כחלק מרכזי של נראות שרשרת האספקה, עקיבות היא התהליך של מעקב אחר כלל המסע של חומרי גלם או מוצרים מוגמרים מנקודת המקור ועד למשתמש הקצה. עקיבות במעלה ובמורד השרשרת מונעת על ידי טכנולוגיה דיגיטלית ותיאום בין נתונים מכל הצדדים המשתתפים בשרשרת האספקה. לרוב, עקיבות נוגעת גם לשלבים מעבר לנקודת המכירה, כך שניתן לבצע ניתוח של כלל מחזור חיי המוצר.

קיימות, מאבק ,)Recall( רשימת הענפים שמסתמכים על עקיבות כדי לעמוד ביעדי ניהול החזרת המוצרים בזיופים, התמודדות עם שווקים מקבילים ומעורבות הלקוחות הולכת וגדלה. עקיבות היא גם אחד הגורמים שרשרת אספקה מבוססת שיתוף פעולה ואת היכולת להגיב ,)JIT( ' שמאפשרים השגת יכולת ייצור 'בדיוק-בזמן לדרישות שוק ספציפיות ללא החזקה במלאי עודף או גידול בהיקף הפסולת.

לכן השגה – ואופטימיזציה – של עקיבות היא הכרחית עבור יצרנים מובילים. הלחץ הבלתי-פוסק מצד הלקוחות וגופי הרגולציה מגביר את הביקוש להוכחה של מקורות, אותנטיות ותאימות המוצר. היצרנים בעלי היתרון התחרותי הם אלו שמסתגלים לשינויים בדרישות והמגמות באופן חסכוני, במקביל ליצירת חווית מותג מעולה.

מדריך זה מציג את אבני היסוד של עקיבות עבור יצרנים. המדריך מפרט חמישה צעדים קריטיים להצלחה, וגם עצות לגבי מה כדאי לחפש בשותף טכנולוגי.