Dohledatelnost, která je klíčovou součástí viditelnosti dodavatelského řetězce, je proces sledování celé cesty surovin nebo hotového výrobku od vzniku až ke konečnému uživateli. Dohledatelnost je zajišťována digitálními technologiemi na základě harmonizovaných dat od všech účastníků dodavatelského řetězce. Dohledatelnost často pokrývá i poprodejní aktivity a umožňuje analýzu celého životního cyklu výrobku.

Stále se rozšiřuje seznam odvětví, která spoléhají na dohledatelnost při plnění cílů, jako je efektivní a cílené stahování výrobků z trhu, cíle v oblasti udržitelnosti, opatření proti padělání, kontrolu paralelních trhů a zapojení zákazníků. Dohledatelnost také podporuje výrobu JIT, spolupráci v rámci dodavatelského řetězce a schopnost reagovat na specifické požadavky trhu bez nadbytečných zásob a plýtvání.

Dosažení – a optimalizace – dohledatelnosti je proto pro přední výrobce zásadním požadavkem. Setrvalý tlak ze strany zákazníků a regulačních orgánů zvyšuje požadavky na prokazování původu, pravosti a shody výrobků. Úspěšní výrobci jsou ti, kteří dokážou nákladově efektivně vyhovět vyvíjejícím se požadavkům a trendům a zároveň poskytnout skvělý zážitek ze značky.

Tato příručka představuje základní stavební bloky dohledatelnosti pro výrobce. Uvádí pět zásadních kroků k úspěchu a tipy, co požadovat od technologického partnera.