Effektiv hantering av era utleveranser

Ett effektivt system för utleverans kommer att säkerställa att era leveranser är snabba och korrekta så era kunders behov alltid uppfylls. ZetesMedea hjälper er att förbättra era utleveranser genom att kontrollera att rätt produkter lastas på rätt lastbärare. Ni kan använda en mobil enhet eller ha ett helt automatiserat tillvägagångssätt. Våra specialister kommer att ge er råd om det bästa alternativet för lagerhantering, volymer och leveranstyper.

Lasta rätt gods på rätt fordon

När era varor har förberetts och placerats vid utlastningsporten hjälper ZetesMedeas Loading Verification er att kontrollera alla pallar, vagnar eller andra lastbärare mot originalordern. Mer information om vår programvara för pallhantering.

Ni kommer att märka följande fördelar med automatisk pallkontroll:

  • Snabbare och mer effektiv lastning
  • 100 % noggrannhet för förbättrad service
  • Verifiering i realtid för att undvika fel
  • Ett helt automatiserat system som är lätt att använda
  • Visuellt tidsstämplat bevis på lasten och dess skick
 

Vi gick från 600 till noll fraktfel och uppnådde ROI på ett år med Zetes lösning för Loading Verification

Henrik Rosendahl Laursen, Warehouse and Distribution Consultant, Danfoss - Read the case study

Lasta rätt produkter på rätt pall

Med ZetesMedeas Shipping Verification kommer ni att veta att rätt produkter lastas på era pallar eller lastbärare. Den tar även hänsyn till viktbegränsningar så att era produkter staplas på rätt plats för att underlätta leveransen. Alla era produkter kommer att vara försedda med streckkodsetiketter som är maskinläsbara så att ni vet exakt var era artiklar är.

Integration med era ERP och WMS

ZetesMedea samverkar med era befintliga ERP- och WMS-system, inklusive SAP. Detta låter er hämta orderinformation från era administrativa system och jämföra den med aktuell utleverans.

 

Outbound logistics
Modular Content

Vill ni säkerställa korrekta leveranser?

Kontakta oss!