Identifiera, serialisera, spåra

ZetesAtlas är en logistiklösning för packprocessen i produktionen som tillhandahåller snabb och enkel identifikation, serialisering och spårning i de mest krävande packlinjerna. Systemet erbjuder snabb och enkel tillgång till produktidentifikation och levererar fullständig spårbarhet. Lösningen säkerställer att företag uppfyller både befintliga och framtida förordningar, som exempelvis direktivet om förfalskade läkemedel (FMD) och kravet på unik produktidentifiering (UDI). Den hjälper även företag att bekämpa förfalskningar och säkerställa säkra produktions- och distributionskanaler.

Stabil integration och problemfri implementering

Vår lösning för produktidentifikation och spårbarhet kan enkelt integreras med dina befintliga förpackningslinjer och ditt affärs-, MES- eller WMS-system. Vår programvara ZetesAtlas kan integreras i befintliga system eller i våra egentillverkade industriella märknings- och etiketteringsmaskiner. Under hela projektet arbetar ni med en enda kontaktpunkt, vilket reducerar projektets implementeringstid och minimerar riskerna.

 

En dynamisk lösning för dina behov av identifikation och spårbarhet

Serialisering av läkemedel

ZetesAtlas för läkemedelsindustrin hjälper er att uppfylla direktivet mot förfalskade läkemedel, UDI och andra förordningar. Med vår lösning för serialisering och aggregering av läkemedel erhålls en unik möjlighet till identifikation och spårbarhet för läkemedelsprodukter och medicinsk utrustning genom hela distributionskedjan.

Serialisering av produkter i industrin

Bekämpa förfalskningar och den gråa marknaden, hantera spårbarhet och skapa en tillförlitlig tillförsel av produkter med vår lösning för serialisering och aggregering av produkter. Lösningen erbjuder fullständig spårbarhet och transparens genom hela distributionskedjan.

 

Industriella märkningssystem

Våra egenutvecklade märkningslösningar säkerställer spårbarhet, serialisering, kontroll och aggregering på era produktionslinjer. Våra lösningar tillhandahåller även snabb märkning och serialisering av individuella produkter.

Industriella etiketteringssystem

Vår portfölj av industriella etiketteringssystem identifierar och serialiserar alla produkter i ert produktionslinje. Alla våra utskrifts- och appliceringssystem kan enkelt integreras med ert befintliga produktionslinje och ditt MES-, affärs- eller WMS-system.

 
För mer information om vår produktidentifiering och spårbarhetslösning ZetesAtlas. Ladda ner broschyren.
 

Vill du ha mer information?

Kontakta oss