100% dokładność odbierania i wysyłania

System wizyjny maszyn dla łańcucha dostaw zapewnia 100% dokładność kontroli odbierania, wysyłania i ładowania palet. Zapewnia kompletność i poprawność realizacji wszystkich operacji produkcji, dystrybucji i handlu detalicznego.

Dowiedz się, jak nasze opatentowane wykorzystanie systemu wizyjnego maszyn istotnie skraca czas załadunku przesyłek wychodzących.

Zetes solutions

Korzyści systemu wizyjnego maszyn w łańcuchu dostaw

Efektywna, automatyczna weryfikacja logistyki rozwiązań wychodzących

Obecnie prędkość i dokładność są ważniejsze dla operacji logistycznych niż kiedykolwiek wcześniej. System wizyjny maszyn to unikalna i kluczowa technologia w ramach naszego rozwiązania do realizacji procesów magazynowych ZetesMedea, umożliwiająca zachowanie kontroli nad logistyką rozwiązań przychodzących i wychodzących. Optymalizuje odbieranie towarów i procesy wysyłania sposób pozwalający wyeliminować błędy, zwiększając efektywność oraz oszczędności.

 

Ogranicz koszty operacyjne i zwiększ rentowność dzięki bezbłędności dostaw

  • Osiągnij 100% dokładności przesyłek przychodzących i wychodzących
  • Przyspiesz załadunek/rozładunek na rampie
  • Wyeliminuj kosztowne kary za błędne wysyłki ze strony interesariuszy łańcucha dostaw
  • Skróć czas realizacji zamówień i przyspiesz czas przeładunku

 

„Dzięki temu, że możemy przedstawić dowód na podstawie obiektywnego obrazu, wartość zwracanych towarów zmniejszyła się o ponad połowę

Dirk Criel, planista logistyczny, Floréac – Przeczytaj case study

 

Maksymalizuj efektywność procesów poprzez automatyczny odczyt danych

  • Uprość procesy załadunku i wyeliminuj czynności wykonywane ręcznie
  • Skróć do kilku sekund czas skanowania palet
  • Zautomatyzuj dopasowywanie i sprawdzanie etykiet względem danych w systemach WMS/ERP
  • Zyskaj możliwość natychmiastowej wizualnej identyfikacji błędnych pozycji w czasie rzeczywistym
  • Zyskaj popartą dowodami zgodność wysyłek przez weryfikację banku danych obrazu wizualnego

 

Machine vision Machine vision Machine vision

Chcesz dokonać analizy sposobu, w jaki system wizyjny maszyn może zoptymalizować Twoje procesy?

Skontaktuj się z nami

Image ID