En viktig del för att uppnå spårbarhet i distributionskedjan är att kunna spåra råvaror eller en färdig produkt hela vägen från ursprung till slutanvändare. Spårbarhet i alla riktningar drivs av digital teknik och enhetliga data från alla parter i distributionskedjan. Spårbarhet är även viktigt efter försäljningen för att möjliggöra analys av produktens livscykel.

Det finns en ständigt växande lista över sektorer som är beroende av spårbarhet för att nå mål som hantering av produktåterkallelser, hållbarhet, bekämpa förfalskning, parallella marknader och förbättrad kundlojalitet. Spårbarhet driver också JIT-tillverkning, samarbete i distributionskedjan och förmågan att svara på specifika marknadskrav utan att få för höga lagernivåer eller för mycket svinn.

Att uppnå – och optimera – spårbarhet är därför avgörande för ledande tillverkare. Oavbrutet tryck från kunder och tillsynsmyndigheter ökar efterfrågan på bevis för produktens ursprung, äkthet och regelefterlevnad. De mest konkurrenskraftiga tillverkarna är de som kan möta föränderliga krav och trender på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som de ger en bra varumärkesupplevelse.

Den här guiden presenterar byggstenarna för spårbarhet för tillverkare. Den beskriver fem viktiga steg för att lyckas och tipsar om vad man bör leta efter hos en teknikpartner.