Hlasové vychystávání zvýšilo firmě Assmann Büromöbel produktivitu o 20% a snížilo chybovost na 0%. Zvýšení efektivity procesů zjednodušuje a urychluje řízení skladu a umožňuje využívat nevyškolené pomocné síly. Plná návratnost investice byla dosažena do 24 měsíců.

Cíl:

  • Omezení chyb při vychystávání
  • Zvýšení výkonu vychystávání
  • Usnadnění zapojení dočasných pomocných sil
  • Omezení nákladných zdržení při montáži
  • Omezení nesprávného zařazení ve skladu

Řešení:

  • ZetesMedea Voice
  • 7 terminálů Zebra W41 a 15 náhlavních souprav

Výsledek:

  • 0 chyb při vychystávání
  • Zvýšení produktivity o 20%: ze 120 na 143 objednávek za hodinu
  • Zkrácení doby zaškolení pracovníků

Plná návratnost investice do 24 měsíců

Vychystávání nábytkových dílů je klíčovým úkolem firmy Assmann Büromöbel. Každý den, dvě směny až sedmi skladníků vychystají přibližně 4 500 jednotlivých položek, ze kterých jsou poté sestavovány stoly, vybavení skladovacích prostor, dokovací systémy* a příčkové systémy** či vybavení recepcí, v průměru se jeden kus kancelářského nábytku od firmy Assmann skládá z deseti dílů.

Proces vychystávání dílů dřevěného nábytku byl realizován pomocí papírových seznamů v den před montáží, což často vedlo k chybám. „Tyto chyby při vychystávání vedly k nákladným zdržením při montáži a nesprávnému zařazení ve skladu,“ říká Uwe Bahr, Information Technology and Organisation Development Manager ve firmě Assmann Burömöbel. Dalším problémem bylo náročné zaškolování 15 kolegů, kteří pravidelně pomáhali při vychystávání. „Kvůli velkému počtu různých položek k vychystání a nedostatku informací o jejich umístění na vychystávacích seznamech museli zaměstnanci velmi dobře znát celý sklad,“ zdůrazňuje IT koordinátor Peter König-Slickers.

Začátek bez hlasového profilu

Firma Assmann hledala nový systém vychystávání objednávek, který by dokázal rychle a bezchybně provést nové pracovníky celým procesem. Navíc si firma Assmann vytkla cíl zvýšit výkon vychystávání. „Bylo nám jasné, že hlasové vychystávání se nejlépe hodí pro dosažení těchto cílů,“ vysvětluje Bahr. Po analýze různých dodavatelů bylo zvoleno řešení ZetesMedea Voice, založené na technologii MCL™ Voice. „Od začátku jsme se mohli spolehnout na odborné zkušenosti společnosti Zetes,“ říká König-Slickers, který odpovídal za zavedení řešení Pick by Voice jako projektový manažer.

„Řešení ZetesMedea Voice je intuitivní a nezávisí na osobě operátora. Není nutné vytvářet individuální hlasové profily pro každého pracovníka, což zkracuje dobu zaškolení“, říká König-Slickers. Další výhodou tohoto řešení je snadná integrace se systémem řízení výroby ‘Profile Systems’ firmy Assman. Kromě softwaru firma Assmann investovala do 7 terminálů Zebra W41 a 15 náhlavních souprav (sluchátka a mikrofon).

Snížení zásob

Na začátku projektu společnost Zetes uspořádala dvoudenní seminář a vypracovala podrobné specifikace včetně hlasových dialogů. Mezi účastníky patřily výrobní i IT manažeři, předseda pracovní rady a také vybraní skladníci. Na tomto semináři vznikla celá řada nápadů a návrhů na vylepšení celého procesu, které byly následně v průběhu implementace využity.

Optimalizace obchodních procesů: místo přípravy objednávek den před montáží je nyní příprava spuštěna až k datu montáže. To vedlo k podstatnému zrychlení doby zpracování každé objednávky a snížení stavu zásob.

Volné ruce při práci

Pracovníci jsou po přihlášení do systému přesně naváděni na místo vychystání a je jim sděleno požadované množství. Když pracovník dorazí na požadované místo, potvrdí jej pomocí číslic na čárovém kódu na regálu. To zajistí, že pracovník vychystá správnou položku. Po potvrzení počtu vychystávaných položek je pracovník směrován na další místo. „Díky tomu se kolegové mohou plně soustředit na svoji práci a jejich pozornost neodvádí ruční odškrtávání v tištěných seznamech“, potvrzuje König-Slickers. „Navíc mají pracovníci skladu volné ruce pro manipulaci s těžkými a rozměrnými položkami,“ dodává Bahr.

Celý systém také bere ohledy na osobní omezení – například při zvedání těžkých břemen – při rozdělování objednávek mezi jednotlivé pracovníky.

Plánování více kroků dopředu

„Díky těmto ergonomickým vylepšením se náš výkon vychystávání zvýšil přibližně o 20 procent z předchozích 120 vychystaných objednávek za hodinu na nynějších 143 objednávek za hodinu. Současně se snížila chybovost na 0 procent. Díky řízení v reálném čase je vychystání nesprávných nábytkových dílů prakticky vyloučené“, říká Uwe Bahr.

Od dubna 2014 řešení ZetesMedea Voice každým dnem osvědčuje svoji hodnotu. Pomohlo zajistit návratnost investice za necelé dva roky. Jako další krok chce firma Assmann Büromöbel implementovat hlasové řešení ZetesMedea pro vychystávání malých dílů, jako jsou například panty a madla, které si nyní vychystává každý montážní technik sám během výroby. „Řešení Pick by Voice je integrální součástí výroby v našem závodu a splňuje náš cíl průběžného rozvoje,“ plánuje Bahr.

*Všechna potřebná napájecí a datová připojení jsou prostorově úsporná a jsou ergonomicky integrována do kancelářského nábytku. Firma Assmann má patent na toto řešení a získala ocenění Reddot.

**Tlumicí panely sloužící ke zlepšení akustiky ve velkých kancelářích nebo call centrech.

O firmě Assmann Büromöbel GmbH & Co. KG

Assmann Büromöbel GmbH & Co. KG je středně velká tradiční rodinná firma, jejíž kořeny sahají až do roku 1939. Firma Assmann ve svém sídle v Melle vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní stoly, skladovací systémy, dokovací systémy a příčkové systémy spolu s vybavením recepcí. Poskytuje služby od individuálních konzultací při plánování kancelářských prostor až po zajištění dodávek pomocí vlastních nákladních vozů a montáže přímo na místě.

Tento výrobce je řízen již třetí generací přímých majitelů a je zastoupen v Německu, Velké Británii, Švýcarsku a Nizozemí. Síť více než 100 specializovaných obchodních partnerů v Německu a prodejních partnerů ve Francii, Belgii, Lucembursku, Polsku, Rakousku, Maďarsku, Itálii, Rumunsku a Rusku již řadu let dosahuje stále rostoucí obraty na hlavních evropských trzích. Každý den je v Melle vyrobeno více než 2000 kusů nábytku. V roce 2015 firma Assmann Büromöbel získala první cenu nadace Oskar Patzelt Foundation pro tradiční středně velké firmy. Ve stejné době získal dokovací systém Assmann Büromöbel Applica ocenění Red Dot Design.

Další informace najdete na adrese www.assmann.de

„Náš výkon vychystávání se zvýšil přibližně o 20 procent na 143 objednávek za hodinu. Současně se snížila chybovost na 0 procent.“


Uwe Bahr, Information Technology & Organisation Development Manager, Assmann Burömöbel