Duvel

ZetesOlympus: Track & Trace pomáhá zajistit kvalitu výroby

Zatímco původní recept a proces dozrávání Duvel piva zůstal v nezměněné podobě více než 140 let, sortiment a objem výroby belgické pivovarnické společnosti Duvel Moortgat výrazně rostla. Rodinná firma nyní vaří kolem 440 000 hektolitrů piva za rok. Duvel Moortgat masivně investoval do automatizace výrobních linek v posledních letech s cílem zefektivnit výrobu a logistické operace. Díky řešení společnosti Zetes, má Duvel nyní plnou kontrolu nad všemi vnitřními pohyby zásob a dodávek.

Úplná transparentnost, úplná kontrola

Schopnost sledovat pohyb a umístění všech vstupů, výrobků a obalů ve výrobním procesu je nezbytné nejen pro udržení vysoké kvality produktů ale je také vyžadováno zákonem. Zajištění 100% sledovatelnosti (Traceability) v pivovaru však přináší řadu problémů. Protože mnoho logistických operací se provádí v otevřených prostorách, musí být veškerá technologie identifikace odolná povětrnostním vlivům ale také odolná proti nárazům a čitelná na přímém slunečním světle. Proto Zetes implementovala řešení, který dokonale odpovídal potřebám a požadavkům pivovaru. Původní velmi těžkopádný systém, náchylný k chybám a náročný na pracovní sílu byl nahrazen automatizovaným systémem pro čtení čárových kódů ale především pokročilým Track & Trace software, aby všechny operace bylo možné vysledovat přesně a efektivně.

Minimalizace chyb, maximalizaci efektivity

Informace o všech produktech a dodávkách jsou nyní obsažené v jednoznačném unikátním čárovém kódu, jednotlivé dodávky se dnes zaznamenávají automaticky, s mnohem menším počtem chyb a mnohem větší účinností. Součástí řešení je:

  • automatické skenování pohybu jednotlivých palet přes on-board skenery
  • bezdrátový přenos dat do centrální databáze pro zajištění sledovatelnosti
  • automatické potvrzení řidičem prostřednictvím obrazovce vozíkového terminálu
  • flexibilní skenovací terminály pro identifikaci homogenních i mixovaných palet
  • integrovaný monitorovací systém pro minimalizaci chyb
  • rychlé a přesné skenování za všech povětrnostních podmínek.

Maximální přidaná hodnota

Maximalizace návratnost investic a zjednodušení implementace je mimo jiné dáno tím, že Zetes řešení je integrováno se stávajícími centrálními systémy firmy Duvel Moortgat. Technologie automatického skenování významně posílila produktivitu v pivovarském areálu a ve stáčírně, což eliminuje potřebu aby řidič opustil jejich manipulační vozík kvůli ručnímu skenování a tím se výrazně zlepšila rychlost a přesnost skenování.