System wizyjny maszyn


100% dokładność odbierania i wysyłania

System wizyjny maszyn dla łańcucha dostaw zapewnia 100% dokładność kontroli odbierania, wysyłania i ładowania palet. Zapewnia kompletność i poprawność realizacji wszystkich operacji produkcji, dystrybucji i handlu detalicznego.

Dowiedz się więcej o Kontakt

100% dokładność odbierania i wysyłania

Dowiedz się, jak nasze opatentowane wykorzystanie systemu wizyjnego maszyn istotnie skraca czas załadunku przesyłek wychodzących.

100% accurate Receiving and Shipping

Budvar addresses rising global demand efficiently with ZetesMedea

Brewers of the world famous beer brand – has invested in ZetesMedea loading verification technology in their new state-of-the-art automated warehouse. The solution optimises outbound logistics efficiency using advanced camera-based technology to ensure 100% shipping accuracy.

View the full Video
 

Korzyści systemu wizyjnego maszyn w łańcuchu dostaw

Efektywna, automatyczna weryfikacja logistyki rozwiązań wychodzących

Obecnie prędkość i dokładność są ważniejsze dla operacji logistycznych niż kiedykolwiek wcześniej. System wizyjny maszyn to unikalna i kluczowa technologia w ramach naszego rozwiązania do realizacji procesów magazynowych ZetesMedea, umożliwiająca zachowanie kontroli nad logistyką rozwiązań przychodzących i wychodzących. Optymalizuje odbieranie towarów i procesy wysyłania sposób pozwalający wyeliminować błędy, zwiększając efektywność oraz oszczędności.

Ogranicz koszty operacyjne i zwiększ rentowność dzięki bezbłędności dostaw

  • Osiągnij 100% dokładności przesyłek przychodzących i wychodzących
  • Przyspiesz załadunek/rozładunek na rampie
  • Wyeliminuj kosztowne kary za błędne wysyłki ze strony interesariuszy łańcucha dostaw
  • Skróć czas realizacji zamówień i przyspiesz czas przeładunku

Maksymalizuj efektywność procesów poprzez automatyczny odczyt danych

  • Uprość procesy załadunku i wyeliminuj czynności wykonywane ręcznie
  • Skróć do kilku sekund czas skanowania palet
  • Zautomatyzuj dopasowywanie i sprawdzanie etykiet względem danych w systemach WMS/ERP
  • Zyskaj możliwość natychmiastowej wizualnej identyfikacji błędnych pozycji w czasie rzeczywistym
  • Zyskaj popartą dowodami zgodność wysyłek przez weryfikację banku danych obrazu wizualnego