, prodejnu v hypermarketu, supermarketu a navíc několik příležitostných prodejen. Hlavním důsledkem většího počtu typů prodejen je fakt, že neobjednávají stejné produkty a hlavně neobjednávají srovnatelná množství. S rostoucím počtem maloobchodů využívajících více prodejních kanálů pro stále náročnější zákazníky nyní vidíme, že jeden sklad musí provádět vychystávací operace třemi nebo čtyřmi různými způsoby.

Ve snaze přejít na tento způsob práce a rozšířit sklad o další inovativní řešení vychystávání řada maloobchodů nejprve zvažuje možnost upgradu systému WMS. To se však může ukázat jako příliš pomalé a nákladné – a ve většině případů platí, že ve chvíli, kdy byla implementována a plně zprovozněna ‘nová’ technologie, již je třeba přejít na nějaké jiné trendy, například hlasové vychystávání, Pick-to-Light nebo umělou inteligenci.

Vezměme si jako příklad maloobchod, který se rozhodl investovat do automatizovaného skladu. Před instalací technologie musí analyzovat objemy objednávek. Sklad může v současné době zpracovávat 40 000 krabic a na tomto množství bude založena nová automatizace. Ale co když bude zítra nutné zpracovat 60 000 krabic? Je to jednoduché, sklad to prostě nezvládne. Stejně tak pokud nadhodnotí kapacitu na 60 000 krabic a nakonec to bude v průměru pouze 45 000, bude to problematická investice. Nepochybně zde je místo pro agilnější řešení, která jsou trvale udržitelná a hlavně škálovatelná.

Než se maloobchod rozhodne pro automatizovaný sklad, je nutné vyhodnotit řadu faktorů, aby byly využity ty nejlepší dostupné vychystávací operace. Mezi ně mohou patřit hlasová řešení pro objednávky produktů umístěných ve skladu blízko sebe, ale také řešení Pick to Light, které se hodí pro vychystávání zřídka objednávaných produktů. Sklad může využívat také přístup Pick-to-Cart a technologie ImageID Vision ke zpracování operací, které dříve byly prováděny pomocí příručních zařízení. Vytvořením pokročilých funkcí v rámci stávajících řešení WMS s kombinací tří nebo čtyř řešení založených na procesech umožní maloobchodům dosáhnout v jejich dodavatelském řetězci vysoké míry agility. V důsledku to pak znamená, že pokud v budoucnu bude dostupná nová a efektivnější technologie, budou schopni ji zavést bez nutnosti kompletní rekonstrukce systému WMS.

Technologie samy o sobě jsou jen velmi zřídka agilní. Požadovanou flexibilitu do dodavatelského řetězce přináší až procesy a systémy řízení. Pokud na začátku stojí správná investice a jsou vytvořeny agilní procesy, pak by zavedení nové a inovativní technologie mělo být snadné. Je správné a žádoucí chtít používat nejnovější technologie, ale co je skvělé dnes, nemusí být tak dobré zítra.

Pro maloobchodníky je důležité, aby prozkoumali své procesy a identifikovali vylepšení efektivity, která jim umožní úspěšně plnit objednávky zákazníků. Díky pochopení faktu, že technologie by neměly určovat ani omezovat jejich volbu řešení vychystávání objednávek, budou maloobchodníci schopni vytěžit maximum z dostupných možností.

Technologie samy o sobě jsou jen velmi zřídka agilní. Požadovanou flexibilitu do dodavatelského řetězce přináší až procesy a systémy řízení.