Brusel, 5. Listopad 2013 — Společnost Zetes podporuje efektivní spolupráci mezi všemi články dodavatelského řetězce, zejména s ohledem na zajištění kvality a dohledatelnosti, zabezpečení ochrany zákazníků a efektivnímu boji proti padělání značek a produktů. V rámci celého regionu EMEA nasazuje Zetes svoje řešení COLLABORATIVE SUPPLY CHAIN. Tento soubor 6 standardních a komplexních řešení umožňuje firmám zvýšit výkonnost svých procesů a zároveň dosáhnout dohledatelnosti v rámci celého dodavatelského řetězce.

Zetes Collaborative Supply Chain Suite obsahuje řešení ZetesAtlas, ZetesMedea, ZetesAres, ZetesChronos a ZetesAthena, z nichž každé řeší konkrétní potřeby daného segmentu v dodavatelském řetězci od balicí linky až po prodejny. Společným prvkem výše uvedených řešení je aplikace ZetesOlympus, centrální uložiště dat pro zajištění kompletní sledovatelnosti. Tato data mohou být dále integrována s různými zdroji informací a mohou být bezpečně zpřístupněna dalším článkům v dodavatelském řetězci.

Naši zákazníci od nás očekávají, že budeme řešit nejrůznější problémy, jako například: jak se vyhnout nákladným chybám při expedici; jak mohu sledovat kontejnery / vratné obaly v rámci uzavřeného cyklu mezi naší firmou a našimi dodavateli a zákazníky;  jak může mé centrální oddělení IT efektivně a levně distribuovat aplikace pro prodejny do 500 poboček?“ vysvětluje Juan José Martinez, ředitel divize Goods ID. Zároveň naši zákazníci čelí potřebě zvýšené sledovatelnosti v rámci celého dodavatelského řetězce, což zahrnuje i spolupráci s mnoha dalšími firmami. „Collaborative Supply Chain pro společnost Zetes představuje dodavatelský řetězec s optimalizovanými procesy a sledovatelností veškerých toků zboží a vratných obalů, jenž zároveň umožňuje všem zúčastněným aktérům činit svá vlastní strategická rozhodnutí. Každý článek řetězce musí mít možnost spoléhat se na řešení, které perfektně odpovídá jeho vlastním specifickým potřebám, ale zároveň mu umožňuje vyměňovat si obchodně kritické informace se svými partnery v dodavatelském řetězci, ať jsou to dodavatelé či zákazníci. Zetes Collaborative Supply Chain umožňuje efektivně bojovat proti naléhavým výzvám současnosti jako je rostoucí padělání výrobků a paralelní trhy, a zároveň zajištuje větší bezpečnost zákazníků, neboť umožňuje nákladově efektivní řízení stahování z prodeje a vráceného zboží. Věříme, že činnost efektivního dodavatelského řetězce by měla být umožněna díky přímému a standardnímu přístupu, jenž dává odpověď na velmi komplexní problémy zákazníků. Zetes jim nabízí přímočarý, ucelený a standardizovaný přístup k řešení těchto problémů.“

Řešení pro spolupracující dodavatelské řetězce

ZetesAtlas – Identifikace produktů a sledovatelnost na balicí lince

ZetesAtlas je Packaging Execution System, který řídí, zajišťuje a zlepšuje balicí a identifikační procesy. Je navržen tak, aby zaručoval co nejlepší možnou identifikaci a datovou agregaci produktů, krabic a palet, řídí jednotlivé komponenty celé balicí linky (např. tiskárny, motory a kamery) a zajišťuje kontrolu a sledovatelnost na více linkách současně.

ZetesMedea – Optimalizace procesů ve skladu

ZetesMedea je Logistic Execution System, který zajišťuje efektivní realizaci skladových procesů.  Podporuje nákladově efektivní, bezchybný výkon procesů a poskytuje sledovatelnost v reálném čase, integruje špičkové technologie sběru dat jako ImageID a Pick by Voice s jakýmkoli nadřazeným systémem typu WMS / ERP.

ZetesChronos – Plná sledovatelnost procesu dodání

ZetesChronos je pokročilé mobilní řešení Proof of Delivery, navržené k řízení všech procesů dodání zásilek a zboží. Poskytuje úplnou sledovatelnost pohybu zboží a aktivit terénních pracovníků v reálném čase od nakládky zboží až po dodání a vyzvednutí zásilky, a zajišťuje dohledatelnost v rámci celého procesu dodání.

ZetesAres – systém pro zvýšení prodeje

ZetesAres je komplexní řešení pro Direct Store Delivery a Field Service navržené s cílem zvýšení prodeje prostřednictvím poskytování lepších služeb zákazníkům. Zahrnuje řízení a správu objednávek, nástroje pro efektivní prodej a dodávky Vašich produktů a umožňuje Vašim obchodních zástupcům zvýšit prodej správných produktů na správném místě a ve správném čase.

ZetesAthena – inteligentní in-store management

ZetesAthena je cloudové řešení pro tvorbu, efektivní nasazení a správu aplikací pro maloobchodní procesy. Veškeré aplikace jsou řízeny a spravovány centrálně, bez potřeby vysokých kapitálových investicí a bez nutnosti IT personálu na jednotlivých prodejnách.

ZetesOlympus – plná sledovatelnost od výrobku k zákazníkovi

ZetesOlympus je centrálním prvkem pro Zetes Collaborative Supply Chain Suite. Jelikož funguje jako jednotné úložiště dat, může spolupracovat s různými zdroji informací v rámci podniku i mimo něj, a tak umožňuje kompletní sledovatelnost, tedy ono klasické  „co, kdy, kde a kdo“.

Obrázek odebrán.

Managed Services včetně možnosti pronájmu

Díky konceptu Managed Services nabízí Zetes své řešení Collaborative Supply Chain Suite formou dlouhodobého pronájmu s měsíční platbou. Tento přístup zahrnuje podporu pro dané procesy, nezbytný hardware a software v kombinaci s úplným servisem včetně průběžné obnovy jednotlivých komponent. Zákazníkům přináší výhodu jasně ohraničených nákladů na dané procesy stejně jako flexibilitu přizpůsobit rozsah služeb měnícím se potřebám a sezónnosti, včetně možnosti přidat či odebrat uživatele / hardware bez dodatečných investic.

Centrální správa a nasazení s řešením v cloudu

Další velkou výhodou, kterou Zetes nabízí svým zákazníkům je centrální správa jejich aplikací s řešením v cloudu. Prostřednictvím MCL Mobility Platform mohou zákazníci spravující více pracovišť, dokonce i ve více zemích, snadno a centrálně spravovat a nasazovat své aplikace a mobilní zařízení bez potřeby drahé informační infrastruktury a bez ohledu na použité operační systémy.

- KONEC -