Přestože většina Supply Chain Manažerů uznává důležitost komplexní sledovatelnosti, mnozí se obávají nákladné a zdlouhavé implementace, která  vyžaduje velké změny  stávajících systémů a procesů.  To neplatí, pokud splníte následujících 5 klíčových kroků: 

zetes-supply-chain-visibility-made-easy.jpg

1. Vylepšení stávajících služeb

Výkonné řešení zajišťující komplexní sledovatelnost dodavatelského řetězce by neměl být „standardní“ generický software, podle kterého se musí přizpůsobit Vaše procesy a infrastruktura. Právě naopak, kvalitní řešení by mělo navazovat na Vaše stávající procesy a infrastrukturu, a následně je optimalizovat a zdokonalit tak, abyste dosáhli maximálního účinku s minimálním dopadem na stávající stav.

2. Klíčem je zajištění procesů

Sledovatelnost vychází z efektivní realizace procesů. Jde o propojený efekt: čím lépe jsou optimalizovány Vaše procesy dodavatelského řetězce, tím lépe jsou zaznamenávána a sdílena data a tím lepší sledovatelnost můžete zajistit.

3. Využití správných technologií

K optimalizaci procesů musíte mít jistotu, že používáte tu nejvhodnější technologii pro Vaše podmínky a procesy. Příklad: Pokud přijímáte jednu paletu za den, pak použití RFID infrastruktury k záznamu dat  nebude tím nejefektivnějším řešením. Pokud ale přijímáte stovky palet, toto řešení může být výhodné.   

4. Záznam pouze relevantních dat

Musíte mít možnost zjednodušení. Výstrahy jsou iniciovány pouze na základě rozhodujících/kritických informací (Identifikátory, logické odkazy nebo procesní události), které jsou zaznamenány v různých fázích dodavatelského řetězce, takže se můžete soustředit na ty faktory, které jsou nutné k zajištění nepřerušeného provozu.

 5. Snadná integrace a sdílení relevantních informací a výstrah s ostatními účastníky

Pokud používáte různé softwarové systémy, které spolu nespolupracují, potřebujete intuitivní platformu pro sdílení dat, která je propojí a poskytne standardní přehledné rozhraní. Současně Vám umožní sbírat data z celého dodavatelského řetězce pomocí snadno použitelných a jednoduše integrovatelných webových služeb, které umožňují strukturované sdílení relevantních informací s ostatními účastníky. Upozornění na výskyt možných problémů, které narušují dodavatelský řetězec, mohou být automaticky odeslány správným osobám, což umožní rychlé a efektivní vyřešení daného problému.