Specialista na dodavatelské řetězce Sébastien Sliski ze společnosti Zetes uvádí hlavní faktory, které by měly velké i menší farmaceutické či biotechnické společnosti vzít v úvahu při využití serializace k zajištění sledovatelnosti dodavatelského řetězce.

1. Rozdělte projekt na logické, zvládnutelné kroky
Myslete ve velkém, postupujte po malých krocích. Častou chybou při implementaci složitých projektů, jako je zajištění sledovatelnosti dodavatelského řetězce, je snaha vyřešit všechny otázky najednou. Je důležité začít tam, kde získáte největší přínosy – což může být například snížení skladových zásob nebo zlepšení vyřizování objednávek. Sledovatelnost poskytuje příležitost dostat vše pod kontrolu, proto začněte u hlavních problémů a následně rozšiřujte záběr směrem ke komplexní sledovatelnosti. Vezměte také v úvahu, kde v současné době máte nebo můžete mít dobrou kvalitu dat (přesná, aktuální a použitelná) - to je klíčové pro efektivní sledovatelnost dodavatelského řetězce, ale často to také může být i hlavní překážkou.

Pharmaceutical track & trace Serializace, agregace a dis-agregace produktů při jejich pohybu napříč dodavatelským řetězcem zvyšuje komplexitu a proto je důležitým aspektem při volbě nejvhodnějšího řešení pro snímání (sběr) dat. Potřebujete efektivní procesy snímání dat v každé fázi, nikoli pouze na balicí lince, ale také ve skladu či během transportu. Proto určujte priority, ale stále myslete i na budoucnost a hledejte způsoby, jak přizpůsobit a optimalizovat procesy a snímání dat.
Přestože serializace, agregace a dis-agregace produktů zvyšuje komplexitu, jde o nezbytný základ pro zajištění sledovatelnosti dodavatelského řetězce.

Dalším podmínkou je standardizace identifikátorů produktů, která umožní interoperabilitu mezi všemi systémy a účastníky dodavatelského řetězce. Sledování pohybu a umístění má velké důsledky pro sdílení informací v ekosystému dodavatelského řetězce prostřednictvím standardizovaného kódování produktů a jde o klíčový prvek pro zajištění sledovatelnosti dodavatelského řetězce.

2. Vytvořte systém včasných výstrah pro důležité věci, které chcete mít pod kontrolou
Farmaceutické dodavatelské řetězce jsou často velmi složité a zahrnují mnoho různých účastníků - cestou ke zvýšení kontroly a viditelnosti je proto nastavení včasných ‘výstrah’ založených na událostech. Ty v reálném čase zajistí včasné odhalení chyb/zpoždění/problémů/nekonzistencí, které narušují nepřerušený provoz a jeho efektivitu. Výstrahy jsou založeny na Vašich definovaných hlavních procesech a dostupnosti dat, například v objednávkách, agregačních/dis-agregačních krocích, stavu, umístění, událostech, skladových zásobách atd., které jsou snímány v různých klíčových fázích napříč celým dodavatelským řetězcem. Dále platí, že místo spravování velkých objemů dat by měli účastníci dostávat pouze relevantní výstrahy či odpovídající informace, které jsou důležité pro jejich specifickou roli.

3. Omezte nepotřebné výdaje a zvyšte výkon
Farmaceutické společnosti všech velikostí, které mají k dispozici sledovatelnost dodavatelského řetězce, mají důležitou konkurenční výhodu – jsou schopné zavádět změny, které snižují náklady a zvyšují výkon. To je transformuje na pružné a aktivně reagující organizace.

Efektivní řešení potíží, rychlejší a levnější minimalizace následků a problémů, to jsou hlavní výhody dobře implementovaného projektu sledovatelnosti dodavatelského řetězce. Výstrahy založené na událostech mohou například pomoci podstatně snížit náklady na práci (call centra, střediska podpory), která je potřeba k odhalení místa a typu problémů, které mají vliv na výkonnost dodavatelského řetězce. To může následně podpořit snižování nákladů a efektivnější využití prostředků, protože budete mít okamžitý a neustálý přehled o celém dodavatelském řetězci.

Jednoduchý příklad. Když návěsy přijedou na nakládku v centrálním skladu, musí dvě hodiny čekat na naložení, což má značný dopad na časové plány dodávek. Je zřejmé, že v tomto případě je metrikou ‘výstrahy’ na neefektivitu dvouhodinové čekání vozů u skladu. Podobné oblasti neefektivity mohou být po implementaci sledovatelnosti dodavatelského řetězce rychle odhaleny, stačí sledovat ty správné metriky.

