Inne procesy logistyczne


Złożoność wydłużonego łańcucha dostaw powoduje większe ryzyko niemożności zrealizowania zlecenia prawidłowo za pierwszym razem. Kluczową rolę z punktu widzenia zdolności do realizacji zleceń odgrywają kompleksowe procesy magazynowe. Rozwiązanie magazynowe ZetesMedea umożliwia zoptymalizowanie wszystkich krytycznych procesów logistycznych towarzyszących operacjom wykonywanym w magazynie. Oprogramowanie obsługuje procesy odbioru, odkładania, kompletacji, pakowania i załadunku towarów. Ponadto system ZetesMedea pozwala na optymalizację tych procesów.

Dowiedz się więcej o Kontakt

Zliczanie zapasów

Oprogramowanie ZetesMedea pozwala na porównanie stanu magazynowego wskazanego przez system z rzeczywistym poziomem zapasów, tak aby uzyskać pewność, że zaplanowane czynności (w oparciu o poziomy systemowe) zostaną zrealizowane w całości.

Zliczanie zapasów przez pracowników magazynu wyposażonych w ręczne urządzenia z aplikacją ZetesMedea odbywa się szybciej, a proces ten może zostać zintegrowany z istniejącymi operacjami, np. wybieraniem głosowym.

Korzyści dla Ciebie

  • Szybki proces sprawdzania stanu magazynowego
  • Zliczanie połączone z innymi procesami
  • Większa dokładność przeglądu stanu magazynowego
  • Skrócenie czasu wyszukiwania produktów
  • Brak konieczności utrzymywania dodatkowego zapasu na wypadek błędów w wyliczeniach

Cross-Docking

Ograniczenie czynności związanych z obsługą dostaw powoduje wzrost efektywności pracy magazynu.

Dzięki oprogramowaniu ZetesMedea przetwarzanie dostaw przychodzących odbywa się w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii głosowej, skanowania radiowego lub innego rozwiązania w zależności od procesu. W efekcie dochodzi do skrócenia czasu przestoju, przeładunku i postoju pojazdów oraz do ograniczenia liczby błędów podczas załadunku pojazdów.

Uzupełnianie

Moduł uzupełniania umożliwia błyskawiczną odpowiedź na potrzebę uzupełnienia zapasu, co stanowi gwarancję utrzymania ciągłości zbierania zleceń i prowadzenia produkcji.

Korzyścią jest wzrost wydajności i dokładności – zdolność do umieszczenia właściwego produktu we właściwym miejscu oraz uniknięcia pustych miejsc pobierania i zakłóceń produkcji.

Integracja z systemami ERP i WMS

Rozwiązanie do optymalizacji logistyki ZetesMedea zapewnia rozszerzenie funkcjonalności systemów ERP oraz umożliwia dodanie zaawansowanych funkcji w dziedzinie elastyczności do systemów zarządzania magazynem (WMS) w celu podniesienia wydajności i dokładności, a także zapewnienia identyfikowalności towarów przychodzących i wychodzących. Elastyczność integracji przekłada się na zdolność do współpracy z dowolnym systemem nadrzędnym.

Centralne zarządzanie aplikacjami i urządzeniami

Oprogramowanie ZetesMedea jest obsługiwane przez urządzenia wszystkich największych producentów sprzętu. Działająca w oparciu o Platformę Mobilną MCL™ Mobilna Platforma Aplikacji dla Przedsiębiorstw przeznaczona do obsługi operacji w obrębie łańcucha dostaw umożliwia centralne zarządzanie aplikacjami i urządzeniami, zapewniając działowi IT pewność niezawodności, zwłaszcza w przypadku zarządzania wieloma obiektami lub magazynami z dużą liczbą użytkowników.

ZetesMedea Resources

Coca-Cola saves 6 minutes per truck during loading
Coca-Cola saves 6 minutes per truck during loading
Dia's worldwide warehouses speak the same language
Dia's worldwide warehouses speak the same language
Productivity doubles thanks to voice picking at Cassis
Productivity doubles thanks to voice picking at Cassis
Modexpress usprawnia weryfikację zamówień dzięki technologii RFID ZetesMedea
Modexpress usprawnia weryfikację zamówień dzięki technologii RFID ZetesMedea

Want to know more

Kontakt