Traceerbaarheid is cruciaal voor het krijgen van inzicht in de supply chain. Het gaat over het volgen van het hele traject dat grondstoffen en producten doorlopen, van de oorsprong tot de eindgebruiker.Upstream en downstream traceerbaarheid worden mogelijk gemaakt door digitale technologie in te zetten om de data van alle partners op elkaar af te stemmen.Traceerbaarheid gaat voorbij het verkooppunt, zodat de complete levenscyclus van producten kan worden geanalyseerd.

Steeds meer industrieën zijn afhankelijk van traceerbaarheid voor essentiële zaken zoals terugroep acties, duurzaamheid, klantbetrokkenheid en de bestrijding van namaak en parallelle markten. Traceerbaarheid is ook een belangrijke factor voor“Just In Time” - productie, samenwerking binnen de supply chain en het vermogen om snel in te spelen op de marktvraag zonder onnodige voorraden of verspilling.

Implementatie en optimalisatie van traceerbaarheid is dan ook essentieel om succes te boeken. Aanhoudende druk van klanten en toezichthouders vergroot de vraag naar bewijsmateriaal van herkomst, echtheid en duurzaamheid van producten. Succesvolle producenten zijn in staat om kosteneffectief in te spelen op veranderlijke trends en klanteisen. Bovendien bieden ze een hoogwaardige merkervaring.

In deze handleiding geven we een overzicht van de bouwstenen van traceerbaarheid in de industrie. We beschrijven vijf cruciale stappen om succesvol traceerbaarheid op te zetten, alsook wat je best zoekt in een technologiepartner.