Firmy potřebují monitorovat jednotlivé oblasti, porovnávat jejich výkon oproti plánům a zavádět vylepšení.

4. Nasaďte správná monitorovací měření a KPI
Jak již bylo zmíněno, je důležité vytvořit globální přehled, ale poté se soustředit na specifická témata, která je možné efektivně zpracovat.
Pečlivě si ujasněte, jakých okamžitých zlepšení chcete dosáhnout nebo jaké problémy je třeba dostat pod kontrolu. Pokud máte problémy s dostupností zboží a úrovní skladových zásob, pak evidentně budou představovat silnou motivaci, kde začít. Když bude hlavní potřebou zvládnout akce na stahování zboží z důvodu kvality, pak se zaměřte na tuto oblast. Měli byste nastavit správné KPI a měření, abyste vyřešili hlavní potíže.

5. Integrací k okamžitým vylepšením
Jedním z okamžitých vylepšení po implementaci sledovatelnosti dodavatelského řetězce je přehled o zásobách a jejich identifikace . Snadno se dostanete k informacím, kde přesně se Vaše zásoby nacházejí, kam se přesouvají a kde může dojít ke zpoždění. Máte možnost reagovat a zavést okamžitá nápravná opatření na tom místě dodavatelského řetězce, kde dojde k potížím.
Pomocí vhodného zapojení dodavatelů můžete také získávat a přesněji komunikovat aktuální informace , což umožňuje zvládání většího objemu úkolů. Nezapomeňte, že čím více času proběhne mezi výskytem problému a jeho vyřešením, tím to bude nákladnější. Upozornění v reálném čase umožňují rychlou reakci a kvalifikované rozhodování.
Kvůli různým informačním systémům a odděleným IT infrastrukturám mezi interními a externími účastníky je často zdánlivě nemožné získat v reálném čase přehled o tom, kde došlo k problému. Dnešní cloudový přístup však umožňuje snadno integrovat data z různých zdrojů napříč celým dodavatelským řetězcem do jednotného a konzistentního přehledu v reálném čase, který můžete mít k dispozici prostřednictvím webového rozhraní kdekoli a kdykoli.

6. Menší firmy: Ekosystémy musí být integrované, aby usnadňovaly sdílení informací
Zetes má řadu klientů, kteří se zajímají o věci související s neefektivními rysy jejich modelů distribuce. Všichni nakonec řešíme přibližně stejné problémy. Jedním trendem, kterého jsme si všimli u menších firem, je jejich potřeba sdílet určité informace s distribučními nebo logistickými partnery za účelem zvýšení efektivity. Proto musíme vzít v úvahu obchodní informace, které chtějí mít firmy možnost sdílet , nikoli prezentovat pouze informace o standardech. Proto je velmi důležité integrovat ekosystémy dat tak, aby bylo možné hledat informace z různých úhlů.

7. Velké farmaceutické a biotechnické společnosti: Pracujte na agilním rozhodování
Velké farmaceutické společnosti hledají cesty, jak snížit jejich často nadměrné  zásoby. Vyšší úroveň sledovatelnosti zlepšuje přehled o tom, jak se dodavatelský řetězec pohybuje v čase a jak usnadňuje snižování a řízení úrovně skladových zásob .  
Platí, že dnešní úrovně skladových zásob jsou obvykle založeny na historických datech či předpovědích a nikoli na rozmístění produktů v dodavatelském řetězci v reálném čase. Proto je v procesu zahrnuta řada neefektivních rezerv tak, aby bylo možné minimalizovat rizika plnění či poptávky. Sledování dat v reálném čase umožňuje účinnější řízení a odstranění neefektivních složek, podporuje chytré řízení skladu a dovoluje nižší úrovně skladových zásob. Okamžitá datová upozornění podporují rychlé a správné rozhodování firem a v případě potřeby zrychlují provoz balicí linky.

8. Změňte úhel pohledu: serializace Vám pomůže zajistit sledovatelnost a efektivitu, nikoli je ztratit!
Přechod na požadované standardy je často označován jako něco, co firmě přinese ztrátu efektivity a potenciálně povede ke vzniku složitých a časově náročných problémů. Opak je pravdou! Serializace umožňuje efektivnější management dodavatelského řetězce, protože poskytuje granulární pohled na tok produktů a výkon dodavatelského řetězce . Díky agregaci získáte větší kapacitu znalostí o produktu, položkách v produktu, objednávkách napojených na tato konkrétní balení atd. Proto nakonec díky těmto všem propojeným datovým tokům může celý obor zpřesnit procesy a zvýšit efektivitu.
Máme zákazníky, kteří do své infrastruktury přidali nové technologie kvůli legislativním požadavkům a nyní fungují mnohem efektivněji než předtím.