logo olympus

Ha fullständig visibilitet i en ansluten distributionskedja

Tillverkare och konsumenter kräver korrekt information, snabbare leveranser och billiga transporter. Hur möter ni dessa krav samtidigt som ni ser till att er verksamhet alltid löper smidigt? Ni behöver hantera er distributionskedja på ett effektivt sätt så att ni känner till ert gods exakta status och kan agera omedelbart för att förhindra eventuella störningar. Zetes programvara för visibilitet i distributionskedjan ger er en korrekt bild av vad som händer i er verksamhet, vilket underlättar samarbetet mellan alla era intressenter. Den ger er fullständig kontroll för att säkerställa maximal produktionstid och att leveranser kan fullgöras perfekt.

 

Kommer er verksamhet att gynnas av visibilitet i distributionskedjan? Gör testet för att ta reda på det.

Programvara för full visibilitet i alla led i distributionskedjan

Oavsett om ni letar efter exakt lagerhållning eller att hålla just-in-time (JIT) produktionslinjer igång utan avbrott, är det viktigt att ni vet exakt status för alla viktiga logistikaktiviteter.

ZetesZeus är en molnbaserad mjukvarulösning som ger er visibilitet och kontroll över er egen verksamhet och partnerverksamhet.

Fördelarna med vår programvara för visibilitet i distributionskedjan

KPI-spårning i realtid och avbrottsavisering

 • Korrekt data förbättrar operativ intelligens och prestanda.
 • Proaktiva aviseringar gör det möjligt för er att reagera snabbt på potentiella och faktiska störningar.
 • Förbättrad prestanda hos leverantörer och transportörer.

Perfekta leveranser

 • Förbättrad on-time-in-full (OTIF), fullständiga och i tid leveranser.
 • Minskad avbrottstid och avvikelse i ledtid.
 • Ökning av försäljning genom bättre lagerhållning.
 • Lätt att omdirigera eller omfördela produkter.
 

Minskar kostnaderna

 • Mindre buffertlager behövs.
 • Minskning av kostnader för bristande överensstämmelse och lägre ersättningskostnader (arbetskraft i distributionscentraler, leveranser, tredjepartslogistik, callcenter).
 • Effektivare användning av era egna och avtalade logistiktjänster.
 • Snabbare hantering av tvister och förfallna betalningar.

Ett anslutet nätverk

 • Ett sömlöst nätverk utan silos.
 • Sluten krets mellan planeringen av distributionskedjan och inkommande och utgående logistik.
 • Kör en helt ansluten distributionskedja.

"Ni kan inte kontrollera det ni inte kan se". Så hur gör vi distributionskedjan synlig?

Ladda ned vårt white paper "Supply Chain Visibility Report"

Skapa en samordnad översikt över er distributionskedja

Med ZetesZeus kan ni bryta ner silos och skapa en komplett bild som sammanför alla viktiga partner inom er distributionskedja. Ni kommer att uppnå detta utan att omkonstruera befintliga system som ERP, WMS och TMS.

Ni kan få tillgång till stora volymer data från era egna system eller era partners som ni kan visa i lättanvända dasboards.

product traceability software

“Många chefer är rädda för att implementering av visibilitet i distributionskedjan kan bli kostsamt, tidskrävande och kräva att befintliga system och processer omkonstrueras fullständigt. Det behöver inte vara så – inte om ni följer dessa fem steg.”

Läs artikeln ”Supply Chain Visibility Made Easy”

 

Varför välja ZetesZeus för end-to-end visibilitet i distributionskedjan?

 

Flexibel molnbaserad datahubb

 • All data i distributionskedjan, kvantitet, värde eller attribut kan läsas in med ZetesZeus.
 • Data registreras och säkras för visibilitet i realtid och för historik.
 • Det krävs ingen omkonstruktion av era befintliga system för att samla in data.

Anpassningsbart gränssnitt för samarbete

 • Dataplattformen kan anpassas med delade dashboards och realtidsaviseringar för alla intressenter. Det inkluderar leverantörer, tredjepartslogistik, juridiska enheter och konsumenter.

Smidig kontroll för kontinuerlig förbättring

 • Med fullständig visibilitet och kontroll förbättrar ni tjänster och tar bort händelser som kan ha en negativ inverkan på er verksamhet.

Skydd av varumärken och konsumenter

 • Med fullständig kontroll kan ni identifiera och verifiera era produkter när som helst och vid i distributionskedjan.

Varför samarbeta med oss?

 • Zetes är en specialiserad leverantör av lösningar för processer och visibilitet i distributionskedjan med över 30 års erfarenhet. Med internationell täckning från över 30 kontor kommer vi att ge er den allra bästa servicen och så snabba svar som möjligt.
 • Vår lösningar för spårbarhet och visibilitet är något som ledande tillverkare och återförsäljare i hela EMEA förlitar sig på.
 
 • Vår portfolio med lösningar för distributionskedjan förbättrar alla processer från produktion och lager till butiken.
  • Visibilitetsplattform (ZetesZeus)
  • Paketering / produktidentifikation (ZetesAtlas)
  • Lagerprocess (ZetesMedea)
  • Logistik- / leveransprocess (ZetesChronos)
  • Processer för detaljhandeln (ZetesMedea/ZetesAthena)
 • Vi är en totalleverantör med full kapacitet för projektets livscykel inklusive:
  • Rådgivning om verksamhetsprocesser
  • Design och färdigställande (in-house R&D, utveckling och konfiguration)
  • Teknik- och systemintegration
  • Leverans och support
  • Implementering / installation
  • Program- / projekthantering, helpdesk och supporttjänster
 • Zetes rekommenderas i Gartners ”2016 Market Guide for Supply Chain Visibility”

Hur hanterar vi ett projekt för visibilitet i distributionskedjan med er?

Vår strategi för att hjälpa våra kunder är skräddarsydd för era specifika behov men i vanliga fall ingår:

 • Workshops som är utformade för att kartlägga de viktigaste kraven som berörda parter har.
 • En fullständig granskning av alla led när det gäller insyn i processen för distributionskedjan och gap-analyser över distributionskedjans aktörer.
 • Urval av lämplig inläsningsteknik av data inklusive streckkodsläsning, RFID, maskinläsning och IoT-sensorer.
 • Färdiga processer för integrering av nya leverantörer och programvara.
 • Fullständig implementering, test och support.

Related articles

Modular Content

LADDA NED WHITE PAPER