Brusel, 5. května 2015 – Belgický lídr v oblasti distribuce tisku, firma AMP, implementovala nový systém Proof of Delivery & Collection od společnosti Zetes pro podporu strategie diversifikace a zavedení služby Kariboo!, zajišťující vyzvednutí a doručení balíků pro obchodní partnery a spotřebitele. Tento systém vychází z řešení logistických procesů ZetesMedea a ZetesChronos Proof of Delivery (POD) a nabízí úplný přehled o všech logistických tocích mezi distribučními středisky AMP a několika tisíci prodejen. Řešení umožňuje efektivní realizaci nočních dodávek bez přímého převzetí příjemcem a zjednodušení reverzní logistiky s vyzvedáváním balíků a neprodaného zboží. 

Distribuční střediska společnosti AMP jsou rozmístěna po celé zemi. Každý týden, 6 nocí ze 7, se ještě před rozedněním vydává 350 dodávkových vozů naložených časopisy, novinami a balíky na zásobovací trasy do prodejen po celé Belgii, včetně nezávislých prodejních stánků a řetězců. Současně jsou také vyzvedávány neprodané časopisy a noviny, které jsou následně zpracovány v distribučních střediscích AMP a zaslány zpět vydavatelům.

Kompletní přehled o logistických tocích

Aby společnost AMP mohla garantovat maximální transparentnost, nahradila postupy využívající papírové dokumenty za robustní systém sledování dodávek. Hlavní úkoly byly dva: vzít ohled na extrémně rychlé zpracování a sledovat balíky od jejich vstupu do distribučního střediska po celou dobu procesu až po doručení.

Společnost AMP nyní využívá 2 řešení ze sady Zetes Collaborative Supply Chain Suite: Řešení ZetesMedea v reálném čase sleduje všechny pohyby v distribučních střediscích AMP, například příjem zboží a cross-docking, takže systém SAP společnosti AMP může zboží rozdělit tak, aby bylo možné jej doručit po optimálních trasách. ZetesChronos optimalizuje procesy Proof of Delivery a Proof of Collection.

Noční dodávky se zpracováním během 3 hodin

Zboží je doručeno společnosti AMP během noci a všechny objednávky musí být sestaveny precizně - přičemž ty první musí vyjet z bran distribučního střediska v řádu několika minut poté. Řidiči, vybavení mobilními počítači, se přihlásí k aplikaci ZetesChronos a podle plánu zastávek na jejich trase naloží odpovídající zboží. Jakmile vyrazí na cestu, monitorovací systém sleduje jejich polohu a poskytuje centrále přehled o jejich postupu na naplánované trase. Umožňuje také navrhnout operativní změny na poslední chvíli, například stornování dodávky nebo zařazení zastávky navíc.

Většina dodávek probíhá v noci přičemž na místě není nikdo fyzicky přítomen, kdo by mohl převzít zboží. Při doručení je jako důkaz pořízen záznam s údaji o pozici GPS, který je v případě jakéhokoli incidentu doplněn fotodokumentací. Data jsou ihned přenesena do centrálního systému tak, aby bylo zajištěno sledování v reálném čase. Centrála má v každém okamžiku přehled o tom, jaké zboží je předané a vyzvednuté a v jakém stavu bylo dodáné. To společnosti AMP umožňuje nabízet zákaznické služby na nejvyšší úrovni, jelikož centrála může klienty okamžitě informovat, pokud dojde k jakémukoli problému.

Rolf Vermeulen, Operations Director, AMP: "Implementace řešení Proof of Delivery byla původně zamýšlena jako podpora pro naši diverzifikaci, včetně spuštění nových doručovacích služeb Kariboo!. Dnes už si naši práci bez tohoto řešení ani neumíme představit. Společnost Zetes nám dodala kompletní řešení, které nám umožňuje sledovat procesy v celém rozsahu našeho dodavatelského řetězce a umožňuje nám efektivněji provádět vyzvednutí, doručení a reversní logistiku.“

- END - 

Obrázky
http://www.newsengine.eu/media-file-amp/